6 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ถ้าเขาทำเรื่องอะไรที่เกินเลยไป คุณก็อย่าไปถือสาเลย 

If he has done anything wrong, I hope you can tolerate him.

他要是做了什么出格的事,你千万得担着点。

Tā yào shì zuò le shén me chū gé de shì, nǐ qiān wàn dé dān zhe diǎn.

 


คุณอย่าลีลาเลย 

Just cut the chase!

你别卖关子了。

Nǐ bié mài guān zi le.

 


คุณใส่ใจขนาดนี้ ก็เพื่อดึงดูดความสนใจจากฉันไม่ใช่เหรอ 

You’ve put so much thought in to it. Isn’t it just to get my attention?

你花了这么多心思。不是为了引起我的注意吗?

Nǐ huā le zhè me duō xīn sī. Bú shì wèi le yǐn qǐ wǒ de zhù yì ma?

 


คุณกำลังหมายความว่าฉันอ่อยคุณงั้นเหรอ 

Are you trying to say that I am deliberately seducing you?

你是想说我在故意勾引你吗?

Nǐ shì xiǎng shuō wǒ zài gù yì gōu yǐn nǐ ma?

 


ข่าวของคุณเชื่อถือได้ไหมเนี่ย 

Is the news unreliable?

你这消息开不靠谱呀?

Nǐ zhè xiāo xī kāi bú kào pǔ ya?

 


คุณกำลังสงสัยในความสามารถของฉันงั้นเหรอ 

Do you doubt my ability?

你质疑我的能力是不是?

Nǐ zhí yí wǒ de néng lì shì bú shì?

 


ขอโทษนะ ฉันไม่สะดวกที่จะบอกคุณ 

I am sorry for the inconvenience to tell you.

恕我不方便告诉你。

Shù wǒ bù fāng biàn gào sù nǐ.

*恕 Shù คำที่แสดงถึงความเกรงอกเกรงใจขอให้คู่สนทนาอย่าได้ถือโทษโกรธเคือง

 


ฉันไม่แคร์ว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไร 

I don't care what your purpose is.

我不在乎你的目的是什么。

Wǒ bú zài hū nǐ de mù dì shì shén me.

 


ในเมื่อเป็นธุระส่วนตัวก็ไม่สะดวกบอกคนอื่นอยู่แล้ว Since it is a private matte, it’s not of course good to tell others.

既然是私事,自然不好告诉别人。

rán shì sī shì, zì rán bù hǎo gào sù bié rén.

 


ต่อให้ฉันไม่มีธุระส่วนตัว ฉันก็จะลาออก 

Even if I have no personal affairs, I will resign anyway.

就算我没有私事,我也还是会辞职。

Jiù suàn wǒ méi yǒu sī shì, wǒ yě hái shì huì cí zhí.

 


คุณมีโรคหลงตัวเองหรือเปล่า 

Do you have any narcissistic delusions?

你是有自恋妄想症吗?

Nǐ shì yǒu zì liàn wàng xiǎng zhèng ma?

 


หวังว่าคุณจะรู้ตัวเร็ว แล้วรีบรักษาซะ 

I hope you can find it and treat it early.

希望你早发现早治疗。

wàng nǐ zǎo fā xiàn zǎo zhì liáo.

 

อย่าสิ้นเปลืองไปเลย  

You don’t need to spend too much money.

别太破费了。

Bié tài pò fèi le.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...