8 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คนอื่นทำได้ไม่ดี คุณก็ไม่พอใจ 

You have a problem with others when they’re not doing well.

别人做得不好你有意见。

Bié rén zuò de bù hǎo nǐ yǒu yì jiàn.

 


ทำดีคุณก็คิดว่ามีจุดประสงค์อื่น 

When they finish it perfectly, you think they have purposes.

做得好你又觉得另有目的。

Zuò de hǎo nǐ yòu jué dé lìng yǒu mù dì.

 


ฉันไม่เคยเจอคนที่เอาใจยากเท่าคุณมาก่อนจริงๆ 

I really haven’t seen such a man like you to please.

我真是没有见过比你更难取悦的人了。

Wǒ zhēn shì méi yǒu jiàn guò bǐ nǐ gèng nán qǔ yuè de rén le.

*取悦 Qǔ yuè  หาความชื่นชอบ(จาก ) หาความนิยม(จาก )

 


การทำงานก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก ไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่น 

What’s more outrageous is that when you do things, totally disregards of the feelings of others.

做事更离谱完全不顾及其他人的感受。

Zuò shì gèng lí pǔ wán quán bú gù jí qí tā rén de gǎn shòu.

 


เข้มงวดกับตัวเองก็มากพอแล้ว กับคนอื่นเข้มงวดกว่าอีก 

You are too demanding of yourself, and even have it on others.

你对自己要求高就算了,对别人要求更高。

Nǐ duì zì jǐ yāo qiú gāo jiù suàn le, duì bié rén yāo qiú gèng gāo.

 


คุณรู้ไหมว่านี่เรียกว่าอะไร  นี่เรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำ 

Do you know what this is called? This is called obsessive compulsive disorder.

你知道这叫什么吗? 这叫强迫症。

Nǐ zhī dào zhè jiào shén me ma? Zhè jiào qiǎng pò zhèng.

 


คุณคิดว่าฉันเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่า 

Do you think I have obsessive-compulsive disorder?

你觉得我有强迫症吗?

Nǐ jué dé wǒ yǒu qiǎng pò zhèng ma?

 


คุณคิดว่าฉันแสวงหาความเพอร์เฟกต์เกินไป จริงจังเรื่องงานเกินไป ไม่มีความสุขในชีวิตหรือเปล่า 

Do you think I pursue perfection excessively and I am strict with work. No fun in life?

你觉得我有过分追求完美,对工作要求严格。没有生活乐趣吗?

Nǐ jué dé wǒ yǒu guò fèn zhuī qiú wán měi, duì gōng zuò yāo qiú yán gé. Méi yǒu shēng huó lè qù ma?

 


นิสัยทื่อๆ 

Rigid character.

性格刻板。

Xìng gé kè bǎn.

 


คุณคิดว่าฉันชีวิตน่าเบื่อ นิสัยดื้อรั้นใช่ไหม 

Do you think I am rigid and stubborn, right?

你觉得我生活刻板,性格固执对吧?

Nǐ jué dé wǒ shēng huó kè bǎn, xìng gé gù zhí duì ba?

 


ฉันว่าเหมือนคุณจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ 

I think you seem a little out of order.

我觉得你好像有点不太正常。

Wǒ jué dé nǐ hǎo xiàng yǒu diǎn bù tài zhèng cháng.


 

เวลาทั้งหมดของคุณเป็นของฉัน 

All your time is mine.

你所有的时间都归我。

Nǐ suǒ yǒu de shí jiān dōu guī wǒ.💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...