28 เมษายน 2562

สุภาษิตจีนH 汉语成语 - Hรูปภาพจาก pixabay.com


สุภาษิตจีนH 汉语成语 - H

海底捞针
Hǎi dǐ lāo zhēn 
งมเข็มในมหาสมุทร


海角天涯
Hǎi jiǎo tiān yá  
สุดหล้าฟ้าเขียว

海枯石烂
Hǎi kū shí làn 
ชั่วฟ้าดินสลาย

海阔天空
Hǎi kuò tiān kōng 
ท้องทะเลกว้างและท้องนภาอันไพศาล

海市蜃楼
Hǎi shì shèn lóu 
เหตุการณ์ที่ลวงตา; สรรพสิ่งที่ลวงตา

海誓山盟
Hǎi shì shān méng 
สัญญาว่าจะรักกันชั่วฟ้าดินสลาย

骇人听闻
Hài rén tīng wén  
ข่าวเขย่าขวัญ ;ข่าวอันน่าอกสั่นขวัญหาย

含垢忍辱
Hán gòu rěn rǔ 
กล้ำกลืนความอัปยศอดสู

含糊其辞
Hán hú qí cí 
พูดจาคลุมเครือ

含沙射影
Hán shā shè yǐng 
แอบใส่ความให้ร้ายอยู่ลับหลัง

含辛茹苦
Hán xīn rú kǔ 
กล้ำกลืนความทุกข์ยาก

含血喷人
Hán xuè pēn rén  
ใส่ร้ายป้ายสี; สาดโคลน

汗流浃背
Hàn liú jiā bèi
เหงื่อไหลไคลย้อย; เหงื่อชุ่ม; เหงื่อโชก

汗马功劳
Hàn mǎ gōng láo  
วีรกรรมในการสู้รบ; ความดีความชอบในการรบชนะ

豪言壮语
Háo yán zhuàng yǔ 
คำพูดอันมีพลัง; กล้าได้กล้าเสีย; คำพูดอันฮึกเหิม

好事多磨
Hǎo shì duō mó  
เรื่องที่ดีมักจะผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชนจึงจะสำเร็จ

好说歹说
Hǎo shuō dǎi shuō 
ชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูด ;พูดหรือร้องขอ; จนปากเปียกปากแฉะ

浩然之气
Hào rán zhī qì 
จิตใจที่ซื่อตรงและยิ่งใหญ่

浩如烟海
Hào rú yān hǎi 
มากมายมหาศาลประดุจมวลหมอกในท้องทะเลกว้าง

喝西北风
Hē xī běi fēng  
กินแกลบ

何去何从
Hé qù hé cóng 
ไม่รู้จะไปทางไหนดี ;ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี; ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรดี

和蔼可亲
ǎi qīn
อ่อนโยนน่าเคารพนับถือและน่าเข้าใกล้

和风细雨
Hé fēng xì yǔ 
 วิธีการที่นุ่มนวล ;วิธีการละมุนละม่อม

和颜悦色
yán yuè  
ใบหน้าที่อ่อนโยนยิ้มแย้ม

和衷共济
Hé zhōng gong jì 
ร่วมแรงร่วมใจกัน

赫赫有名
hè yǒu míng 
เลื่องชื่อลือนาม

鹤立鸡群
qún 
หงส์ในหมู่กา; คนเก่งที่เด่นออกมาท่ามกลางสามัญชน

黑白分明
Hēi bái fēn míng 
แบ่งแยกถูกผิดชั่วดี ออกมาอย่างชัดเจน

横冲直撞
Héng chōng zhí zhuàng 
หนีอุตลุด

横眉冷对
Héng méi lěng duì 
ถมึงตาจ้องมองอย่างไม่กลัวเกรง

横七竖八
Héng shù  
ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ

厚此薄彼
Hòu  
ลำเอียง ;เลือกที่รักมักที่ชัง ;ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

厚今薄古
Hòu jīn bó gǔ 
เน้นปัจจุบันมากกว่าอดีต

后顾之忧
Hòu zhī yōu  
เป็นห่วงเป็นกังวล

后悔莫及
Hòu huǐ mò jí  
เกิดความเสียใจในภายหลังเป็นอย่างมาก

后来居上
Hòu lái shàng 
คนที่มาทีหลังแซงนำหน้าไปก่อน

狐假虎威
jiǎ wēi 
แอบอ้างบารมีข่มเหงผู้อื่น (สุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือ)

囫囵吞枣
lún tūn zǎo 
ศึกษาโดยไม่มีการพินิจพิเคราะห์แยกแยะ (กินพุทราทั้งลูกโดยไม่เคี้ยว)

虎头蛇尾
tóu shé wěi 
ม้าต้นตีน แรกๆทำท่าคึกคักห้าวหาญเหมือนเสือแต่ว่าลงท้ายเหมือนกับหางงู

花天酒地
Huā tiān jiǔ dì  
สำมะเลเทเมา

花言巧语
Huā yán qiǎo  
ใช้คำพูดที่น่าประทับใจมาหลอกลวงผู้คน

画龙点睛
Huà lóng diǎn jīng 
ในการเขียนบทความหรือในการพูดนั้นได้ใส่คำพูดที่สำคัญเข้าไปสักหนึ่งหรือสองประโยคจะทำให้เนื้อหาหนักแน่นและมีพลังอย่างยิ่ง

画蛇添足
Huà shé tiān  
แต่งเติมมากเกินไป; แต่งเติมเลยเถิด(วาดรูปงูใส่ขา)

欢天喜地
Huān tiān xǐ dì 
หมายถึง การดีใจแบบลิงโลด ดีอกดีใจเป็นพิเศษ

欢欣鼓舞
Huān xīn gǔ  
ลิงโลดด้วยด้วยความดีอกดีใจ

患得患失
Huàn huàn shi 
เป็นทุกข์เป็นร้อนในเรื่องผลได้ผลเสียส่วนตัว ;พะวงในเรื่องผลได้ผลเสียส่วนตัว  

患难与共
Huàn nàn gòng
ฟันฝ่าความทุกข์ยากมาด้วยกัน

焕然一新
Huàn rán xīn 
เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่หมด ;พลิกโฉมหน้าใหม่หมด

恍然大悟
Huǎng rán  
รู้ตัวขึ้นอย่างฉับพลัน ;นึกได้อย่างฉับพลัน

回头是岸
Huí tóu shì àn 
หวนกลับก็จะขึ้นฝั่ง  อุปมาว่า กลับเนื้อกลับตัวก็ย่อมจะรอด

回心转意
Huí xīn zhuǎn  
กลับใจ ;ไม่ถือโทษโกรธเคือง; เปลี่ยนทัศนะใหม่

昏天黑地
Hūn tiān hēi  
ท้องฟ้ามืดมิด; ท้องฟ้ามืดมน

魂不附体
Hún bú fù tǐ  
กลัวอย่างมาก

浑水摸鱼
Hún shuǐ mō yú  
ถือโอกาสฉกฉวยผลประโยชน์ในณะที่เกิดความสับสนวุ่นวาย; ถือโอกาสฉกฉวยผลประโยชน์ในขณะที่เกิดความชุลมุน

混为一谈
Hùn wéi tán  
(เอาของที่ไม่เหมือนกัน) มาพูดปะปนกัน

火烧火燎
Huǒ shāo huǒ liǎo 
ร้อนรุ่ม; จิตใจร้อนรุ่มกระวนกระวาย

火烧眉毛
Huǒ shāo méi máo  
เรื่องจวนตัว

火中取栗
Huǒ zhōng qǔ lì  
เสี่ยงตายเพื่อคนอื่น หรือถูกคนอื่นหลอกให้ไปเสี่ยงตาย

💋💋💋💋💋💋💋💋💋

สุภาษิตจีน A-Z 


สุภาษิตจีน A
👇👇👇

สุภาษิตจีน B
👇👇👇

สุภาษิตจีน C
👇👇👇

สุภาษิตจีน D
👇👇👇

สุภาษิตจีน E
👇👇👇

สุภาษิตจีน F
👇👇👇

สุภาษิตจีน G
👇👇👇

สุภาษิตจีน J
👇👇👇

สุภาษิตจีน K
👇👇👇

สุภาษิตจีน L
👇👇👇

สุภาษิตจีน M
👇👇👇

สุภาษิตจีน N
👇👇👇

สุภาษิตจีน O
👇👇👇

สุภาษิตจีน P
👇👇👇

สุภาษิตจีน Q
👇👇👇

สุภาษิตจีน R
👇👇👇

สุภาษิตจีน S
👇👇👇

สุภาษิตจีน T
👇👇👇

สุภาษิตจีน W
👇👇👇

สุภาษิตจีน X
👇👇👇

สุภาษิตจีน Y
👇👇👇

สุภาษิตจีน Z
👇👇👇

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...