10 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณยังจะกล้าพูดอีกนะ How dare you say that?

你好意思说呢?

Nǐ hǎo yì si shuō ne?

 

ฉันยกทรัพย์สินทั้งหมดให้คุณ I give you all I have.

我把所有的家当都给你。

Wǒ bǎ suǒ yǒu de jiā dàng dōu gěi nǐ.

 

เราสองคนไปจดทะเบียนสมรสกันตอนนี้เลย We go to marry now.

咱俩现在就去领结婚证。

Zán liǎ xiàn zài jiù qù lǐng jié hūn zhèng.

 

พวกเรากลับบ้านไปเอาทะเบียนบ้านก็ยังทันนะ There’s still time for us to go home and get the family account.

咱们现在回家拿户口本还来得及。

Zán men xiàn zài huí jiā ná hù kǒu běn hái lái dé jí.

 

พวกเราให้กฎหมายคุ้มครอง Law can protect us.

咱们拿法律保护我们。

Zán men ná fǎ lǜ bǎo hù wǒ men.

 

จริงจังได้ไม่ถึงห้านาที You can’t keep serious for more than five minutes.

正经不过五分钟。

Zhèng jing bú guò wǔ fēn zhōng.

 

ใครไม่จริงจังกันเล่า Who’s not serious?

谁不正经了?

Shéi bù zhèng jing le?

 

ถ้าพลาดโอกาสนี้ไป ไม่มีอีกแล้วนะ After now you will never get the time again.

过了这个时候你再就没有这个机会了。

Guò le zhè ge shí hòu nǐ zài jiù méi yǒu zhè ge jī huì le.

 

สามีดีๆรวยๆแบบนี้ คุณหาไม่ได้แล้วนะ You will not get me this good husband.

金龟婿你就钓不到了。

Jīn guī xù nǐ jiù diào bú dào le.

 

รอครึ่งค่อนวันแล้ว ไม่เห็นแม้แต่เงา He hasn’t come yet.

等半天了,这人影也不见。

Děng bàn tiān le, zhè rén yǐng yě bú jiàn.

 

อย่างพวกอาหารก็ต้องทานอาหารอ่อน อย่าทานอาหารทอดและอาหารรสจัด About the diet, a light diet is recommended. Do not eat fried and spicy food.

饮食方面要注意以清淡为主,不要吃油炸和辛辣的食物。

Yǐn shí fāng miàn yào zhù yì yǐ qīng dàn wéi zhǔ, bú yào chī yóu zhá hé xīn là de shí wù.

 

พวกคุณอย่าปฏิเสธความสามารถของเขา เพียงเพราะเห็นว่าเขาอายุน้อย You cannot deny his ability simply because he is young.

你们不能因为他的年轻就否认他的实力。

Nǐ men bù néng yīn wèi tā de nián qīng jiù fǒu rèn tā de shí lì.

 

เด็กผู้หญิงคนนี้นี่ตลกนะ What an interesting young lady!

你这小姑娘有意思。

Nǐ zhè xiǎo gū niáng yǒu yì si.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...