12 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าไปค้ำประกันให้ใครมั่วซั่ว Don’t be a guarantor for him.

不要随便给那个人借钱担保。

Bú yào suí biàn gěi nà gè rén jiè qián dān bǎo.

 

ห้ามหลุดปากเด็ดขาด Forget not to make a slip of the tongue.

记得不要说漏嘴。

Jì dé bú yào shuō lòu zuǐ.

*漏嘴 Lòu zuǐ  หลุดปาก

 

คุยกับคนฉลาดๆนี่ง่ายดีจริงๆ It’s easy to talk to smart people.

跟聪明人说话就是省事。

Gēn cōng míng rén shuō huà jiù shì sheng shì.

 

ใช้เงินฟาดหัวคนแบบนี้เหรอ ฉันไม่ได้เห็นมาเป็นสิบปีแล้ว I haven’t seen such a plot to smash on people with money for almost ten years.

这种拿钱砸人份情节,我大概已经十年没看到过了。

Zhè zhǒng ná qián zá rén fèn qíng jié, wǒ dà gài yǐ jīng shí nián méi kàn dào guò le.

 

เพราะคุณมุ่งมั่นมาตลอด ฉันถึงได้ไม่ยอมแพ้ไง It was your perseverance that made me plug away.

是你一直坚持着我才没有放弃。

Shì nǐ yì zhí jiān chí zhe wǒ cái méi yǒu fàng qì.

 

เงินฝากไว้ในธนาคารก็เป็นเพียงตัวเลข Money is just a number if it’s saved in the bank.

钱放在银行里它就是个数字。

Qián fàng zài yín háng lǐ tā jiù shì gè shù zì.

 

ขอบคุณฟ้าดิน เรื่องนี้ก็ถือว่าคลี่คลายไปแล้ว  Thank god. The matter is finally settled.

谢天谢地。这个事总算是踏实了。

Xiè tiān xiè dì. Zhè gè shì zǒng suàn shì tā shí le.

* 踏实 Tā shí  (อารมณ์) สงบ ;สบายใจ

 

หาเขาเจอก็ช่วยได้เยอะมากแล้ว It’s already a great favor to find him.

能找到人就已经帮了大忙了。

Néng zhǎo dào rén jiù yǐ jīng bang le dà máng le.

 

ฉันอยากฟังเหตุผลจริงๆที่คุณปฏิเสธฉัน I want to hear the real reason for refusing me.

我要听你真正拒绝我的理由。

Wǒ yào tīng nǐ zhēn zhèng jù jué wǒ de lǐ yóu.💗💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...