21 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 เป็นกันเองจริงๆ You are so easy-going.

平易近人啊。

Píng jìn rén a.

 

คุณไม่เกลียดฉันเหรอ Don’t you hate me?

难道你不恨我吗?

Nán dào nǐ bú hèn wǒ ma?

 

ฉันเกลียดคุณ ที่คุณจากไปไม่บอกสักคำI hate you. You left me without saying a word.

我恨你。一声不响地就离开了我。

Wǒ hèn nǐ. Yì shēng bù xiǎng de jiù lí kāi le wǒ.

 

ฉันเกลียดที่คุณตัดสินใจเรื่องอนาคตของเราเพียงคนเดียว I hate you alone determined our future.

我恨你恨你一个人决定了我们的未来。

Wǒ hèn nǐ hèn nǐ yí gè rén jué dìng le wǒ men de wèi lái.

 

แต่ว่าทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะฉัน But it all started because of me.

可是这一切都是因为我而起的。

shì zhè yí qiè dōu shì yīn wèi wǒ ér qǐ de.

 

ฉันเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกัน I also have half the responsibility.

我也有一半的责任。

Wǒ yě yǒu yí bàn de zé rèn.

 

ก็คืออยากเจอคุณทุกวินาที It’s that I want to see you every minute and every second.

就是每分每秒都想见到你。

Jiù shì měi fēn měi miǎo dōu xiǎng jiàn dào nǐ.

 

คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว You have to learn to adapt that.

你要学会适应的。

Nǐ yào xué huì shì yìng de.

 

แต่เมื่อก่อนคุณสำรวมกว่านี้เยอะเลย Then you used to be much more reserved than you are now.

那你以前可比现在矜持多了。

Nà nǐ yǐ qián kě bǐ xiàn zài jīn chí duō le.

*矜持 Jīn chí  สำรวม ;ระมัดระวัง ;สงบเสงี่ยม

 

คุณชอบแบบสุขมเยือกเย็น You like the cold one.

你喜欢高冷的。

Nǐ xǐ huān gāo lěng de

 

เวลาทำงานแต่ทำไมยังอยู่บนเตียงอยู่เลย Why do you still stay in bed during working hours?

上班时间怎么还赖在床上。

Shàng bān shí jiān zěn me hái lài zài chuáng shàng.

 

ฉันยังไม่ได้รับปากจะกลับไปทำงานสักหน่อย I haven’t promised to go back to work yet.

我还没答应要回去工作呢。

Wǒ hái méi dā yìng yào huí qù gōng zuò ne.

 

ฉันว่าแล้ว วันนี้มีลางสังหรณ์ I told you, I had a hunch to.

我就说嘛,今天就有预感。

Wǒ jiù shuō ma, jīn tiān jiù yǒu yù gǎn.💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...