16 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณกินไม่ไหวหรอก You cannot stand it.

你吃不了的。

Nǐ chī bù liǎo de.

 

คุณเห็นหมดแล้วเหรอ You saw us?

你都看见了?

Nǐ dōu kàn jiàn le?

 

อย่าหลอกตัวเองอีกเลย Don’t fool yourself any more.

别再自欺欺人了。

Bié zài zì qī q īrén le.

*自欺欺人 Zì qī qī rén หลอกตัวเอง

 

เขาแค่บุ่มบ่าม แล้วคุณหล่ะ He is just being impulsive, what about you?

他只是冲动,那你呢?

Tā zhǐ shì chōng dòng, nà nǐ ne?

 

คุณปิดใจตัวเองมาตั้งหลายปี  You have closed your heart for so many years.

你将自己的心封闭了这么多年。

Nǐ jiāng zì jǐ de xīn fēng bì le zhè me duō nián.

 

คุยแต่เรื่องงานไม่คุยเรื่องความรัก Only care work but not love.

只谈工作不谈恋爱。

Zhǐ tán gōng zuò bù tán liàn ài.

 

ทำไมถึงไม่ฟังเสียงหัวใจตัวเองล่ะ Why don’t follow your only heart.

干嘛不听从自己的内心。

Gàn ma bù tīng cóng zì jǐ de nèi xīn.

 

คุณก็รู้สาเหตุที่ฉันปฎิเสธเขานี่ You know the reason why I refused him.

你知道我拒绝他的原因的。

Nǐ zhī dào wǒ jù jué tā de yuán yīn de.

 

ถ้าคุณเอาแต่ไม่ยอมบอกความจริงกับเขา เขาก็จะคอยรังควานคุณไปตลอด If you keep hiding the truth form him. He will keep tangling you.

如果你一直不告诉他真相。他会一直纠缠你的。

Rúguǒ nǐ yì zhí bú gào sù tā zhēn xiàng. Tā huì yì zhí jiū chán nǐ de.

 

คุณจะเอาเงินฟาดหัวฉันใช่ไหม Are you going to throw bank card on me?

你是不是该要给我扔银行卡了呢?

Nǐ shì bú shì gāi yào gěi wǒ rēng yín háng kǎ le ne?

 

ความรู้สึกผิดเป็นสิ่งที่คอยกวนใจคนเรา Guilty is something that tortures you.

愧疚是一种磨人的东西。

Kuì jiù shì yì zhǒng mó rén de dōng xī.

 

และมันจะคอยกัดกินชีวิตของคุณอยู่ตลอด And it will keep consuming your soul.

它会一直啃噬你的生命的。

Tā huì yì zhí kěn shì nǐ de shēng mìng de.

*啃噬 Kěn shì กัดกิน💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...