3 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ตอนนี้ไม่มีใครสนใจฉันแล้ว Nobody gives me any response.

现在都没人搭理我了。

Xiàn zài dōu méi rén dā lǐ wǒ le

 

จากที่ฉันดูนะถ้าไม่ได้จริงๆ คุณก็ต้องเล่นตุกติกหน่อย As far as I’m concerned. It things don’t work out, you might need to take some extreme measures.

依我看。实在不行你就得想点歪招。

Yī wǒ kàn. Shí zài bù xíng nǐ jiù děi xiǎng diǎn wāi zhāo.

 

ถ้าฟังแล้วอย่าโมโหนะ Don’t be upset when you hear this.

你听了别不高兴。

Nǐ tīng le bié bù gāo xìng.

 

คุณไม่รังเกียจฉันใช่หรือเปล่า You won’t turn your back on me, right?

你不会嫌弃我的对吧?

Nǐ bú huì xián qì wǒ de duì ba?

 

คุณต้องกลับมาปลอบใจฉันเดี๋ยวนี้เลย Come back right now to console me.

你现在马上回来安慰我。

Nǐ xiàn zài mǎ shàng huí lái ān wèi wǒ.

 

คนเรามีชีวิตอยู่ไม่เห็นจะน่าสนใจตรงไหน It’s boring to be alive.

人活着没多大意思。

Rén huó zhe méi duō dà yì si.

 

พวกเราเซ็นสัญญารักษาความลับไปน่ะ We’ve signed a confidentiality agreement.

我们可是签了保密协议的。

Wǒ men kě shì qiān le bǎo mì xié yì de.

 

สัญญารักษาความลับบ้าบออะไรกัน Why confidentiality agreement?

什么鬼保密协议?

Shén me guǐ bǎo mì xié yì?

 

นี่ยังฟังไม่ออกอีกเหรอว่าหมายความว่าอะไร Isn’t this clear enough?

这还听不出什么意思来?

Zhè hái tīng bù chū shén me yì si lái?

 

พูดภาษาคนแล้วจะตายหรือไง Can’t you just be straightforward?

你说人话会死呀?

Nǐ shuō rén huà huì sǐ ya?

 

รบกวนพูดภาษาคนหน่อย Please say something reasonable.

麻烦说人话。

Má fan shuō rén huà.

 

งั้นฉันจะใจดีแปลให้คุณหน่อยก็ได้ Let me translate it out of kindness.

那我就好心帮你翻译一下。

Nà wǒ jiù hǎo xīn bāng nǐ fān yì yí xià.

 

คุณอยากจะเป็นนักธุรกิจหญิงหรือยังไง Do you want to be a woman entrepreneur?

你还想当女企业家吗?

Nǐ hái xiǎng dāng nǚ qǐ yè jiā ma?🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...