15 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


 

นี่คือปัญหาที่คุณจะต้องแก้ You should have to solve the problem.

这是你需要去解决的问题。

Zhè shì nǐ xū yào qù jiě jué de wèn tí.

 

ฉันไม่เคยต้องโหมงานขนาดนี้เลย  I’ve never worked so hard like this.

我从来都没这么拼过。

Wǒ cóng lái dōu méi zhè me pīn guò.

 

งานนี่มันทำเท่าไรก็ไม่จบ Working is never done!

要知道工作是做不完的。

Yào zhī dào gōng zuò shì zuò bù wán de.

 

ฉันเห็นว่าช่วงนี้เหมือนคุณมีเรื่องหงุดหงิดใจ What seems to be bothering you?

我看你最近好像有什么烦心事。

Wǒ kàn nǐ zuì jìn hǎo xiàng yǒu shén me fán xīn shì.

 

ทำไมท่าทางคุณดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย Why do you look so unhappy?

你怎么看着好像不怎么高兴啊?

Nǐ zěn me kàn zhe hǎo xiàng bù zěn me gāo xìng a?

 

คุณเองก็เป็นที่พึ่งของฉัน You are also my lifeline.

你也是我的救命稻草。

Nǐ yě shì wǒ de jiù mìng dào cǎo.

 

ดังนั้นคุณก็เห็นพวกเขาเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจ หรือจะบอกว่าเป็นความศรัทธาอย่างหนึ่ง So you take them as a kind of spiritual sustenance or a kind of faith.

所以你是把他们当成是一种心灵寄托或者说是一种信仰。

Suǒ yǐ nǐ shì bǎ tā men dàng chéng shì yì zhǒng xīn líng jì tuō huò zhě shuō shì yì zhǒng xìn yǎng.

*寄托 Jì tuō ฝาก ;ฝากฝังฝากอุดมการณ์;ความหวัง;ความรู้สึกไว้กับ

 

เขาเป็นที่พึ่งทางใจของฉัน He is my soul mate.

他就是我的精神寄托。

Tā jiù shì wǒ de jīng shén jì tuō.

 

จะอธิบายแบบนั้นก็ได้นะ It can be described like that.

可以这么形容吧。

Kě yǐ zhè me xíng róng ba.

 

ฉันจำเรื่องวันนั้นได้เป็นอย่างดี The reason I’m so impressed with that day.

我之所以对那天印象非常深刻。

Wǒ zhī suǒ yǐ duì nà tiān yìn xiàng fēi cháng shēn kè.

 

 ก่อนหน้านี้คุณก็ไม่ได้ดันทุรังแบบนี้นี่ We were not that badgering before.

你以前也没有这么死缠烂打啊。

Nǐ yǐ qián yě méi yǒu zhè me sǐ chán làn dǎ a.

*死缠烂打 Sǐ chán làn dǎ ดันทุรัง; มีท่าทีที่ยืนหยัด; ถึงตายก็ไม่เปลี่ยน; ไม่ยอมแพ้

 

ฉันมีพยาน I have a witness.

我有人证。

Wǒ yǒu rén zhèng.

 

ฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกคุณเป็นอะไรกัน I don’t care what your relationship is?

我才不关心你们什么关系呢?

Wǒ cái bù guān xīn nǐ men shén me guān xi ne?


🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...