10 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


 

ถ้าไม่ใช่เรื่องงานฉันจะนัดคุณไม่ได้เลยเหรอ 

I cannot meet you except for work?

没工作就不能找你了?

Méi gōng zuò jiù bù néng zhǎo nǐ le?

 


ฉันนัดเพื่อนกินข้าวด้วยไม่ได้หรือไง 

Can I just ask a friend out for dinner?

我就不能约朋友吃个饭?

Wǒ jiù bù néng yuē péng yǒu chī gè fàn?

 


นอกจากเรื่องงาน คุณไม่มีเรื่องอื่นที่จะคุยกับฉันแล้วเหรอ 

Except for work. Is there anything else that you want to tell me?

你除了工作没有什么其他的想跟我说的吗?

Nǐ chú le gōng zuò méi yǒu shén me qí tā de xiǎng gēn wǒ shuō de ma?

 


ครั้งที่แล้วรีบร้อนไปหน่อย ไม่ทันได้ทักทายเลย 

I didn’t have time to say hello last time.

上次着急没来得及打招呼。

Shàng cì zhāo jí méi lái dé jí dǎ zhāo hū.

 


ฉันมาขอเจรจาสงบศึกนะ 

I’m here for reconcile with you.

我是来求和的。

Wǒ shì lái qiú hé de.

 


ฉันแค่ทำให้ทุกอย่างไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับมัน 

I just put everything in a reasonable place.

我只是让一切都在合理的位置上。

Wǒ zhǐ shì ràng yí qiè dōu zài hé lǐ de wèi zhì shàng.

 


เขาไปบ้านคุณบ่อยไหม 

Does he often go to your house?

他经常去你家吗?

Tā jīng cháng qù nǐ jiā ma?

 


ไปบ้านคุณครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ 

When was the last time he went to your house?

上次去你家是什么时候?

Shàng cì qù nǐ jiā shì shén me shí hòu?

 


ได้นอนค้างไหม 

Did he stay?

有没有留宿?

Yǒu méi yǒu liú sù?

 


จากนี้ไปอย่าเอาคำโกหกเรื่องแฟนปลอมๆมาเล่นละครตบตาฉัน 

Don’t use this fake boyfriend’s lie to perfunctory me

以后不要再用这种假男朋友的谎话来敷衍我。

Yǐ hòu bú yào zài yòng zhè zhǒng jiǎ nán péng yǒu de huǎng huà lái fū yǎn wǒ.

 


เด็กที่พูดโกหกจมูกจะยืดยาวออกมานะ 

A lying child’s nose will grow longer.

说谎话的小孩鼻子会变长的哟。

Shuō huǎng huà de xiǎo hái bí zi huì biàn cháng de yō.

 


ฉันคิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ 

I don’t think this is a good idea.

我觉得不太妥当。

Wǒ jué dé bù tài tuǒ dang.

 


ตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากๆอยูด้วยนะ 

It is a big trend now.

现在这可是大势所趋。

Xiàn zài zhè kě shì dà shì suǒ qū.💥💥💥💥💥💥💥💥💥


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...