10 มกราคม 2562

10 อันดับที่คนทั่วโลกตั้งใจจะทำให้ได้ในปีใหม่


     สำหรับบทความนี้เรามาเรียนภาษาจีน โดยผ่านงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ได้ในปีใหม่กันค่ะ

10个最热门的新年愿望
(10 Gè zuì rè mén de xīn nián yuàn wàng)

รูปภาพจาก pixabay.com

 เริ่มกันที่ อันดับที่ 10  คือ ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนให้มากขึ้น (คิดเป็น 13%) ภาษาจีนคือ
多花时间陪伴家人和朋友
Duō huā shí jiān péi bàn jiā rén hé péng yǒu
Spend more time with family and friends


อันดับที่9 (คิดเป็น 15%) คือ ดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลง ภาษาจีนคือ
少喝酒
Shǎo hē jiǔ
Drink less alcohol


อันดับที่8(คิดเป็น 16%) หางานใหม่ ภาษาจีนคือ
找一份新工作
Zhǎo yí fèn xīn gōng zuò
Find another jobอันดับที่7 (คิดเป็น 17%)  อ่านหนังสือมากขึ้น  ภาษาจีนคือ
多读
Duō dú
Read more

อันดับที่6(คิดเป็น 21%) เลิกบุหรี่ ภาษาจีนคือ
 戒烟
Jiè yān
Quit smoking

อันดับที่5(คิดเป็น 26%) เรียนรู้ทักษะหรืองานอดิเรกใหม่ๆ  ภาษาจีนคือ
学习新的技术或爱好
Xué xí xīn de jì shù huò ài hào
Learn a new skill or hobby


อันดับที่4 (คิดเป็น 32%)   เก็บเงินมากขึ้นและใช้เงินให้น้อยลง ภาษาจีนคือ
多存钱 ,少花钱
Duō cún qián, shǎo huā qián
Save more and spend less

รูปภาพจาก pixabay.com

อันดับที่3(คิดเป็น 54%)  ลดน้ำหนัก ภาษาจีนคือ
减肥
Jiǎn féi
 Lose weight

อันดับที่2(คิดเป็น 65%) ออกกำลังกายมากขึ้น ภาษาจีนคือ
多运动
Duō yùn dòng
Exercise more

รูปภาพจาก pixabay.com

อันดับที่1(คิดเป็น 71%) ควบคุมอาหาร หรือ ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ภาษาจีนคือ
节食或吃得更健康的食物
Jié shí huò chī dé gèng jiàn kāng de shí
Diet or eat healthier

แล้วเป้าหมายในปีนี้ที่คุณตั้งใจกันไว้อยู่ในลิสต์เหล่านี้หรือเปล่าคะ?

นอกจากงานวิจัยข้างบนแล้ว ก็ยังมีเพิ่มเติมให้ค่ะ

กินอาหารที่คุณชื่นชอบ(โปรดปราน)
吃你爱吃的食物
Chī nǐ ài chī de shí wù
Eat your favorite foods


ไปในที่คุณต้องการจะไป
去你想去的地方
Qù nǐ xiǎng qù de dì fāng
Visit the places you love

💗💗💗💗💗💗💗💗💗ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...