23 มกราคม 2562

คำศัพท์ภาษาจีน สมัครงาน สอบถามตำแหน่งงาน


รูปภาพจาก pixabay.com


招聘
Zhāo pìn
รับสมัครงาน ; ประกาศรับสมัครงาน

职位
Zhí wèi 
ตำแหน่ง

招聘网
Zhāo pìn wǎng 
เว็บไซต์รับสมัครงาน ;เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน


我想询问一下关于你们提供职位的事情。
Wǒ xiǎng xún wèn yí xià guān yú nǐ men tí gōng zhí wèi de shì qíng.
ฉันต้องการสอบถามเรื่องตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่


你们公司还缺人吗?什么职位都行!
men gōng sī hái quē rén ma? Shén me zhí wèi dōu xíng!
บริษัทของคุณยังขาดคนอยู่หรือเปล่า ตำแหน่งอะไรก็ได้


你们公司还招人吗?
Nǐ men gōngsī hái zhāo rén ma?
บริษัทของคุณยังรับสมัครพนักงานอยู่หรือเปล่า


你们公司还在这个职位招人吗?
men gōng sī hái zài zhè ge zhí wèi zhāo rén ma?
ยังเปิดรับตำแหน่งนี้อยู่ไหมคะ 


什么职位是缺人的?
Shén me zhí wèi shì quē rén de?
ตำแหน่งงานอะไรว่างอยู่บ้างคะ 


我对会计的职位很感兴趣。
Wǒ duì kuài jì de zhí wèi hěn gǎn xìng qù.
ฉันสนใจตำแหน่งพนักงานบัญชีค่ะ 


你要询问哪个职位?
Nǐ yào xún wèn nǎ ge zhí wèi?
อยากสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งอะไรคะ


你们公司在招聘经理吗?
Nǐ men gōng sī zài zhāo pìn jīng lǐ ma?
คุณกำลังเปิดรับตำแหน่งผู้จัดการอยู่ใช่ไหมคะ 


我想申请这个职位。
Wǒ xiǎng shēn qǐng zhè ge zhí wèi.
ฉันต้องการสมัครตำแหน่งนี้
申请 Shēn qǐng ผู้สมัครงานยื่นความจำนง(ในการสมัครงาน)


我想申请市场营销助力的职位。
Wǒ xiǎng shēn qǐng shì chǎng yíng xiāo zhù lì de zhí wèi.
ฉันต้องการสมัครตำแหน่งผู้ช่วยการตลาด
市场营销Shì chǎng yíng xiāoการตลาด
助力Zhù lì ผู้ช่วย


我想申请公关职位。
Wǒ xiǎng shēn qǐng gōng guān zhí wèi.
ฉันต้องการสมัครตำแหน่งประชาสัมพันธ์ค่ะ 
公关 Gōng guān ประชาสัมพันธ์ PR public relations)


这个职位的要求是什么?
Zhè ge zhí wèi de yāo qiú shì shén me?
ถ้าจะสมัครตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ 
要求 Yāo qiú ความปรารถนาหรือเงื่อนไขที่ต้องการ


这个职位需要经验吗?
Zhè ge zhí wèi xū yào jīng yàn ma?
ตำแหน่งนี้ต้องมีประสบการณ์ไหมคะ
经验 Jīng yàn ประสบการณ์(ในการทำงาน)


 无须经验/不需要经验
Wú xū jīng yàn/ Bù xū yào jīng yàn
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ค่ะ


不需要经验,但必须要有耐心和有责任感。
Bù xū yào jīng yàn, dàn bì xū yào yǒu nài xīn hé yǒu zé rèn gǎn.
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ต้องมีความอดทนและความรับผิดชอบ
必须  ต้อง จะต้อง
耐心 Nài xīn ความอดทน
责任感  rèn gǎn ความรับผิดชอบ


要求能流利地使用中泰文进行交流。
Yāo qiú néng liú lì de shǐ yòng zhōng tài wén jìn xíng jiāo liú.
จะต้องสื่อสารภาษาจีนและไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
流利Liú lì คล่องแคล่ว
交流Jiāo liú แลกเปลี่ยน (สื่อสาร)


我得有经验才能找到工作。
Wǒ děi yǒu jīng yàn cái néng zhǎo dào gōng zuò.
ฉันจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานซะก่อนถึงจะหางานได้


男女不拘 /男女不限
Nán nǚ bù jū / Nán nǚ bú xiàn
ไม่จำกัดเพศ
拘  จำกัด บังคับ


国籍不限
Guó jí bú xiàn
ไม่จำกัดสัญชาติ


不限年龄
Bú xiàn nián líng
ไม่จำกัดอายุ


是不是投简历都必须发中文简历和英文简历?
Shì bú shì tóu jiǎn lì dōu bì xū fà zhōng wén jiǎn lì hé yīng wén jiǎn lì?
ประวัติส่วนตัวต้องส่งทั้งภาษาจีนและอังกฤษหรือเปล่าคะ


我可以发简历到你们公司的电子邮件吗?
Wǒ kě yǐ fā jiǎn lì dào nǐ men gōng sī de diàn zǐ yóu jiàn ma?
รับประวัติส่วนตัวทางอีเมล์ไหมคะ
简历Jiǎn  รซูเม่ หรือประวัติย่อ

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...