17 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่ได้ตั้งใจจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณ I didn’t mean to offend your privacy.

我无意冒犯你的隐私。

Wǒ wú yì mào fàn nǐ de yǐn sī.

 

เพราะงั้นคุณกำลังโทษฉันใช่ไหม But you are blaming me, aren’t you?

所以你是在怪我对不对?

Suǒ yǐ nǐ shì zài guài wǒ duì bú duì?

 

ไม่อย่างนั้นคุณกับเขา ก็ไม่ต้องแยกจากกันนานขนาดนี้ Or you don’t need to separate from her for so many years.

不然你跟她也不用分开这么多年了。

Bù rán nǐ gēn tā yě bú yòng fēn kāi zhè me duō nián le.

 

พยายามทำทุกอย่างมาหลายปีขนาดนี้ I tried so hard for so many years.

费尽心机坚持了这么多年。

Fèi jìn xīn jī jiān chí le zhè me duō nián.

 

สุดท้ายก็ยังแพ้ราบคาบ But I fail completely in the last.

最后还是输的一败涂地。

Zuì hòu hái shì shū de yí bài tú de.

 

คุณแค่เดินทางผิดไปช่วงหนึ่งเท่านั้น Just going on a wrong direction.

你只是一时做错路了。

Nǐ zhǐ shì yì shí zuò cuò lù le.

 

แต่ฉันไม่ใช่ที่พักใจของคุณ But I am not your Mr. Right.

但我不是你的感情归宿。

Dàn wǒ bú shì nǐ de gǎn qíng guī sù.

 

คุณจะต้องหาความสุขที่แท้จริงของคุณเจอ You can find the real happiness belongs to you.

你可以找到真正属于你的幸福。

Nǐ kě yǐ zhǎo dào zhēn zhèng shǔ yú nǐ de xìng fú.

 

ในจักรวาลมีดวงดาวมากมายมหาศาล แต่ไม่ว่าโลกจะหมุนไปอย่างไร ตำแหน่งก็ดาวเหนือก็ไม่เคยเปลี่ยน There are trillions of stars in the universe. But no matter how the earth turns. The position of the Plough will never move.

宇宙当中有亿万颗星辰,但不管地球如何运转。北斗星的位置从来都不会改变。

Yǔ zhòu dāng zhōng yǒu yì wàn kē xīng chén, dàn bù guǎn dì qiú rú hé yùn zhuǎn. Běi dǒu xīng de wèi zhì cóng lái dōu bú huì gǎi biàn.

 

คุณคิดว่าที่นี่เหมาะกับการสารภาพรักไหม Do you think it is appropriate for making proposal here?

你觉得这里适合表白吗?

Nǐ jué dé zhè lǐ shì hé biǎo bái ma?

 

ปิดข่าวเอาไว้ก่อน Block the news first.

先挂锁消息。

Xiān guà suǒ xiāo xī.💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...