15 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 วันนี้คุยกับคุณถูกคอมากๆ It was a pleasure talking with you today.

今天和你聊得非常愉快。

Jīn tiān hé nǐ liáo de fēi cháng yú kuài.

 

เมื่อคืนฉันนอนตกหมอน I got a stiff neck.

昨晚睡落枕了。

Zuó wǎn shuì lào zhěn le.

 

หูก็ลืมทิ้งไว้ที่บ้านเหรอ Do you leave your ears at home?

耳朵也落家里了?

Ěr duǒ yě luò jiā lǐ le?

 

ฉันเชื่อว่าคุณจะต้องเคยได้ยินคำว่าอย่าทำอะไรครึ่งๆกลางๆ I’m sure you’ve heard the saying. Never give up halfway.

我相信你一定听过。不能半途而废这句话。

Wǒ xiāng xìn nǐ yí dìng tīng guò. Bù néng bàn tú ér fèi zhè jù huà.

 

คงไม่ใช่ความสงบก่อนพายุใหญ่หรอกนะ Can’t this be the calm before the storm?

这不会是暴风雨前的宁静吧?

Zhè bú huì shì bào fēng yǔ qián de níng jìng ba?

 

ดูท่าฉันจะรู้ผลสัมภาษณ์ล่วงหน้าแล้ว It seems that I have known the result of the interview.

看来我已经提前知道面试结果了。

Kàn lái wǒ yǐ jīng tí qián zhī dào miàn shì jié guǒ le.

 

ถ้าฉันพยายามแล้วยังไม่ได้ผล คุณห้ามทำให้ฉันลำบากอีก  If my efforts were proved to be useless, you wouldn’t give me a hard time anymore.

如果我努力了之后还是没有结果,你不能再为难我。

Rú guǒ wǒ nǔ lì le zhī hòu hái shì méi yǒu jié guǒ, nǐ bù néng zài wéi nán wǒ.

 

เจ้านายของพวกคุณนี่ทำไมเอาใจยากขนาดนี้ Why is your boss so fussy?

你们那个老板怎么这么难伺候?

Nǐ men nà gè lǎo bǎn zěn me zhè me nán cì hòu?

 

ให้ความสำคัญอะไร Think highly of her?

器什么重?

Qì shén me zhòng?

*器重 Qì zhòng (ผู้อาวุโสแสดงต่อผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า); (เบื้องบนแสดงต่อเบื้องล่าง) ให้ความสำคัญ ;ให้ความสนใจ ;ให้เกียรติ

 

เขาขูดรีดคุณขนาดนี้เลยเหรอ Is he exploiting you so much?

他这么剥削你啊?

Tā zhè me bō xuè nǐ a?

* 剥削  xuā ขูดรีด  

 

นี่เขาเรียกว่าขูดรีด That is just exploitation.

这就是赤裸裸地剥削。

Zhè jiù shì chì luǒ luǒ de bō xuè.

赤裸裸 Chì luō luō  ; Chì luǒ luǒ เปิดโล่ง ;ไม่มีอะไรมาปิดคลุม💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...