27 เมษายน 2562

แผนที่แสดงเส้นทางเชื่อมต่อ BTS , MRT , Airport Link 曼谷轨道交通路线图


     曼谷轨道交通线路 3 条,含有 BTS (轻轨)MRT (地铁) Airport Rail Link (机场快线)


轻轨 Qīng guǐ   BTS   (รถไฟฟ้า)

地铁 Dì tiě         MRT  (รถไฟฟ้าใต้ดิน)

机场快线 Jī chǎng kuài xiàn Airport Rail Link (รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์)

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...