30 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ทำไมต้องรวมหัวกันคิดร้ายกับฉันด้วย Why didn’t you set me up together?

为什么要合起伙来算计我?

Wèi shén me yào hé qǐ huǒ lái suàn ji wǒ?

*算计 Suàn ji คิดร้าย(ต่อบุคคลอื่นอย่างลับๆ); วางแผนทำร้าย(ต่อคนอื่น); วางแผนทำลายอย่างลับๆ

 

นี่คุณยังพูดภาษาคนอยู่ไหม Are you talking sense?

你说的还是人话吗?

Nǐ shuō de hái shì rén huà ma?

 

คุณทำให้ฉันอึ้งจริงๆ You impress me indeed.

你还真是让我刮目相看。

Nǐ hái zhēn shì ràng wǒ guā mù xiāng kàn.

 

ทำไมถึงถูกจับได้ในสถานการณ์แบบนี้นะ How come we were found by him under such circumstance?

怎么会是这种情况下被发现呢?

Zěn me huì shì zhè zhǒng qíng kuàng xià bèi fà xiàn ne?

 

ฉันว่าคุณสองคนเป็นศัตรูกันในชาติที่แล้วแน่ๆ Were you foes in previous life?

我说你们俩是前世的冤家吗?

Wǒ shuō nǐ men liǎ shì qián shì de yuān jiā ma?

*冤家 Yuān jiā  ศัตรู ;คู่เวรคู่กรรมหรือคู่รักคู่แค้น

 

ชาติที่แล้วฉันไม่รู้จักคนอย่างเขาหรอก I didn't know someone like him in my previous life.

我上辈子可不认识他这种人。

Wǒ shàng bèi zǐ kě bú rèn shi tā zhè zhǒng rén.

 

ถ้าเกิดว่าคุณฉลาดสักหน่อย รอบคอบหน่อย พวกเราก็คงจะไม่มาถึงขั้นนี้หรอก If you can be a little bit smarter and a little bit more careful, we wouldn’t have come to this.

你要是能够聪明一点,谨慎一点,我们就不至于落到这种地步。

Nǐ yào shì néng gòu cōng míng yì diǎn, jǐn shèn yì diǎn, wǒ men jiù bú zhì yú luò dào zhè zhǒng dì bù.

 

อย่ามาโทษฉันทุกเรื่องนะ Don’t blame me for everything!

别什么事都怪我啊!

Bié shén me shì dōu guài wǒ a!

 

คุณสองคนทำตัวเป็นเด็กพอกันทั้งคู่เลย You’re both childish!

两个人真是一个比一个幼稚。

Liǎng gè rén zhēn shì yí gè bǐ yí gè yòu zhì.

 

พวกคุณสองคน เอาแต่รังแกฉัน You two! You just bully me!

你们两个啊!就知道欺负我!

Nǐ men liǎng gè a! Jiù zhī dào qī fù wǒ!💙💙💙💙💙💙💙💙💙


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...