3 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณดูสิ คนเป็นผู้หญิงแท้ๆ จะมาทำเรื่องลำบากจริงจังแบบนี้ทำไมกัน You’re a girl. Why do you have to work so hard?

你说你一个女孩子。这么辛苦这么认真干吗?

Nǐ shuō nǐ yí gè nǚ hái zi. Zhè me xīn kǔ zhè me rèn zhēn gàn ma?

 

เปิดร้านตามสบายเล่นๆไปก็พอแล้ว Opening the restaurant is just for fun.

开个店随便玩玩就得了。

Kāi gè diàn suí biàn wán wán jiù dé le.

 

 

คุณว่าคุณทำเรื่องอะไรสำเร็จได้บ้างล่ะ ถ้าไม่ใช่ว่าฉันคอยหนุนหลังคุณ What have you accomplished?  If it weren’t for me,

你就说你做成了什么事啊?要不是我给你托底。

Nǐ jiù shuō nǐ zuò chéng le shén me shì a? Yào bú shì wǒ gěi nǐ tuō dǐ.

 

ร้านแกก็คงปิดกิจการไปนานแล้ว Your restaurant would’ve closed long ago.

你的店早关门大吉了。

Nǐ de diàn zǎo guān mén dà le.

 

คุณจะไม่ไปจากฉันใช่ไหม You won’t leave me, right?

你不会离开我对吧?

Nǐ bú huì lí kāi wǒ duì ba?

 

พวกคุณพูดแต่เรื่องเหลวไหลกันทั้งนั้น All nonsense!

你们说的都是放屁。

Nǐ men shuō de dōu shì fàng pì.

 

ฉันต้องการอะไร พวกคุณก็ยังไม่รู้  You don’t even know what I want.

你们连我想要的是什么都不知道。

Nǐ men lián wǒ xiǎng yào de shì shén me dōu bù zhī dào.

 

ตรงนี้เป็นที่ของฉัน This is my place.

这是我的地盘。

Zhè shì wǒ de dì pán. 

 

ไม่มีใครยอมรับฉัน No one acknowledges me.

没有人认可我。

Méi yǒu rén rèn kě wǒ.

 

ที่บ้านฉันไม่มีใครสนใจฉันเลย No one cares about me in my family.

我的家里没有人在乎我。

Wǒ de jiā lǐ méi yǒu rén zài hū wǒ.

 

ฉันมันคนไร้ค่า I’m a loser.

我是废物。

Wǒ shì fèi wù.

 

ฉันไม่ได้คิดพิจารณามากขนาดนั้น I haven’t thought too much.

我没考虑那么多。

Wǒ méi kǎo lǜ nà me duō.💖💖💖💖💖💖💖💖💖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...