21 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 อย่าโวยวายสิ 

Don’t yell!

别嚷嚷!

Bié rang rāng!

 


คุณเป็นแกนนำทำให้เสียการเสียงาน 

You take the lead in influencing work order

你带头影响工作秩序。

Nǐ dài tóu yǐng xiǎng gōng zuò zhì xù.

 


ฉันหวังว่าทุกคนจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการทำงาน 

I hope everyone will focus on your work.

我希望大家都把精力放在工作上。

Wǒ xī wàng dà jiā dōu bǎ jīng lì fàng zài gōng zuò shàng.

 


อย่าสร้างกระแสข่าวลือที่ไม่มีมูลอะไรอีก 

Don’t do this kind of thing without evidence.

不要做这种捕风捉影的事情。

Bú yào zuò zhè zhǒng bǔ fēng zhuō yǐng de shì qíng.

*捕风捉影  fēng zhuō yǐng ฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด

 


ขอให้เห็นแก่ที่ทุกคนเพิ่งทำผิดเป็นครั้งแรก ให้โอกาสทุกคนอีกสักครั้งเถอะนะ 

Please give everyone another chance for everyone is a first-time offender.

请你看在大家都是初犯的份上,再给大家一次机会。

Qǐng nǐ kàn zài dà jiā dōu shì chū fàn de fèn shàng, zài gěi dà jiā yí cì jī huì.

 


งั้นเรื่องนี้จะถือว่าเป็นการตักเตือน 

Then this matter will be taken as a warning.

那这件事情就当作警告。

Nà zhè jiàn shì qíng jiù dāng zuò jǐng gào.

 


คบกันแต่เปิดเผยไม่ได้ มีอะไรให้น่าอิจฉากัน  

Love can’t be made public. Then what’s there to envy?

谈恋爱都不能公开。那有什么好羡慕的嘛。

Tán liàn ài dōu bù néng gōng kāi. Nà yǒu shén me hǎo xiàn mù de ma.

 


แม้แต่เวลาจะสวีทกันยังไม่มีเลย 

They don’t even have time to fall in love.

连谈恋爱的时间都没有。

Lián tán liàn ài de shí jiān dōu méi yǒu.

 


ทำไมคุณต้องตั้งแง่กับเขาด้วยล่ะ 

Why are you targeting him?

你干嘛针对他呀?

Nǐ gàn ma zhēn duì tā ya?

 


ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับคุณ ทำไมคุณไม่เข้าร่วมเลยสักนิด 

This topic is related to you. Why don’t you have any sense of participation?

这段话题跟你有关。你怎么一点参与感都没有。

Zhè duàn huà tí gēn nǐ yǒu guān. Nǐ zěn me yì diǎn cān yù gǎn dōu méi yǒu.

 


ระวังทาทีการพูดจาของคุณหน่อย

Pay attention to your speaking attitude.

注意你的说话态度。

Zhù yì nǐ de shuō huà tài dù.

 


พวกเราไม่มีทางที่จะเอางานมากระทบกับความรัก 

We don’t affect our feelings because of our work.

我们不会因为工作而影响到感情。

Wǒ men bú huì yīn wèi gōng zuò ér yǐng xiǎng dào gǎn qíng.

 

 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...