12 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คนเราน่ะไม่มีใครเพอร์เฟกต์ที่สุดหรอก No one is perfect.

人真没有十全十美的。

Rén zhēn méi yǒu shí quán shí měi de.

 

คุณไม่จำเป็นต้องให้รางวัลฉันเป็นพิเศษหรอกน่ะ You don’t need to give me bonus.

你不用特意奖励我。

Nǐ bú yòng tè yì jiǎng lì wǒ.

 

คุณก็รู้อยู่แล้ว  ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข้ออ้าง You know my feeling. They are all excuses.

你都清楚的。这些都是借口。

Nǐ dōu qīng chǔ de. Zhè xiē dōu shì jiè kǒu.

 

แล้วถ้ามีคนสารภาพรักกับคุณแบบนี้ If someone tells you that he like you in this way. Would you like that?

那如果有人跟你这样告白。你会喜欢吗?

Nà rú guǒ yǒu rén gēn nǐ zhè yàng gào bái. Nǐ huì xǐ huān ma?

 

มีคนอื่นอยู่ด้วยคงจะรู้สึกอึดอัด It will be awkward if there are somebody else.

有别人在场会感觉很尴尬。

Yǒu bié rén zài chǎng huì gǎn jué hěn gān gà.

 

ฉันคิดว่าความรู้สึกเป็นเรื่องของคนสองคน I think relationship is about two people.

我觉得感情是两个人的事。

Wǒ jué dé gǎn qíng shì liǎng gè rén de shì.

 

ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับฉัน ฉันเชื่อว่านั่นเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบ No matter how do you feel about me? I believe it’s just the heat of the moment.

不管你对我是什么感觉。我相信那只是一时的冲动。

guǎn nǐ duì wǒ shì shén me gǎn jué. Wǒ xiāng xìn nà zhǐ shì yì shí de chōng dòng.

 

ดูเหมือนว่าพ่อแม่ทุกคนบนโลกใบนี้เก่งเรื่องชอบควบคุมเหมือนกันหมด It seems that all parents under heaven are all controlling.

看来全天下的父母掌控欲都是一样强。

Kàn lái quán tiān xià de fù mǔ zhǎng kòng yù dōu shì yí yàng qiáng.

 

ผู้หญิงดื่มนมดีต่อผิวพรรณ It’s good for girl to drink milk.

女生喝牛奶对皮肤好。

shēng hē niú nǎi duì pí fu hǎo.

 

จริงๆนะ เมื่อกี้ฉันเกือบหัวใจวายแล้ว I’m serious. I was on the brink of heart attack.

真的。我刚才差点没心梗过去。

Zhēn de. Wǒ gang cái chà diǎn méi xīn gěng guò qù.

*心梗 Xīn gěng กล้ามเนื้อหัวใจตาย (心肌梗死)

 

คุณอยากได้บ้านสวัสดิการไม่ใช่เหรอ You want the welfare house, don’t you?

你不是想要福利房吗?

Nǐ bú shì xiǎng yào fú lì fáng ma?

 

นี่คุณกำลังฉวยโอกาสตอนคนอื่นลำบากอยู่นะ You are taking advantage of my perilous state.

你这是趁人之危吧。

Nǐ zhè shì chèn rén zhī wēi ba.

* 趁人之危 Chèn rén zhī wēi ฉวยโอกาสตอนคนอื่นลำบาก; ฉวยโอกาสตอนคนอื่นเดือดร้อน
💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...