14 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นี่คือความจริงที่เราต้องเผชิญ This is the reality we have to face.

这就是我们要面对的现实。

Zhè jiù shì wǒ men yào miàn duì de xiàn shí.

 

เดี๋ยวฉันจะเรียกคนขับรถมารับคุณกลับ I’ll call the driver to send you back.

我叫司机接你回去。

Wǒ jiào sī jī jiē nǐ huí qù.

 

ในมุมมองของคุณ คุณคิดว่าฉันไม่ควรปิดบัง On your stand. You don’t think I should cover up.

在你的立场上。你觉得我不应该隐瞒。

Zài nǐ de lì chǎng shàng. Nǐ jué dé wǒ bù yīng gāi yǐn mán.

 

ฉันไม่สนใจผู้หญิงที่เมาหนักขนาดนี้หรอก I’m not interested in women who are drunk like that.

我对醉成这样的女人没有兴趣。

Wǒ duì zuì chéng zhè yàng de nǚ rén méi yǒu xìng qù.

 

ถ่ายรูปไว้แค่เก็บไว้เป็นหลักฐานTaking photos is just a piece of evidence.

拍照片只是留个证据。

Pāi zhào piàn zhǐ shì liú gè zhèng jù.

 

ดูที่ฉันจำอะไรไม่ได้ จนโดนคุณปั่นจนหัวหมุน You watched me who don’t remember anything being played around by you.

看着什么都不记得的我,被你耍得团团转。

Kàn zhe shén me dōu bú jì dé de wǒ, bèi nǐ shuǎ de tuán tuán zhuàn.

 

สิ่งที่คุณติดค้างฉัน ไม่ใช่แค่คำขอโทษคำเดียว แล้วจะสามารถเคลียร์ทุกอย่างได้ What you owe me is not a “sorry” can pay off.

你欠我的不是一句对不起能够还清的。

Nǐ qiàn wǒ de bú shì yí jù duì bù qǐ néng gòu huán qīng de.

 

ช่วยรับปากอะไรกับฉันหน่อยได้ไหม Can you promise me one condition?

可不可以答应我一个条件啊?

Kě bù kě yǐ dā yìng wǒ yí gè tiáo jiàn a?

 

คุณไม่กลัวฉันปลอมลายเซ็นคุณ แล้วโกงมรดกบ้านคุณไปหมดเหรอ Are you afraid that I will steal your house?

你不怕我以后假乱真盗光你的家底?

Nǐ bú pà wǒ yǐ hòu jiǎ luàn zhēn dào guāng nǐ de jiā dǐ?

 

คุณรู้เหรอว่าฉันมีมรดกอยู่เท่าไหร่ Do you know how much I have?

你知道我有多少家底吗?

Nǐ zhī dào wǒ yǒu duō shǎo jiā dǐ ma?

 

แผนชีวิตของคุณฟังแล้วก็ดึงดูดดีนะ Your life plan sounds appealing.

你的人生规划听起来很诱人。

Nǐ de rén shēng guī huà tīng qǐ lái hěn yòu rén.

 

 

🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...