4 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่อยากล้ำเส้นหรอกนะ 

I don’t want to cross the line.

我可不想越界。

Wǒ kě bù xiǎng yuè jiè.

*越界 Yuè jiè ล้ำเส้น ;นอกขอบเขต

 


อยากดูว่าคุณจะสงสารฉันหรือเปล่า 

To see if you care about me.

想看看你会不会心疼我?

Xiǎng kàn kan nǐ huì bú huì xīn téng wǒ?

 คุณยังเป็นสาวอยู่ ใช้สมองมากเกินไปจะแก่ง่ายนะ 

You’re still a young girl. Overuse of the brain may make you age faster.

你还是个少女。过度用脑容易早衰。

Nǐ hái shì gè shào nǚ. Guò dù yòng nǎo róng yì zǎo shuāi.

*早衰 Zǎo shuāi แก่ก่อนวัย

 

 

งั้นฉันไม่ทรมานตัวเองแล้วดีกว่า 

Then I’d better let my brain rest now.

那我就不为难我自己了。

Nà wǒ jiù bù wéi nán wǒ zì jǐ le.

 


อย่าออกมานะ 

Don’t come out!

别出来!

Bié chū lái!

 


บอกแล้วไงว่าอย่าออกมา 

I told you not to come out.

不是叫你别出来吗?

Bú shì jiào nǐ bié chū lái ma?

 


อ๋อ ฉันเข้าใจแล้ว หรือก็คือตอนนี้คุณอยากให้ฉันช่วย แต่ก็กลัวเสียหน้าไม่กล้าพูดตรงๆ หมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหม

I see. So now you want me to help, but you are embarrassed to ask. Am I right?

哦,我懂了。也就是说你现在想请我帮忙,可是有拉不下脸来直说。就这个意思吧?

Ó, wǒ dǒng le. Yě jiù shì shuō nǐ xiàn zài xiǎng qǐng wǒ bāng máng, kě shì yǒu lā bú xià liǎn lái zhí shuō. Jiù zhè gè yì si ba?

 


ทำไมเด็กน้อยอย่างฉัน ต้องมาเห็นภาพแบบนี้ประจำเลย 

I’m still an innocent boy. Why do always see this kind of scenes?

为什么幼小的我。总是能看到这种画面。

Wèi shén me yòu xiǎo de wǒ. Zǒng shì néng kàn dào zhè zhǒng huà miàn.

 


เกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกคุณ ฉันไม่ได้ยิน ไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้น และฉันก็ไม่ได้เป็นห่วงด้วย 

For what happened between you two, I heard nothing, saw nothing and cared nothing.

你们之前发生什么,我都听不见,看不见,我也不关心。

Nǐ men zhī qián fā shēng shén me, wǒ dōu tīng bú jiàn, kàn bú jiàn, wǒ yě bù guān xīn.

 


เธอมีสเปกในฝัน  ไม่เหมือนกับคุณเลยสักนิด 

She has her ideal type. And you are totally different from that.

她有理想型。和你完全不是一个样。

Tā yǒu lǐ xiǎng xíng. Hé nǐ wán quán bú shì yí gè yàng.

*理想型 Lǐ xiǎng xíng  สเปก;ในอุดมคติ

 


ฉันกลัวว่าฉันจะถูกฆ่าปิดปากแล้ว 

I’m going to be silenced.

怕我要被灭口了。

Pà wǒ yào bèi miè kǒu le.

*灭口 Miè kǒu ฆ่าปิดปาก


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...