5 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันไหม Have we met before?

我们之前见过吗?

Wǒ men zhī qián jiàn guò ma?

 

ก่อนหน้านี้พวกเรารู้จักกันหรือเปล่า Did we know each other before?

我们之前是不是认识?

Wǒ men zhī qián shì bù shì rèn shi?

 

อีกอย่าง ถ้าเรารู้จักกันจริงๆ คุณเองจะจำไม่ได้เหรอ  Besides, if we truly know each other before, how could you forget about it?

况且,如果我们真的认识 ,你自己会不记得吗?

Kuàng qiě, rú guǒ wǒ men zhēn de rèn shi, nǐ zì jǐ huì bù jì dé ma?

 

เราเจอกันเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ Yesterday was the first time we met.

昨天是我们第一天见面。

Zuó tiān shì wǒ men dì yī tiān jiàn miàn.

 

วันนี้คุณได้รู้จักใครใหม่ไหม Did you know any new people today?

你今天有认识什么新的人吗?

Nǐ jīn tiān yǒu rèn shi shén me xīn de rén ma?

 

ฉันมีข้อเสนอใหม่ I have a new suggestion.

我有个新的提议。

Wǒ yǒu gè xīn de tí yì.

 

เรื่องแบบนี้ฉันต้องโกหกคุณด้วยเหรอ Do I have the necessity to cheat you about it?

这种事我有必要骗你吗?

Zhè zhǒng shì wǒ yǒu bì yào piàn nǐ ma?

 

นี่เรากำลังจะขายวิญญาณกันเหรอ We sold ourselves.

我们这就卖身了。

Wǒ men zhè jiù mài shēn le.

 

มีอะไรอยากถามก็ถามมาเถอะ Do you have anything to say?

有什么想问就问吧?

Yǒu shén me xiǎng wèn jiù wèn ba?

 

คุณเดาได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ Do you not have guessed?

你不是已经猜到了吗?

Nǐ bù shì yǐ jīng cāi dào le ma?

 

คงไม่ใช่เหตุผลที่ฉันเดาหรอกมั้ง It should not be the reason I guessed.

应该不是我猜的原因吧。

Yīn ggāi bù shì wǒ cāi de yuán yīn ba.

 

ไม่ช้าก็เร็วฉันก็ต้องรู้ I’ll know it sooner or later.

我早晚都会知道。

Wǒ zǎo wǎn dōu huì zhī dào.

 

ดูคุณสิ บ่นอยู่ได้ทุกวัน Look at you. Shouting like this.

看你。咋咋呼呼的一天天的。

Kàn nǐ. Zhā zhā hū hū de yī tiān tiān de.

 


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...