10 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อยากทำการแลกเปลี่ยนกับฉันงั้นเหรอ Want to make a deal with me?

想跟我做交易?

Xiǎng gēn wǒ zuò jiāo yì?

 

การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คุณมีแต่ได้ไม่มีเสีย It’s a good deal for you.

这份交易你只赚不赔。

Zhè fèn jiāo yì nǐ zhǐ zhuàn bù péi.

 

จะได้หรือเสียนั้น คงไม่ลำบากคุณหรอก Whether it’s good or not is none of your business.

是赚是赔不劳你费心。

Shì zhuàn shì péi bù láo nǐ fèi xīn.

 

นี่ถือเป็นการติดสินบนชัดๆเลยนี่นา You are completely pulling strings about this matter.

你这算是赤裸裸的走后门呢。

Nǐ zhè suàn shì chì luō luō de zǒu hòu mén ne.

*赤裸裸 Chì luō luō  ; Chì luǒ luǒ เปิดโล่ง ;ไม่มีอะไรมาปิดคลุม

 

พวกเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแค่ที่เห็น แต่พวกเขาอาจมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้น Maybe. Not only on the bright side but also on the sly.

说不定。他们不止明面上的关系,可能暗地里他们也有。

Shuō bú dìng. Tā men bù zhǐ míng miàn shàng de guān xi, kě néng àn dì lǐ tā men yě yǒu.

 

คนหนึ่งหัวแข็ง  คนหนึ่งซื่อบื้อ เหมาะกันจริงๆ A stubborn one with a silly one. What a match!

一个犟,一个傻。绝配呀!

Yí gè jiàng, yí gè shǎ. Jué pèi ya!

 

ฉันเข้าใจในความกังวลของคุณนะ I understand your concerns.

我能理解你的顾虑。

Wǒ néng lǐ jiě nǐ de gù lǜ.

 

เรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลใจไปนะ There is no need for anxiety.

这个你不必担心。

Zhè ge nǐ bú bì dān xīn.

 

ขอแค่ตัวคุณไม่มีปัญหา ส่วนทางบริษัทเดี๋ยวฉันจะคุยเอง As long as you are okay with this matter. I will communicate with your company.

只要你个人没有问题。公司那边我去沟通。

Zhǐ yào nǐ gè rén méi yǒu wèn tí. Gōng sī nà biān wǒ qù gōu tōng.

 

เดี๋ยวฉันกลับไปหารือกับทางทนาย เพิ่มเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องลงไปในสัญญานะ I will go back and discuss with the lawyer to writhe the relevant clauses in the contract.

我可以回去跟律师沟通将相关条款体现在合约中。

Wǒ kě yǐ huí qù gēn lǜ shī gōu tōng jiāng xiàng guān tiáo kuǎn tǐ xiàn zài hé yuē zhōng.

 

ดูเหมือนเธอไม่ค่อยอยากจะเจอคุณเลย It seems she doesn’t want to see you.

她好像不太想见到你。

Tā hǎo xiàng bú tài xiǎng jiàn dào nǐ.

 

คุณบอกว่ามีเรื่องงานจะคุยกับฉันไม่ใช่เหรอ Don’t you mention that you have work to talk about with me?

你不是说有工作要谈吗?

Nǐ bú shì shuō yǒu gōng zuò yào tán ma?

 

 

 

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...