30 เมษายน 2562

สุภาษิตจีนZ 汉语成语 - Zรูปภาพจาก pixabay.com


สุภาษิตจีนZ  汉语成语 - Z


杂乱无章
luàn zhāng 
ไม่เป็นระเบียบ; สับสนไม่เป็นระเบียบ ;ยุ่งเหยิงไม่เป็นระบบ

杂七杂八
Zá qī zá bā  
คละปนกันยุ่ง; สับสนปนเปกันยุ่ง

砸锅卖铁
Zá guō mài tiě 
อุปมาว่า ยกเอาของทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดออกมา

再接再厉
Zài jiē zài   
ยึดหยัดมุมานะบากบั่นอย่างไม่ระย่อท้อถอยต่อไป; ปักหลักสู้อย่างทรหด ;ปักหลักสู้อย่างไม่ระย่อท้อถอย

再三再四
Zài sān zài sì 
ครั้งแล้วครั้งเล่า

载歌载舞
Zài zài  
ร้องเพลงไปพลางเต้นรำไปพลาง

赞不绝口
Zàn bù jué kǒu 
ชมไม่ขาดปาก; ชมเปาะ

责无旁贷
pang dài 
อยู่ในความรับผิดชอบของตน ;อยู่ในภาระหน้าที่ของตน; เป็นภาระหน้าที่ของตนที่จะปัดไปให้คนอื่นไม่ได้

啧有烦言
Zé yǒu fán yán  มี
เสียงบ่นอยู่มาก; มีเสียงแสดงความไม่พอใจอยู่มาก

择善而从
Zé shàn ér cóng 
เลือกเอาสิ่งที่ดีและปฏิบัติตาม

贼头贼脑
Zéi tóu zéi nǎo 
ลับๆล่อๆ ;ทำลับๆล่อๆ

沾亲带故
Zhān qīn dài gù  
มีสายสัมพันธ์ทางด้ายญาติพี่น้อง ;อาศัยสายสัมพันธ์ทางญาติพี่น้อง

沾沾自喜
Zhān zhān  
กระหยิ่มยิ้มย่อง

瞻前顾后
Zhān qián hòu 
เบิ่งมองไปข้างหน้าแล้วแลไปข้างหลัง; ดูหน้าดูหลัง; ดูตาม้าตาเรือ

斩草除根
Zhǎn cǎo chú gēn
ตัดรากถอนโคน

斩钉截铁
Zhǎn dīng jié tiě 
ตัดตะปูและตัดเหล็ก  ใช้อุปมาว่า การกระทำหรือการตัดสินใจหรือการพูด เด็ดขาด ;เฉียบขาด

辗转反侧
Zhǎn zhuǎn fǎn  
นอนพลิกตัวกลับไปกลับมา อุปมาว่า มีความว้าวุ่นใจนอนไม่หลับจนต้องพลิกตัวกลับไปกลับมาตลอดเวลา

战战兢兢
Zhàn zhàn jīng jīng 
กลัวตัวสั่นงันงก; ระมัดระวัง(เป็นอย่างยิ่ง)

张冠李戴
Zhāng guān dài 
เอาไปให้ผิดคน ไปหาคนผิด ทำผิดเรื่องผิดราว (หมวกของคนแซ่จาง ไปใส่ที่ศีรษะของคนแซ่ลี้)

张口结舌
Zhāng kǒu jié shé 
อ้าปากค้าง นั่นคือ อ้าปากและไม่สามารถพูดออกมาได้ เพราะเหตุผลของตนเองสู้ไม่ได้และเกิดความหวาดกลัว

张牙舞爪
Zhāng zhǎo 
แยกเขี้ยวยิงฟัน (ทำท่าทางดุร้ายหรือทำท่าทำทางขู่)

掌上明珠
Zhǎng shàng míng zhū 
เพชรที่แวววาวบนนิ้วมือ อุปมาว่า ลูกสาวที่พ่อแม่รักอย่างสุดจิตสุดใจ; แก้วตา(ของพ่อแม่) 

仗势欺人
Zhàng shì rén 
อาศัยอำนาจบาตรใหญ่ข่มเหงคนอื่นไปทั่ว

仗义疏财
Zhàng shū cái 
ยึดมั่นในสัจจะเหนือทรัพย์สินเงินทองใดๆทั้งสิ้น; เอาเงินเอาทองช่วยเหลือบุคคลที่เกิดความยากลำบากด้วยจิตใจเมตตา ;ใจป้ำ

仗义执言
Zhàng zhí yán 
(ลุกขึ้นมา) กล่าวเพื่อความเป็นธรรม

招摇过市
Zhāo yáo guò shì  
ทำท่าทำทางโอ้อวด (ให้คนอื่นสนใจ) ;เดินกรีดกรายไปตามตลาด

招摇撞骗
Zhāo yáo zhuàng piàn 
แอบอ้าง(ชื่อของคนอื่น) เที่ยวหลอกลวงต้มตุ๋น

昭然若揭
Zhāo rán ruò jiē 
ข้อเท็จจริงปรากฏชัด (เหมือนกับเปิดออกมาให้เห็นโฉมหน้าทั้งหมด)

朝不保夕
Zhāo bǎo  
ในช่วงเช้านั้นสามารถที่จะรักษาไว้ได้ แต่ในช่วงเย็นไม่แน่ใจว่าจะรักษาไว้ได้ ใช้บรรยายว่า สถานการณ์ล่อแหลม ;หน้าสิ่วหน้าขวาน; อยู่ในภาวะอันตรายเป็นอย่างยิ่ง

朝发夕至
Zhāo fā xī zhì 
ตอนเช้าออกเดินทาง ตอนเย็นก็ถึง ใช้บรรยายว่า ระยะทางไม่ไกลหรือการคมนาคมสะดวก

朝令夕改
Zhāo lìng xī gǎi 
ตอนเช้าก็ออกคำสั่ง ตอนเย็นก็เปลี่ยนแปลง ใช้บรรยายว่า นโยบายหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไป จนตามไม่ทัน

朝气蓬勃
Zhāo qì péng  
เต็มไปด้วยพลังชีวิตอันคึกคัก

朝三暮四
Zhāo sān  
พลิกแพลงเล่ห์เหลี่ยมปั่นหัวคนอื่นเล่น ;จิตใจไม่แน่นอน ;เปลี่ยนใจอยู่เสมอ

照本宣科
Zhào běn xuān  
ทำตามตัวหนังสือตายตัว ใช้อุปมาว่า ไม่สามารถพลิกแพลงใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

照葫芦画瓢
Zhào hú lu huà piáo  
วาดกระบวยตามรูปน้ำเต้า อุปมาว่า ลอกแบบ; เลียนแบบ

照猫画虎
Zhào māo huà hǔ 
วาดรูปเสีอตามรูปแมว อุปมาว่า ลอกแบบ ;เลียนแบบ

针锋相对
Zhēn fēng xiāng duì  
ฟันต่อฟัน ตาต่อตา ;หนามยอกเอาหนามบ่ง

真金不怕火炼
Zhēn jīn bú pà huǒ liàn  
ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟหลอม ;คนจริงย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

真相大白
Zhēn xiàng dà bái 
ข้อเท็จจริงได้ถูกเปิดออกมาหมด

真知灼见
Zhēn zhī zhuó jiàn 
ข้อวินิจฉัยที่เฉียบแหลม; ข้อคิดเห็นที่เฉียบแหลม; ความรู้ที่แท้จริงและสายตาที่ลึกซึ้ง

振振有词
Zhèn zhèn yǒu   
พูดมีเหตุมีผลอย่างฉะฉาน

争权夺利
Zhēng quán duó  
แก่งแย่งอำนาจ; ชิงอำนาจและผลประโยชน์

争先恐后
Zhēng xiān kǒng hòu 
แย่งกัน (โดยกลัวจะอยู่หลังหรือล้าหลังเพื่อน)  เฮโล(โดยกลัวจะล้าหลังเพื่อน)

蒸蒸日上
Zhēng zhēng shàng 
อุปมาว่ กิจการนับวันที่จะเจริญรุ่งเรือง

正本清源
Zhèng běn qīng yuán 
การปฏิรูปถึงแก่นแท้ ;การรปฏิรูปถึงรากเง่า

正大光明
Zhèng dà guāng míng  
เปิดเผยตรงไปตรงมา

正中下怀
Zhèng zhòng xià huái 
ถูกใจพอดี ;ถูกใจเป๊ะ

郑重其事
Zhèng zhòng qí shì 
เอาจริงเอาจังในเรื่องนั้น

支离破碎
Zhī suì 
แตกเป็นชิ้นๆ ;แตกกระจุย ;แตกกระจัดกระจาย; แตกไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

知恩图报
Zhī ēn tú bào 
การรู้จักบุญคุณ คือ รู้จักบุญคุณคนที่เคยให้ความช่วยเหลือเรา

知法犯法
Zhī fǎ fàn fǎ 
เจตนากระทำผิดกฎหมาย รู้กฎหมายแต่ก็กระทำผิดกฎหมาย; รู้อะไรเป็นอะไรก็กระทำผิดกฎหมาย

知己知彼
Zhī zhī bǐ 
รู้เขารู้รา ;รู้สถานภาพของตนดีและรู้สถานภาพของข้าศึกดี

知情达理
Zhī qíng dá lǐ 
รู้เหตุรู้ผลดี ;รู้หลักทำนองคลองธรรมดี ;รู้อะไรเป็นอะไรดี

知人之明
Zhī rén zhī míng  
ญาณทัศนะที่มองคนออก ;สายตาที่มองคนออก

知疼着热
Zhī téng zháo rè 
รักทะนุถนอม; ถนอมน้ำใจกันและกัน (ส่วนมากจะใช้ระหว่า สามีภรรยา)

执法如山
Zhí fǎ rú shān 
ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

执迷不悟
Zhí  
หลงงมงาย(ในความคิด) ยืนกรานในความผิดพลาดอย่างโงหัวไม่ขึ้น

直截了当
Zhí jié liǎo dāng 
โพล่งๆ โผงผาง; ตรงๆ ไม่อ้อมค้อม

直眉瞪眼
Zhí méi dèng yǎn
ถมึงตา; ถมึงตาจ้องมองด้วยความโกรธ ;ตะลึงงัน ;อ้าปากค้าง ;ตาค้าง(ด้วยอาการตะลึงงัน)

纸上谈兵
Zhǐ shàng tán bīng
วางแผนยุทธการตามตัวหนังสือว วางแผนยุทธการบนแผ่นกระดาษ นั่นคือการคุยโวโอ้อวดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

指鹿为马
Zhǐ wéi  
พูดผิดเป็นถูก พูดถูกเป็นผิด

指日可待
Zhǐ dài
(เรื่องราว ความหวัง )กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้

指桑骂槐
Zhǐ sāng mà huái   
ตีวัวกระทบคราด  

指手画脚
Zhǐ shǒu huà jiǎo 
ยกมือยกไม้; ชี้โบ๊ชี้เบ๊; ชี้หรือวิจารณ์อย่างสะเพร่า

趾高气扬
Zhǐ gāo yáng 
อุปมาว่า ลำพอง; หยิ่งผยอง ;หลงระเริง; ลืมตัว

至高无上
Zhì gāo shàng 
สูงสุดยอด ;สูงเลิศล้ำ

至理名言
Zhì míng yán 
คำพูดอันเป็นสัจจะ

志同道合
Zhì tóng dào  
อุดมการณ์ตรงกัน; อุดมการณ์ร่วมกัน

炙手可热
Zhì shǒu  
เหยียดแขนออกไปก็รู้สึกว่าร้อน อุปมาว่า หยิ่งยะโสโอหังด้วยอำนาจอันยิ่งใหญ่

治病救人
Zhì bìng jiù rén 
รักษาโรคเพื่อช่วยชีวิตคน เยียวยาเพื่อช่วยชีวิตคน อุปมาว่า วิพากษ์วิจารณ์ความผิดพลาดของเขาเพื่อช่วยให้เขาแก้ไขความผิดพลาด

栉风沐雨
Zhì fēng  
อุปมาว่ วิ่งเต้นเหน็ดเหนื่ยหรือวิ่งเต้นเหน็ดเหนื่อยจนต้องฝ่าลมฝ่าฝน

置若罔闻
Zhì ruò wǎng wén  
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่; ไม่สนใจ; ไม่ฟัง

置之度外
Zhì zhī wài 
ไม่ยี่หระ (ต่อความเป็นความตาย หรือต่อผลได้ผลเสีย)

中流砥柱
Zhōng liú zhù 
บุคคลที่เป็นแกนกลาง; บุคคลที่เป็นเสากลาง

中庸之道
Zhōng yōng zhī dào 
หลักสายกลาง ;หลักมัชฌิมาปฏิปทา ;หลักการปฏิบัติตัวสายกลาง

忠心耿耿
Zhōng xīn gěng gěng 
จิตใจที่ซื่อสัตย์อย่างหาที่สุดมิได้

忠言逆耳
Zhōng yán ěr 
คำเตือนที่เต็มไปด้วยซื่อสัตย์สุจริตแต่ฟังแล้วขัดหู

忠贞不渝
Zhōng zhēn bù yú 
จงรักภักดีอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่โดยไม่มีวันที่จะเสื่อมคลาย


种瓜得瓜,种豆得豆
Zhǒng guā dé guā, zhǒng dòu dé dòu
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตอบสนอง(ปลูกแตงได้แตง ปลูกถั่วได้ถั่ว)


众口难调
Zhòng kǒu nán tiáo 
เป็นการยากที่จะปรุงให้ถูกรสปากของคนกินทุกคน

众口铄金
Zhòng kǒu shuò jīn 
ปากหลายๆคนย่อมสามารถละลายทองได้  ;เสียงปากของคนจำนวนมากที่พูดไปพูดมาย่อมสามารถทำให้ผิดกลายเป็นถูก ถูกกลายเป็นผิดได้

众口一辞
Zhòng kǒu yì  
(เสียงคนจำนวนมาก) พูดเป็นเสียงเดียวกัน

众目睽睽
Zhòng kuí kuí  
ตาของมวลชนจ้องมอง; ถูกประชาชนจ้องมอง ;ถูกคนจ้องมอง ;สายตาของมวลชนที่กำลังจ้องมอง

众叛亲离
Zhòng pàn qīn  
ประชาชนและคนใกล้ชิดต่างก็พากันตีตัวออกห่าง หรือตีตัวออกห่าง

众矢之的
Zhòng shǐz  
เป้าที่ประชาชนทั่วไปโจมตี ;เป้าที่ถูกประชาชนทั่วไปโจมตี

众所周知
Zhòng suǒ zhōu zhī
เป็นที่รู้จักกันดี; เป็นที่ทราบกันดี

众望所归
Zhòng wàng suǒ guī   
(บุคคลที่)มวลชนเลื่อมใสศรัทธาและไว้วางใจ

众志成城
Zhòng zhì chéng chéng 
หมายถึง รวมใจเป็นกำแพง มักใช้อุปมาถึงความสามัคคีของมวลชนสามารถเป็นพลังอันยิ่งใหญ่; สามัคคีคือพลังนั่นเอง

珠联璧合
Zhū lián  
ไข่มุกที่ร้อยเป็นพวง หยกที่ตกผลึกกลืนเป็นแผ่นเดียวกัน อุปมาว่า (เจ้าบ่าว เจ้าสาว)เหมือนกิ่งทองใบหยก; ของที่ดีอยู่รวมกัน ;ของที่ล้ำค่าผสมผเสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

蛛丝马迹
Zhū  
ร่องรอย ;เบาะแส

专心致志
Zhuān xīn zhì zhì 
มีความตั้งอกตั้งใจ; ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างตั้งใจแน่วแน่ ; ใจจดใจจ่อ หรือ ตั้งอกตั้งใจ

转危为安
Zhuǎn wēi wéi ān
(สถานการณ์ อาการไข้)ดีขึ้น พลิกจากร้ายกลายเป็นดี ;พลิกจากอันตรายกลายเป็นปลอดภัย; พ้นจากอันตราย

装疯卖傻
Zhuāng fēng mài shǎ 
แสร้งทำตัวเป็นโง่เขลาเบาปัญญา ;แสร้งทำตัวบ้าๆบอๆ ;แสร้งทำตัวเป็นคนเซ่อซ่า

装聋作哑
Zhuāng lóng zuò yǎ 
จงใจเพิกเฉย ;แสร้งทำเป็นไม่รู้ ; แสร้งทำเป็นเป็นใบ้หูหนวก

装模作样
Zhuāng zuò yàng 
เสแสร้ง หรือแกล้งทำสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

装腔作势
Zhuāng qiāng zuò shì 
ทำท่าทำทาง; ดัดจริต

壮志凌云
Zhuàng zhì líng yún 
ปณิธานอันแรงกล้าที่จะทะยานไปในเมฆา; ปณิธานอันสะเทือนเลือนลั่น

惴惴不安
Zhuì zhuì bù ān 
รู้สึกร้อนอกร้อนใจมาก

捉襟见肘
Zhuō jīn jiàn zhǒu 
จับแขนเสื้อก็เห็นแขน ใช้บรรยายว่า เสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่ง อุปมาว่า อุปสรรคมากมายหลายหลาก ; มีอุปสรรคนานัปการ

孜孜不倦
juàn
ขยันหมั่นเพียรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

自暴自弃
bào  
หมดอาลัยตายอยาก; ไม่อยากจะแสวงหาความก้าวหน้า

自惭形秽
cán xíng huì
รู้สึกอับอายขายหน้าที่ตนสู้คนอื่นไม่ได้ ;รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ

自吹自擂
Zì chuī zì léi 
 เป่าแตรเองและก็ตีกลองเอง อุปมาว่ คุยโวโอ้อวดเอง ;ยกหางตัวเอง

自高自大
gāo  
ถือดี ;อวดดี ;ยกตนข่มท่าน

自告奋勇
gào fèn yǒng  
ขันอาสา(ที่จะทำงานที่ยาก)

自顾不暇
xiá 
ตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ;งานยุ่งจนตัวเองยังเอาตัวไม่รอด

自力更生
Zì lì gēng shēng 
พึ่งลำแข้งของตัวเอง

自觉自愿
Zì jué zì yuàn  
(ทำด้วย)ความสำนึกและสมัครใจ

自力更生
gēng shēng 
พยายามยืนอยู่ด้วยลำแข้งลำขาของตัวเอง พยายามทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวของตัวเอง

自鸣得意
míng yì 
กระหยิ่ม ;กระหยิ่มยิ้มย่อง; อิ่มอกอิ่มใจจนออกนอกหน้า

自命不凡
mìng bù fán  
เข้าใจเอาเองว่าตนไม่เบาทีเดียว

自欺欺人
Zì qī qī rén  
หลอกตัวเองและผู้อื่น

自强不息
qiáng  
มุมานะบากบั่นอย่างไม่ท้อถอย

自私自利
Zì sī zì lì  
เห็นแก่ตัว ;ไม่คำนึงถึงคนอื่น

自生自灭
shēng zì miè 
เกิดเองตายเอง; เกิดขึ้นเองดับสูญเอง

自食其果
shí guǒ  
กรรมตามสนอง ดาบคืนสนอง ;ใครก่อกรรมใดไว้ก็รับกรรมนั้นเอง

自食其力
shí  
อาศัยลำแข้งลำขาของตนเอง ;อาศัยกำลังของตนเอง

自相矛盾
Zì xiāng máo dùn 
ขัดแย้งกันเอง

自以为是
Zì yǐ wéi shì  
คิดว่าตัวเองถูกตลอด

自由自在
yóu zì zài 
อิสระเสรี

自怨自艾
yuàn  
เสียใจ เสียอกเสียใจ(ที่เกิดความผิดพลาด)

自知之明
zhī zhī míng
มีญาณทัศนะที่รู้ตัวเองดี

自作自受
zuò shòu 
กรรมตามสนอง; กรรมสนองกรรม

自作聪明
Zì zuò cōng míng  
ถือดีว่าตนฉลาด ;อวดดีว่าตนฉลาด

恣意妄为
yì wàng wéi 
เที่ยวกระทำสุ่มสี่สุ่มห้าตามอำเภอใจ

走马观花
Zǒu mǎ guān huā  
ขี่ม้าชมดอกไม้(เข้าใจเพียงผิวเผิน)

走后门
Zǒu hòu mén 
ใช้เส้นสาย

走南闯北
Zǒu nán chuǎng běi 
 ขึ้นเหนือล่องใต้

走投无路
Zǒu tóu  
จนตรอก ;อับจน; ไม่มีทางออก

足智多谋
Zú zhì duō móu  
เจ้าปัญญา

罪不容诛
Zuì bù róng zhū  
มหันตโทษ; มีความผิดมหันต์

罪大恶极
Zuì  è  
บาปหนา; มีความชั่วมหันต์

罪魁祸首
Zuì kuí huò shǒu 
ตัวการที่ก่อกรรมทำชั่ว

醉生梦死
Zuì shēng mèng  
ดำรงชีวิต(หรือมีชีวิต)อย่างสำมะเลเทเมา; มีชีวิตลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องเพ้อฝัน

左顾右盼
Zuǒ gù yòu pàn  
มองซ้ายมองขวา ;มองไปรอบๆ

左右逢源
Zuǒ yòu féng yuán 
ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง; (ลาภ)ไหลมาเทมา; ราบรื่นไปหมดทุกอย่าง

左右为难
Zuǒ yòu wéi nán  
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

左思右想
Zuǒ sī yòu xiǎng 
 คิดแล้วคิดอีก; คิดทุกแง่ทุกมุม

作壁上观
Zuò bì shàng guān 
นั่งดูดาย; นิ่งดูดาย

作茧自缚
Zuò jiǎn fù 
 สร้างเรื่องขึ้นมามัดตัวเอง; ทำเรื่องขึ้นมามัดตัวเอง

作威作福
Zuò wēi zuò fú 
ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ;วางอำนาจบาตรใหญ่

坐吃山空
Zuò chī shān kōng  
นั่งกินนอนกินสมบัติเก่าจนหมด

坐地分赃
Zuò dì fēn zāng  
แบ่งของโจร; แบ่งรับ(ของโจร)

坐观成败
Zuò guān chéng bài  
นั่งดูความสำเร็จหรือความพ่ายแพ้ของคนอื่นอย่างเฉยเมย; นั่งดูดาย วางตัวเฉย(ต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของคนอื่น)

坐井观天
Zuò jǐng guān tiān 
 คนที่มองโลกแคบ เปรียบเสมือน กบในกะลา

坐立不安
Zuò ān  
ลุกนั่งไม่ติด ;ใจไม่สงบ

坐享其成
Zuò xiǎng qí chéng  
ชุบมือเปิบ

坐以待毙
Zuò dài bì 
นั่งรอความตาย

做贼心虚
Zuò zéi xīn xū 
วัวสันหลังหวะ ;กินปูนร้อนท้อง

💦💦💦💦💦💦💦💦💦


สุภาษิตจีน A-Z

สุภาษิตจีน A
👇👇👇
สุภาษิตจีน B
👇👇👇
สุภาษิตจีน C
👇👇👇

สุภาษิตจีน D
👇👇👇

สุภาษิตจีน E
👇👇👇

สุภาษิตจีน F
👇👇👇

สุภาษิตจีน G
👇👇👇

สุภาษิตจีน H
👇👇👇

สุภาษิตจีน J
👇👇👇

สุภาษิตจีน K
👇👇👇

สุภาษิตจีน L
👇👇👇

สุภาษิตจีน M
👇👇👇

สุภาษิตจีน N
👇👇👇

สุภาษิตจีน O
👇👇👇

สุภาษิตจีน P
👇👇👇

สุภาษิตจีน Q
👇👇👇

สุภาษิตจีน R
👇👇👇

สุภาษิตจีน S
👇👇👇

สุภาษิตจีน T
👇👇👇

สุภาษิตจีน W
👇👇👇

สุภาษิตจีน X
👇👇👇

สุภาษิตจีน Y
👇👇👇ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...