6 เมษายน 2562

ประโยคที่แสดงถึงความเศร้า เหงา โดดเดี่ยว

รูปภาพจาก pixabay.com

ฉันรู้สึกเศร้าใจจังเลย
我好难过。
Wǒ hǎo nán guò.
 I’m sad/
*难过 Nán guò รู้สึกเสียใจ; รู้สึกเศร้าใจ; รู้สึกไม่ดี


ฉันกำลังเสียใจ
我在伤心。
Wǒ zài shāng xīn.
I am sad.
*伤心 Shāng xīn เศร้าโศกเสียใจ; เจ็บปวดรวดร้าวใจมาก ;เศร้าใจมาก


ฉันรู้สึกเศร้า
我感到悲伤。
Wǒ gǎn dào bēi shāng.
I feel sad
*悲伤 Bēi shāng เศร้าอาดูร; เศร้าเสียใจ


ฉันก็รู้สึกเศร้ามากเหมือนกัน
我也很难过
Wǒ yě hěn nán guò.
I'm sorry, too./ I am also very sad


ฉันเสียใจมาก
我很悲伤。
Wǒ hěn bēi shāng.
I am very sad


ฉันรู้สึกเศร้าเมื่อได้ยินข่าวนี้
当我听到这个消息,我感到伤心。
Dāng wǒ tīng dào zhè ge xiāo xi, wǒ gǎn dào shāng xīn.
I feel sad when I heard the news. 
消息 Xiāo ข่าว(ที่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ) ข่าวคราว


ฉันไม่มีความสุข
我不快乐!
Wǒ bú kuài lè!
I’m unhappy


ใจของฉันมันโหรงเหรงวังเวงพิกล
我心里空荡荡的。
Wǒ xīn lǐ kōng dāng dāng de
 I feel empty.
*空荡荡的 Kōng dāng dāng de โหรงเหรง ;วังเวง


ฉันรู้สึกใจมันว่างเปล่า
我感到空虚。
 Wǒ gǎn dào kōng xū
I feel empty.
*空虚 Kōng ว่างเปล่า; กลวง


ฉันรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง
我感到很沮丧 !
I am very frustrated! 
*沮丧  sàng  ท้อแท้สิ้นหวัง


ดูเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างอัดอั้นตันใจ
他似乎有些抑郁。
Tā sì hū yǒu xiē yì yù.
He seemed somewhat depressed. 
*似乎  คล้ายๆ; ดูเหมือน
*抑郁  อัดอั้นตันใจ; คับแค้นใจ


ฉันรู้สึกคับแค้นใจ
我感到很抑郁。
Wǒ gǎn dào hěn yì yù.
I feel much depressed. 


ฉันรู้สึกเป็นทุกข์  
我感到忧郁!
Wǒ gǎn dào yōu yù!
 I feel blue.
*忧郁Yōu ระทมทุกข์; กลัดกลุ้ม; หดหู่


วันนี้ฉันจิตตก 
我今天心情低落。
Wǒ jīn tiān xīn qíng dī luò.
I feel low today. 
*低落 luò หม่นหมอง; ตกต่ำ ;ไม่คึกคัก


วันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดี
我今天心情不好。
Wǒ jīn tiān xīn qíng bù hǎo.
I feel blue today. 


คุณดูเศร้าจัง
你看起来很伤心!
Nǐ kàn qǐ lái hěn shāng xīn!
You look sad.


คุณดูเศร้าจัง  เกิดอะไรขึ้นกับคุณ
你怎么了?看着这么伤心。
Nǐ zěn me le? Kàn zhe zhè me shāng xīn.
Whats the matter? You look sad. 


ฉันไม่สบายใจจริงๆ
我真的很难受!
Wǒ zhēn de hěn nán shòu!
I really feel bad
*难受 Nán shòu ไม่สบายใจ; จิตใจรู้สึกไม่สบาย


ฉันอยากร้องไห้
我想哭!
Wǒ xiǎng kū!
I feel like crying.


คุณไม่เข้าใจหรอกว่าฉันรู้สึกยังไง
你不懂我的感受!
Nǐ bù dǒng wǒ de gǎn shòu!
You don’t understand how I feel.
*感受  Gǎn shòu ได้รับผลกระทบจาการสัมผัสสิ่งภายนอก; รู้สึก; ซาบซึ้ง


อย่าท้อไปเลย ไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อย
别那么灰心。没什么大不了的!
Bié nà me huī xīn. Méi shén me dà bù liǎo de!
Don’t be so depressed. It’s no big deal.


ไม่ต้องกังวลมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อย
别担心,没什么大不了的。
Bié dān xīn, méi shén me dà bù liǎo de.
Don't worry, it's no big deal.


ฉันรู้สึกเหงา
我感觉寂寞。
Wǒ gǎn jué jì mò.
I feel lonely
*寂寞Jì mò อ้างว้าง; เปล่าเปลี่ยว; เงียบเหงาฉันรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดาย
我感到孤独。
Wǒ gǎn dào gū dú.
I feel lonely.
*孤独 Gū dú โดดเดี่ยวเดียวดาย อยู่คนเดียวฉันรู้สึกโดดเดี่ยว
我觉得孤立。
Wǒ jué dé gū lì.
I feel isolate.
*孤立 Gū lì โดดเดี่ยวเดียวดาย


ฉันคิดถึงคุณ
我想你 !
Wǒ xiǎng nǐ!
I miss you!

ฉันทุกข์ใจอย่างมาก
我觉得很痛苦。
Wǒ juédé hěn tòng kǔ.
I feel miserable.
*痛苦Tòngkǔ เป็นทุข์ทรมาน; เจ็บปวดรวดร้าว


ฉันรู้สึกสิ้นหวัง
我感到绝望!
Wǒ gǎn dào jué wàng
I feel hopeless.


แย่จัง  
真糟糕!
Zhēn zāo gāo
That’s terrible. / That’s awful.


ฉันรู้สึกไม่สบาย
我觉得不舒服。
Wǒ jué dé bù shū fú.
I don’t feel comfortable.


ฉันไม่อยากพูดอะไรเลย
我什么都不想说。
Wǒ shén me dōu bù xiǎng shuō.
I don't want to say anything.


ฉันไม่อยากทำอะไรเลย
我什么都不想做。
Wǒ shén me dōu bù xiǎng zuò.
I don’t feel like doing anything.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...