30 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่มีว่างที่จะไปซักไซ้ความรับผิดชอบจากคุณหรอก 

I am too busy to consider about your responsibilities.

我没空追究你的责任。

Wǒ méi kòg zhuī jiù nǐ de zé rèn.

 


แต่ข้อสันนิษฐานไม่ได้หมายถึงหลักฐานนี่ 

But reasoning is not equal to evidence.

但推理并不等于证据。

Dàn tuī lǐ bìng bù děng yú zhèng jù.

 


พวกคุณวางใจได้ เรื่องที่ฉันไม่เคยทำ ไม่มีใครจะมาใส่ความฉันได้ 

Don’t worry. No one can frame me for what I didn’t do.

你们放心。我没有做过的事,没有人可以诬陷我。

Nǐ men fàng xīn. Wǒ méi yǒu zuò guò de shì, méi yǒu rén kě yǐ wú xiàn wǒ.

*诬陷 Wú xiànใส่ความ;ใส่ร้าย

 


ฉันสงสัยว่าของที่ไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้ คุณไม่กลัวเหรอว่าทานแล้วจะเกิดปัญหา  

I have told you they are from unknown places. Aren’t you afraid of?

我都说了是来路不明的东西。你就不怕吃出问题吗?

Wǒ dōu shuō le shì lái lù bù míng de dōng xī. Nǐ jiù bú pà chī chū wèn tí ma?

 


ดูท่าจะกินปูนร้อนท้องจริงๆ 

It seems she has a guilty conscience.

看来真是做贼心虚啊。

Kàn lái zhēn shì zuò zéi xīn xū a.

*做贼心虚 Zuò zéi xīn xū  กินปูนร้อนท้อง; วัวสันหลังหวะ

 


เธอร้อนใจฉันก็ร้อนใจ 

When she is worried, I get worried too.

她着急我也着急。

Tā zhāo jí wǒ yě zhāo jí.

 


ฉันคงไม่สามารถฟังคำพูดของคุณแค่ฝ่ายเดียว 

I can’t base on your single word.

我总不能因为听了你的一面之词。

Wǒ zǒng bù néng yīn wèi tīng le nǐ de yí miàn zhī cí.

 


คุณคิดว่าเธอกลัวความผิดแล้วหนีไปเหรอ  

You think she ran away for fear of her fault?

你觉得她畏罪潜逃了?

Nǐ jué dé tā wèi zuì qián táo le?

*畏罪潜逃 Wèi zuì qián táo กลัวความผิดแล้วหลบหนี

 


นี่คือท่าทีที่คุยกับเจ้านายเหรอ 

That’s your attitude to talk with your boss?

这是跟老板讲话的态度吗?

Zhè shì gēn lǎo bǎn jiǎng huà de tài dù ma?

 


นี่คุณรู้กติกาในการทำธุรกิจไหมเนี่ย 

Do you still respect the rules of business?

你还讲不讲商场规矩了?

Nǐ hái jiǎng bù jiǎng shāng chǎng guī le?

 


พวกคุณสองคนเข้าขากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเชียวนะ 

You two echo each other in harmony!

你们俩个一唱一和的很默契啊!

men liǎ gè yí chàng yí hè de hěn mò qì a!

 


พวกคุณไม่คบกันไปเลยล่ะ 

Why don’t you just get together?

你们干脆在一起好了?

men gān cuì zài yì qǐ hǎo le?💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...