29 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


 

พูดได้น่าเกลียดจริงๆ You voice is too bad.

说话真难听。

Shuō huà zhēn nán tīng.

 

ตอนนี้คุณไม่เป็นมิตรกับฉันเอามากๆเลยนะ You are very unfriendly to me now.

你现在对我很不友好。

Nǐ xiàn zài duì wǒ hěn bù yǒu hǎo.

 

เมื่อกี้ฉันอยู่ในห้องน้ำแล้วขาพลิกน่ะ I just sprained my ankle in the bathroom.

我刚才在洗手间把脚崴了。

Wǒ gang cái zài xǐ shǒu jiān bǎ jiǎo wǎi le.

*崴 Wǎi (ขาหรือเท้า)เคล็ด ; ขัดยอก

 

ฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นจริงๆ I really don’t like that occasion.

我真的很不喜欢那种场合。

Wǒ zhēn de hěn bù xǐ huān nà zhǒng chǎng hé.

 

ภารกิจที่สำคัญที่สุดของคุณในตอนนี้ You most important task now.

你现在最重要的任务。

Nǐ xiàn zài zuì zhòng yào de rèn wù.

 

การที่จะรับมือกับพวกบ้างาน ก็ต้องเอาชนะด้วยงานสินะ Indeed as expected to win over workaholics with work only.

果然对付工作狂,还是得靠工作取胜。

Guǒ rán duì fù gōng zuò kuáng, hái shì děi kào gōng zuò qǔ shèng.

 

ฉันแค่อยากให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิม I’m just getting everything back on track.

我只是让一切回归到正轨。

Wǒ zhǐ shì ràng yí qiè huí guī dào zhèng guǐ.

*正轨 Zhèng guǐ เส้นทางที่ถูกต้อง 

 

นี่เป็นหน้าที่ของฉัน This is my duty.

这是我的职责所在。

Zhè shì wǒ de zhí zé suǒ zài.

 

จะว่าไป ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ฉันคอยช่วยกันท่าพวกผู้หญิงให้คุณไม่น้อยเลยนะ In fact, I blocked a lot of pursuers for you when at college.

说起来,上大学的时候我可是帮你挡了不少桃花呢。

Shuō qǐ lái, shàng dà xué de shí hòu wǒ kě shì bāng nǐ dǎng le bù shǎo táo huā ne.

 

ความผิดชั่วครั้งชั่วคราวพอเข้าใจได้ แต่หวังว่าต่อจากนี้ คุณจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็น Occasional mistakes are understandable. But I hope that in the days to come you can try to avoid making such unnecessary noise.

偶尔的失误可以理解。但是希望以后的日记里尽量避免发出这种不必要的噪音。

Ǒu ěr de shī wù kě yǐ lǐ jiě. Dàn shì xī wàng yǐ hòu de rì jì lǐ jǐn liàng bì miǎn fā chū zhè zhǒng bú bì yào de zào yīn.

 

ดูเหมือนฉันคงคิดมากไปเอง It seems that it’s me who is thinking too much.

看来是我多虑了。

Kàn lái shì wǒ duō lǜ le.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...