10 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ตกลงคุณต้องการคำตอบยังไงกันแน่ What kind of answer do you want exactly?

你到底想得到什么样的答案?

Nǐ dào dǐ xiǎng dé dào shén me yàng de dá àn?

 

คุณไม่ต้องถามอะไรเลยได้ไหม Can you be silent?

你可以什么都不问吗?

Nǐ kě yǐ shén me dōu bú wèn ma?

 

ฉันขอไม่ตอบอะไรเลยได้ไหม May I keep silence?

我可以什么都不回答吗?

Wǒ kě yǐ shén me dōu bù huí dá ma?

 

ฉันไม่รู้เรื่องที่คุณความจำเสื่อม I don’t know if you have amnesia.

我不知道你失忆的事。

Wǒ bù zhī dào nǐ shī yì de shì.

 

สมองของคุณคงไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจากครั้งที่แล้วหรอกใช่ไหม Did you hit your head last time?

你不会上一次把脑子撞坏了吧?

Nǐ bú huì shàng yí cì bǎ nǎo zi zhuàng huài le ba?

 

ในฐานนะของคนที่เคยตามจีบคุณ อย่างน้อยฉันควรจะได้รู้ว่าคนที่เอาชนะฉันได้คือใครใช่ไหมล่ะ As someone who has pursued you. I have to know who once won me at least.

作为曾经追求过你的人,我起码要知道打败我的人是谁吧。

Zuò wéi céng jīng zhuī qiú guò nǐ de rén, wǒ qǐ mǎ yào zhī dào dǎ bài wǒ de rén shì shéi ba.

 

คุณเลิกก่อกวนฉันได้ไหม Don't mess with me anymore, okay?

你别再给我添乱了行不行?

Nǐ bié zài gěi wǒ tiān luàn le xíng bù xíng?

 

ฉันแค่อยากเห็นว่าเขาสบายดีไหม I just want to know if he’s good.

我就是想知道他过得好不好嘛。

Wǒ jiù shì xiǎng zhī dào tā guò dé hǎo bù hǎo ma.

 

แบบนี้ฉันก็จะได้จากไปอย่างสบายใจ So that I can feel relieved to leave.

这样我也可以放心地离开了。

Zhè yàng wǒ yě kě yǐ fàng xīn de lí kāi le.

 

พูดไปงั้นแหละ คุณน่ะไม่เคยปล่อยวางได้เลยต่างหาก Well said. But you never forget him.

说得好听。你根本就没有放下过。

Shuō dé hǎo tīng. Nǐ gēn běn jiù méi yǒu fàng xià guò.

 

ก็แค่ยังเหลือเยื่อใยนิดหน่อยนะ   It's just a little bit unsteady.

就是有点还没放稳。

Jiù shì yǒu diǎn hái méi fàng wěn.

 

ความเด็ดขาดเหมือนตอนเวลาทำงานของคุณไปไหนแล้ว Why can’t you be as decisive as you are at work?

你工作时候那股果断劲哪儿去了?

Nǐ gōng zuò shí hòu nà gǔ guǒ duàn jìn nǎr qù le?

 💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...