29 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นี่คือของส่วนตัวของเขานะ 

This is him personal belongings.

这个是他的私人物品。

Zhè gè shì tā de sī rén wù pǐn.

 


ฉันเอาให้เขาเองกับมือจะดีกว่า 

I’d better give it to him myself.

我还是亲自交给他比较好。

Wǒ hái shì qīn zì jiāo gěi tā bǐ jiào hǎo.

 


ไม่มีใครสนหรอกว่าคุณจะทำอะไร 

Nobody cares what you do.

没人管你干什么。

Méi rén guǎn nǐ gàn shén me.

 


พวกคุณเล่นเกมสายลับกันไปนะ 

You play spy games!

你们玩间谍游戏吧。

men wán jiàn dié yóu xì ba.

 


ข้อดีเยอะซะจนนับไม่ถ้วนเลย 

You have countless advantages.

优点根本多的数都数不完。

Yōu diǎn gēn běn duō de shǔ dōu shǔ bù wán.

 


พวกเรารู้ใจกันขึ้นทุกวันจริงๆ

We really have more and more tacit understanding.

我们真是越来越有默契了。

Wǒ men zhēn shì yuè lái yuè yǒu mò qì le.

 


คุณเล่นอะไรอยู่เนี่ย 

What the hell are you doing?

你搞什么把戏啊?

Nǐ gǎo shén me bǎ xì a?

 


คุณเพิ่งบอกฉันว่าฉันเป็นห่วงมากเกินไป 

You just told me that my worry was unnecessary.

你刚刚跟我说完我担心是多余的。

Nǐ gāng gāng gēn wǒ shuō wán wǒ dān xīn shì duō yú de.

 


ครั้งนี้จะใช้ข้ออ้างอะไรอีก 

What’s the excuse this time?

这次又是什么借口?

Zhè cì yòu shì shén me jiè kǒu?

 


ช่วงนี้ฉันไม่ได้ซื้อของเลยนะ 

I haven’t bought anything recently.

我最近没有买东西啊。

Wǒ zuì jìn méi yǒu mǎi dōng xī a.

 


ฉันจะให้ฝ่ายบุคคลร่างหนังสือประกาศเลิกจ้าง  

I’ll ask the HR to draw up a dismissal announcement.

我会让人事部拟定一份辞退公告。

Wǒ huì ràng rén shì bù nǐ dìng yí fèn cí tuì gōng gào.

*拟定 Nǐ dìng ร่างและกำหนด

*辞退 Cí tuì เลิกจ้าง ; ให้ออก

*公告 Gōng gào ประกาศ

 


นี่ไม่ใช่การขาดงานโดยไร้เหตุผลอย่างที่คุณว่า 

It’s not what you said about absenteeism for no reason.

这并不是你说的无故旷工。

Zhè bìng bú shì nǐ shuō de wú gù kuàng gōng

*无故 Wú gù ไม่มีสาเหตุ ไม่มีเหตุผล

*旷工 Kuàng gōng ขาดงาน(โดยไม่ได้ลา)
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...