16 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ดูฉันสิ มัวแต่ชวนคุย Silly me. Busy talking.

看我光顾着说话了。

Kàn wǒ guāng gù zhe shuō huà le.

 

มาพยายามไปด้วยกัน Let’s try hard together.

与君共勉。

Yǔ jūn gòng miǎn.

 

ก็ที่เมื่อกี้ฉันส่งเสียงร้องแปลกๆ ไป About I making strange noise just now.

就是我刚才发出一些比较奇怪的。

Jiù shì wǒ gāng cái fā chū yì xiē bǐ jiào qí guài de.

 

เรื่องที่คุณร้องโหยหวนเมื่อกี้นะเหรอ You mean about your screaming out load just now?

就是刚才你惨叫这个事啊?

Jiù shì gāng cái nǐ cǎn jiào zhè gè shì a?

 

ฉันค่อนข้างรักความสะอาดน่ะ I’m kind of a neat freak.

我有点洁癖。

Wǒ yǒu diǎn jié pǐ.

 

เดิมทีตอนนี้ในใจของเขาก็อึดอัดจะแย่อยู่แล้ว He is being angry now.

他现在心里本来就憋着气呢。

Tā xiàn zài xīn lǐ běn lái jiù biē zhe qì ne.

 

นั่นเป็นเพราะคุณยังไม่เจอคนที่จะมาเติมเต็มโลกของคุณไง It’s you haven’t meet the one

那是你还没遇到能让你世界圆满的人。

Nà shì nǐ hái méi yù dào néng ràng nǐ shì jiè yuán mǎn de rén.

 

ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องนะที่อดทนแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดี Not all things can be achieved with only insist.

不是什么事情坚持就会有结果的。

Bú shì shén me shì qíng jiān chí jiù huì yǒu jié guǒ de.

 

คุณว่าถ้าฉันเป็นลูกเขยคุณจะเป็นยังไง How do you think of me to be your son-in-law?

你觉得我做你女婿怎么样?

Nǐ jué dé wǒ zuò nǐ nǚ xù zěn me yàng?

 💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...