10 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ทางที่ดีคุณควรบอกความจริงกับเขานะ 

You’d better tell him the truth.

你最好告诉他实情。

Nǐ zuì hǎo gào sù tā shí qíng.

 


ฉันผ่านช่วงวัยสาวน้อยช่างฝันนั้นไปแล้ว 

I’m not in the age of dreaming.

我已经过了那个爱做梦的年纪了。

Wǒ yǐ jīng guò le nà gè ài zuò mèng de nián jì le.

 


ถ้าไม่เริ่มต้นกันใหม่เลย หรือไม่ก็จบๆกันไปซะ 

Lead a new life or end it completely.

要么重新开始,要么彻底结束。

Yào me chóng xīn kāi shǐ, yào me chè dǐ jié shù.

 


พวกเราควรใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริง 

We all have to live in reality.

我们都得活在现实中。

Wǒ men dōu děi huó zài xiàn shí zhōng.

 


ตัวเองดื่มเหล้าได้แค่ไหนยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ 

Don’t you know about your drinking capability?

自己什么酒量自己没数吗?

Zì jǐ shén me jiǔ liàng zì jǐ méi shù ma?

 


ฉันดื่มเหล้าได้แค่ไหนคุณยังไม่รู้หรือไง 

Don’t you know about my drinking capability?

我什么酒量你没数吗?

Wǒ shén me jiǔ liàng nǐ méi shù ma?

 


เขาถนัดทำเรื่องที่คาดไม่ถึงที่สุด พอได้จัดการก็ต้องทำให้สำเร็จ 

He is good at attacking you when you are not expected. And he often succeed each time.

他最擅长出其不意,一击必中。

Tā zuì shàn cháng chū qí bú yì, yī jī bì zhòng.

*出其不意 Chū qí bú yì จู่โจมอย่างฉับพลันขณะที่อีกฝ่ายเผลอเรอ ;ทำให้ประหลาดใจ คาดคิดไม่ถึง

*一击必中 Yī jī bì zhòng  พอได้จัดการก็ต้องทำให้สำเร็จ


 

ฉันแค่มารับลมที่นี่ก็เท่านั้น 

I am just here for wind.

我只是来这儿吹吹风。

Wǒ zhǐ shì lái zhèr chuī chuī fēng.

 


คุณจะไม่อธิบายให้ฉันฟังหน่อยเหรอ 

Do you need to give me an explanation?

你需不需要给我一个解释?

Nǐ xū bù xū yào gěi wǒ yí gè jiě shì?

 


เมื่อกี้ขอบคุณคุณนะ ที่ช่วยกู้หน้าให้ฉัน 

Thank you help me get out.

刚刚谢谢你啊替我解围。

Gāng gāng xiè xiè nǐ a tì wǒ jiě wéi.

*解围 Jiě wéi โดยทั่วไปหมายถึงการทำให้ผู้คนออกจากสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยหรือน่าอาย

 


กรุณาให้เกียรติกันด้วย 

Please hold yourself.

请你自重。

Qǐng nǐ zì zhòng.

 


แหวนวงนี้เป็นของฉัน 

This ring is mine.

这枚戒指是我的。

Zhè méi jiè zhǐ shì wǒ de.

 

 


💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...