28 เมษายน 2562

สุภาษิตจีนJ 汉语成语 - Jรูปภาพจาก pixabay.com

สุภาษิตจีนJ 汉语成语 - J


饥不择食
Jī bù zé shí
เมื่อหิวมาก็กินไม่เลือก

饥寒交迫
Jī hán jiāo pò 
ทั้งหิวและหนาว(ชีวิตที่ขัดสน)

机不可失
Jī bù kě shī 
โอกาสไม่ควรพลาด โอกาสดีหาได้ยาก ไม่ควรจะพลาด เป็นการบ่งบอกว่าให้กุมโอกาสไว้จึงจะได้รับความสำเร็จ เทียบเคียงกับสำนวนไทย นำขึ้นให้รีบตัก

犄角旮旯
Jī jiǎo gā lá  
ทุกซอกทุกมุม

积重难返
Jī zhòng nán fǎn 
ประเพณีที่สะสมกันเป็นเวลานานย่อมแก้ยาก

鸡飞蛋打
Jī fēi dàn dǎ  
ไก่ก็บินไปไข่ก็ตก อุปมาว่า เหลวทั้งคู่ ;เหลวทั้งสองอย่าง ;จับปลาสองมือ

鸡口牛后
Jī kǒu niú hòu 
อุปมาว่ายอมเป็นเจ้าของไก่ดีกว่าเป็นข้าเลี้ยงวัว; เป็นหัวไก่ดีกว่าหางวัว

鸡零狗碎
Jī líng gǒu suì 
ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน; กระท่อนกระแท่น

鸡毛蒜皮
Jī máo suàn pí 
เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง ;เรื่องกระจอกงอกง่อย

鸡犬不宁
Jī quǎn bù níng 
เกิดความวุ่นวายไปทั่ว; เกิดความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า(แม้แต่สุนัขและไก่ก็อยู่ไม่เป็นสุข)

积劳成疾
Jī láo chéng jí 
ทำงานอย่างหักโหมเป็นเวลานานจนล้มป่วยลง

积重难返
Jī zhòng nán fǎn 
อุปนิสัยเลวๆที่ทำกันมาเป็นเวลานานย่อมยากแก่การแก้ไข

岌岌可危
Jí jí kě wéi 
อันตรายมาก ;ล่อแหลมมาก

急不可待
Jí bù kě dài 
เร่งด่วนจนรอคอยไม่ได้

急公好义
Jí gōng hào yì 
มีความกระตือรือร้นในเรื่องสาธารณประโยชน์และชอบช่วยเหลือผู้อื่น

急功近利
Jí gōng jìn lì 
กระหายในความสำเร็จและผลประโยชน์เฉพาะหน้า

急起直追
Jí qǐ zhí zhuī
รวบรวมสติพยายามไล่กวดให้ทันกับความก้าวหน้าของผู้อื่น

急于求成
Jí yú qiú chéng 
ต้องการเห็นผลสำเร็จในทันที เลยละเลยในเรื่องของคุณภาพ

急中生智
Jí zhōng shēng zhì 
ในยามคับขันก็คิดหาวิธีการดีๆออกมาได้อย่างฉับพลัน

即景生情
jǐng shēng qíng 
เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาจากการเห็นทิวทัศน์เบื้องหน้า

集思广益
guǎng  
รวบรวมสติปัญญาของทุกคนเพื่อผลที่ดีกว่า

己所不欲,勿施于人
Jǐ suǒ bú yù, wù shī yú rén 
สิ่งใดที่ตนเองไม่ชอบก็อย่าไปทำกับคนอื่น

济济一堂
Jǐ jǐ yì táng 
พร้อมหน้าพร้อมตากัน

记忆犹新
Jì yì yóu xīn 
ความทรงจำยังสดใสอยู่

既往不咎
Jì wǎng bú jiù 
เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป

寄人篱下
Jì rén lí xià 
อาศัยอยู่กับคนอื่น; พึ่งคนอื่น ;พึ่งพาอาศัยคนอื่น

继往开来
Jì wǎng kāi lái 
รับช่วงและสืบต่อจากคนรุ่นก่อนและบุกเบิกให้กับคนรุ่นหลัง

家常便饭
Jiā cháng biàn fàn 
เรื่องสัพเพเหระ

家徒四壁
Jiā tú sì bì 
ยากจนข้นแค้น

家喻户晓
Jiā yù hù xiǎo  
รู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมือง

假仁假义
Jiǎ rén jiǎ yì 
เสแสร้งทำเป็นคนดี มีคุณธรรม

坚持不懈
Jiān chí bú xiè 
ยืนหยัดจนถึงที่สุด

坚定不移
Jiān dìng bù yí 
เด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคง

坚如磐石
Jiān rú pán shí 
แข็งแกร่งประดุจหินผา(มั่นคงไม่หวั่นไหว)

坚贞不屈
Jiān zhēn bù   
ซื่อสัตย์จงรักภักดีไม่ยอมก้มหัวให้กับศัตรู

艰苦奋斗
Jiān kǔ fèn dòu 
ต่อสู้ด้วยความยากลำบาก

简明扼要
Jiǎn míng è yào 
เรียบง่าย ชัดเจนและตรงจุดตรงประเด็น

见多识广
Jiàn duō shì guǎng 
มีประสบการณ์และความรู้ที่กว้างขวาง

见缝插针
Jiàn fèng chā zhēn 
ใช้พื้นที่และเวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์

见钱眼开
Jiàn qián yǎn kāi  
ละโมบโลภมาก(เห็นเงินแล้วตาเปิด)

见异思迁
Jiàn yì sī qiān 
จิตใจไม่มั่นคง; ได้ใหม่ก็ลืมเก่า

将功补过
Jiāng gōng bǔ guò
ทำความดีชดเชยความผิด

将心比心
Jiāng xīn bǐ xīn  
เอาใจเขามาใส่ใจเรา

焦头烂额
Jiāo tóu làn é  
ตกอยู่ในสภาพอึดอัด

洁身自好
Jié shēn hào 
รักษาตัวให้พ้นจากปัญหายุ่งยาก; ไม่สนใจผู้อื่น

节外生枝
Jié wài shēng zhī 
มีปัญหาใหม่สอดแทรกเข้ามา(เจตนาให้มีอุปสรรคทำให้ยากแก่การแก้ไข) ;ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก

捷足先登
Jié xiān dēng 
ใครมาก่อนก็ได้ก่อน

解铃系铃
Jiě líng xì líng 
ใครที่ก่อความยุ่งยากก็ให้คนนั้นไปแก้

借花献佛
Jiè huā xiàn  
ขอยืมสิ่งของของคนอื่นไปมอบเป็นของขวัญให้อีกคน(ขอยืมดอกไม้ของท่านไหว้พระ)

借题发挥
Jiè huī 
ถือโอกาสแสดงความคิดเห็น ;ถือโอกาสคุยใหญ่

今非昔比
Jīn fēi xī bǐ 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง

斤斤计较
Jīn jīn jiào 
คิดเล็กคิดน้อย หยุมหยิมจุกจิก

津津有味
Jīn jīn yǒu wèi  
มีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ;เพลิดเพลิน ;สนุก ;ออกรส

筋疲力尽
Jīn pí lì jìn  
เหนื่อยสายตัวแทบขาด

尽人皆知
Jìn rén jiē zhī 
ทุกคนล้วนทราบดี

近在咫尺
Jìn zài zhǐ chǐ 
อยู่ใกล้ชิดกันมาก

惊慌失措
Jīng huāng shī cuò 
ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก

精打细算
Jīng dǎ xì suàn 
วางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ

精妙绝伦
Jīng miào jué lún 
งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

精明强干
Jīng míng qiáng gàn 
เฉลียวฉลาดมีความสามารถ

精益求精
Jīng yì qiú jīng 
ปรับปรุงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น

惊弓之鸟
Jīng gōng zhī niǎo
ตกใจง่ายหลังจากได้รับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจเป็นอย่างมาก; หวาดผวา

惊慌失措
Jīng huāng shī cuò 
ขวัญหนีดีฝ่อ ;ตื่นตระหนกตกใจจนทำอะไรไม่ถูก

惊天动地
Jīng tiān dòng dì  
สะท้านฟ้าสะเทือนดิน

兢兢业业
Jīng jīng yè yè 
สุขุมรอบคอบและมีความระมัดระวัง

泾渭分明
Jīng wèi fēn míng  
ผิดถูกชั่วดี ;แยกแยะชัดเจน

井底之蛙
Jǐng dǐ zhī wā  
กบในกะลา

井井有条
Jǐng jǐng yǒu tiáo 
เป็นระเบียบเรียบร้อย

九九归一
Jiǔ jiǔ guī yī 
ว่าไปว่ามาก็เข้าล็อคเดิม 

九牛二虎之力
Jiǔ niú èr hǔ zhī lì  
พลังมหาศาล(พลังของวัวเก้าตัวและเสือสองตัว)

九牛一毛
Jiǔ niú yì máo  
ขนหน้าแข้งไม่ร่วง; นิดเดียว

九死一生
Jiǔ sǐ yì shēng  
 รอดจากปากเหยี่ยวปากกา


九霄云外
Jiǔ xiāo yún wài
 เลิกใส่ใจ; ไม่สนใจ就事论事
Jiù shì lùn shì  
ว่ากันไปตามสถานการณ์ ;ว่ากันไปตามเนื้อผ้า

咎由自取
Jiù yóu zì qǔ  
หาเรื่องใส่ตัว

举不胜举
Jǔ bú shèng jǔ 
มากมายจนนับไม่ถ้วน

举棋不定
Jǔ qí bú dìng
ลังเลตัดสินใจไม่ถูก

举世闻名
Jǔ shì wén míng 
มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

举一反三
Jǔ yì fǎn sān 
สรุปจากเรื่องหนึ่งก็สามารถอนุมานไปถึงเรื่องอื่นๆได้

举足轻重
Jǔ zú qīng zhòng 
เป็นตัวแปรสำคัญ ;อยู่ในตำแหน่งสำคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์โดยรวม

举手之劳
Jǔ shǒu zhī láo 
ง่ายๆสบายๆ แทบไม่ต้องออกแรง

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

สุภาษิตจีน A-Z 
สุภาษิตจีน A
👇👇👇

สุภาษิตจีน B
👇👇👇

สุภาษิตจีน C
👇👇👇

สุภาษิตจีน D
👇👇👇

สุภาษิตจีน E
👇👇👇

สุภาษิตจีน F
👇👇👇

สุภาษิตจีน G
👇👇👇

สุภาษิตจีน H
👇👇👇


สุภาษิตจีน K
👇👇👇

สุภาษิตจีน L
👇👇👇

สุภาษิตจีน M
👇👇👇

สุภาษิตจีน N
👇👇👇

สุภาษิตจีน O
👇👇👇

สุภาษิตจีน P
👇👇👇

สุภาษิตจีน Q
👇👇👇

สุภาษิตจีน R
👇👇👇

สุภาษิตจีน S
👇👇👇

สุภาษิตจีน T
👇👇👇

สุภาษิตจีน W
👇👇👇

สุภาษิตจีน X
👇👇👇

สุภาษิตจีน Y
👇👇👇

สุภาษิตจีน Z
👇👇👇
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...