28 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขารู้จักกาลเทศะ He’s quite sensible!

算他识相。

Suàn tā shí xiàng.

*识相 Shí xiàng รู้จักดูทิศทางลม ;รู้จักเอาตัวรอด

 

ไม่งั้นเรามาทำอะไรที่มีความหมายกันสักหน่อยไหม Why don’t we do something meaningful?

要不我们做点有意义的事。

Yào bù wǒ men zuò diǎn yǒu yì yì de shì.

 

คุณใช้ความรุนแรงนี่นา Domestic violence!

家暴啊你。

Jiā bào a nǐ.

 

วันนี้ฉันขึ้นบ้านใหม่ What about today I’ll hold a housewarming party.

今天呢我暖居。

Jīn tiān ne wǒ nuǎn jū.

*暖居 Nuǎn jū ขึ้นบ้านใหม่

 

ปกติแล้ว ส่วนใหญ่พวกเราก็จะคุยกันเรื่องงาน Usually, we talk about work.

平时,我们多数都聊的是工作。

Píng shí, wǒ men duō shù dōu liáo de shì gōng zuò.

 

ครั้งก่อนฉันไม่ควรพูดอะไรที่ไร้สาระ I shouldn’t have babbled last time.

上次我不应该胡言乱语。

Shàng cì wǒ bù yīng gāi hú yán luàn yǔ.

*胡言乱语 Hú yán luàn yǔ เรื่องไร้สาระ; อาการพูดฟังไม่รู้เรื่อง ; คำพูดเหลวไหล; คำพูดเพ้อเจ้อ

 

วันนี้ในฐานะที่ฉันอาบน้ำร้อนมาก่อน I’ll pass my wisdom as the senior here.

我今天倚老卖老啊。

Wǒ jīn tiān yǐ lǎo mài lǎo a.

*倚老卖老 Yǐ lǎo mài lǎo อาศัยที่ตนมีอายุมากและเป็นผู้อาวุโส; อาบน้ำร้อนมาก่อน

 

ตอนนี้มีพวกหลอกคบเยอะนะ There are many liar of love out there.

现在啊有很多爱情骗子。

Xiàn zài a yǒu hěn duō ài qíng piàn zi.

 

ตอนนี้ฉันคิดว่าแฟนเธอเนี่ยน่าจะไม่ใช่พวกมิจฉาชีพหรอก Now I feel she’s boyfriend should not be a liar.

我现在觉得她的男朋友应该不是骗子了。

Wǒ xiàn zài jué dé tā de nán péng yǒu yīng gāi bú shì piàn zi le.

 

อาศัยว่าตัวเองหน้าตาดี หน้าตาและฐานะก็มาหลอกสาวๆ  Who are handsome and good looking and lie to young girls.

仗着自己人长得帅外貌条件好,就骗小姑娘。

Zhàng zhe zì jǐ rén zhǎng de shuài wài mào tiáo jiàn hǎo, jiù piàn xiǎo gū niáng.

*仗 Zhàng  อาศัย ;แอบอิง

 

แต่เมื่อกี้คุณพูดเยอะสุดเลยนะ You were the talkative one.

刚刚可是你说得最多。

Gāng gāng kě shì nǐ shuō de zuì duō.

 

แล้วทำไมคุณไม่ห้ามฉันล่ะ How could you let me keep talking?

那你怎么不拦着我点。

Nà nǐ zěn me bù lán zhe wǒ diǎn.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...