4 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีสิ่งที่ควรค่าแก่การชอบเลยเหรอ Don’t you think there’s nothing pleasing on you?

你不觉得自己没有任何值得喜欢的地方吗?

Nǐ bù jué dé zì jǐ méi yǒu rèn hé zhí dé xǐ huān de dì fāng ma?

 

ต่อหน้าฉันยังกล้าแอบทำอะไรแบบนี้ You’ve been sneaking around under my nose!

在我眼皮了底下还敢偷偷摸摸的。

Zài wǒ yǎn pí le dǐ xià hái gǎn tōu tōu mō mō de.

 

เราสองคนคบกันแบบเปิดเผย We’re aboveboard.

我俩是正大光明。

Wǒ liǎ shì zhèng dà guāng míng.

 

คุณเอาแต่พูดจาเย่อหยิ่ง จิกหัวใช้คนอื่นไปทั้งวัน คุณคิดว่าตัวเองเป็นใคร  You are always bossy and arrogant. Who do you think you are?

你整天对人颐指气使,呼来喝去的。 你以为你自己是谁啊?

Nǐ zhěng tiān duì rén yí zhǐ qì shǐ, hū lái hē qù de. Nǐ yǐ wéi nǐ zì jǐ shì shéi a?

*颐指气使 Yí zhǐ qì shǐ ไม่พูดไม่จาโดยใช้ใบหน้าแสดงออกมา ใช้หมายถึง ผู้ที่มีอิทธิพล; โอหังอวดดี; สามหาว

*呼来喝去 Hū lái hē qù  จิกหัวใช้

 

ก็จริง คุณรู้สึกว่าตัวเองดีตลอดอยู่แล้ว No wonder. You always feel good about yourself.

也是。你永远都是这么自我感觉良好。

Yě shì. Nǐ yǒng yuǎn dōu shì zhè me zì wǒ gǎn jué liáng hǎo.

 

ก็คนมันซื่อบื้อนี่น่า You’re silly.

人蠢嘛。

Rén chǔn ma.

 

หรือต่อให้ฉันไม่ดีขนาดนั้น งั้นตอนนั้นก็คุณไม่ใช่เหรอ ที่ตามจีบฉันไม่หยุดนะ Even if I were really that bad, you still pestered me to be your girlfriend, didn’t you?

就算我真的那么不好,那当初不是你死气口咧追的我吗?

Jiù suàn wǒ zhēn de nà me bù hǎo, nà dāng chū bú shì nǐ sǐ qì kǒu liě zhuī de wǒ ma?

*死气白咧 Sǐ qì bái liě ดึงดัน; แข็งขัน

 

ไม่เห็นต้องพูดจาแย่ๆแบบนี้เลย มาฉีกหน้าฉันนี่ Then you don’t have to say such harsh words to sneer at me, do you?

那你也不用说这么难听的话来奚落我吧。

Nà nǐ yě bú yòng shuō zhè me nán tīng de huà lái xī luò wǒ ba.

*奚落 Xī luò  พูดฉีกหน้า

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันก็ดีกับคุณนะ At least I’ve been nice to you.

一直以来我对你也不错吧。

Yì zhí yǐ lái wǒ duì nǐ yě bú cuò ba.

 

คุณนะ ตอนนี้ไม่มีค่าอะไรเลยด้วยซ้ำ You are a totally loser.

你现在连个屁都不是。

Nǐ xiàn zài lián gè pì dōu bú shì.

 

ฉันไม่อยากให้คนอื่นเห็นฉันสภาพนี้ I don’t want others to see me like this.

我不想让别人看见我这个样子。

Wǒ bù xiǎng ràng bié rén kàn jiàn wǒ zhè gè yàng zi.💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...