27 เมษายน 2562

แผนที่แสดงเส้นทางเชื่อมต่อ BTS , MRT , Airport Link 曼谷轨道交通路线图


     曼谷轨道交通线路 3 条,含有 BTS (轻轨)MRT (地铁) Airport Rail Link (机场快线)


轻轨 Qīng guǐ   BTS   (รถไฟฟ้า)

地铁 Dì tiě         MRT  (รถไฟฟ้าใต้ดิน)

机场快线 Jī chǎng kuài xiàn Airport Rail Link (รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์)

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...