8 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันยังไม่ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงเลย I haven’t played my part yet.

我还没发挥实力呢。

Wǒ hái méi fā huī shí lì ne.

 

คุณอย่าไปสร้างเรื่องนะ Don’t be fooling around!

别给我乱来。

Bié gěi wǒ luàn lái.

 

ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากรู้อะไรนะ It depends on what you want to know.

看你想知道什么了吧。

Kàn nǐ xiǎng zhī dào shén me le ba.

 

จริงจังหน่อยได้ไหม Can you just be a normal people?

有没有正形啊?

Yǒu méi yǒu zhèng xíng a?

 

ตอนนี้เป็นช่วงเวลาเร่งด่วน It is traffic jam time now.

现在是堵车时间。

Xiàn zài shì dǔ chē shí jiān.

 

ขอโทษจริงๆ เรื่องเล็กน้อยแบบนี้ยังต้องให้คุณลงมือทำเอง I’m really sorry. This kind of trifle requires you to do by yourself.

这是不好意思。这种小事还要你亲自动手。

Zhè shì bù hǎo yì si. Zhè zhǒng xiǎo shì hái yào nǐ qīn zì dòng shǒu.

 

อย่ามัวนิ่งอยู่ รีบมาช่วยกันเร็ว Don’t just stand there, please help.

别愣着,赶紧帮忙。

Bié lèng zhe, gǎn jǐn bāng máng.

 

พวกคุณใครมียาหยอดตาบ้าง  ขอฉันยืมหน่อย Do any of you have eye drops? Can I borrow it?

你们谁有眼药水啊? 借我一下?

Nǐ men shéi yǒu yǎn yào shuǐ a? Jiè wǒ yí xià?

 

คุณดูสิ เล็บฉันพังหมดแล้วเนี่ย Look, my nails are all broken.

你看我的指甲都已经坏了。

Nǐ kàn wǒ de zhǐ jiǎ dōu yǐ jīng huài le.

 

บาดเจ็บจากการทำงาน คุณต้องชดเชยนะ This is a work injury. You have to compensate.

这是工伤。你得赔啊。

Zhè shì gōng shāng. Nǐ děi péi a.

 

สมองมีปัญหาจะรีรอไม่ได้นะ Please go to see a doctor immediately.

脑袋有问题千万不能拖着。

Nǎo dài yǒu wèn tí qiān wàn bù néng tuō zhe.

 

คุณมีสิทธิ์อะไรไปหาหมอ What qualifications do you have to see a doctor?

你有什么资格去看医生?

Nǐ yǒu shén me zī gé qù kàn yī shēng?

 

คุณจะเป็นพนักงานฝึกหัดไปตลอดชีวิตเหรอ Do you want to be an intern all your life?

你是不是想一辈子干实习生?

Nǐ shì bú shì xiǎng yí bèi zi gàn shí xí shēng?💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...