2 มกราคม 2562

การออกเสียงของคำว่า 不


    
รูปภาพจาก pixabay.com

      เสียงเดิมของคำว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 4  แต่คำว่ามีความพิเศษตรงที่ เมื่อมีพยางค์ที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่ 4ตามหลังคำว่า不 ก็ต้องเปลี่ยนเสียงเป็นวรรณยุกต์ที่ 2 (เมื่อเสียง 4 เจอเสียง 4 เปลี่ยนเป็น เสียง 2 ตามด้วยเสียง 4)  อย่างเช่น

不去 Bù qù      →       Bú qù   ไม่ไป
不看 Bù kàn    →       Bú kàn   ไม่ดู
不对 Bù duì            Bú duì ไม่ถูก
不是 Bù shì     →       Bú shì ไม่ใช่
不谢 Bù xiè            Bú xiè ไม่เป็นไร ไม่ต้องขอบคุณ

       แต่ถ้า นำหน้าเสียงวรรณยุกต์ที่ 1,2,3ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของ ค่ะ อย่างเช่น

不吃 Bù chī ไม่กิน
不多 Bù duō ไม่มาก
不听 Bù tīng ไม่ฟัง
不来 Bù lái ไม่มา
不忙 Bù máng ไม่ยุ่ง
不好 Bù hǎo ไม่ดี
不巧 Bù qiǎo ไม่เหมาะ💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ