29 เมษายน 2562

สุภาษิตจีนL 汉语成语 - Lรูปภาพจาก pixabay.com

สุภาษิตจีนL 汉语成语 - L

来龙去脉
Lái lóng mài 
ต้นสายปลายเหตุ


来之不易
Lái zhī bú  
ได้มาแบบลำบากยากเข็ญ ดังนั้นก็ควรที่จะทะนุถนอม

滥竽充数
Làn chōng shù 
มั่วแปลกปลอมเข้าไปในกลุ่ม

狼狈不堪
Láng bèi bù kān 
หน้าเหลือแค่สองนิ้ว

狼狈为奸
Láng iwéi jiān
สมคบกัน; คบคิดกัน

狼吞虎咽
Láng tūn yàn 
หม่ำเข้าไปอย่างตะกละตะกลาม ;กลืนเอื้อกๆเข้าไป

狼心狗肺
Láng xīn gǒu fèi 
จิตใจโฉดชั่วเสมือนหมาป่า; จิตใจเหี้ยมโหดเสมือนหมาป่า

狼烟四起
Láng yān  
สถานการณ์ชายแดนไม่สงบ

狼子野心
Láng xīn  
ความทะเยอทะยานที่โฉดชั่ว ;นิสัยที่โฉดชั่วเสมือนหมาป่า

劳民伤财
Láo mín shāng cái 
ทำให้ประชาชนต้องตรากตรำทำงานหนักและสิ้นเปลืองเงินของชาติ

劳燕分飞
Láo yàn fēn fēi 
จากกัน ;แยกจากกัน

牢不可破
Láo  
แข็งแรงแน่นหนา; ไม่อาจบุกโจมตีได้

老当益壮
Lǎo dāng yì zhuàng 
อายุมากแต่ก็ยังแข็งแรง

老成持重
Lǎo chéng chí zhòng  
เยือกเย็นสุขุม

老奸巨猾
Lǎo jiān jù huá 
คนเจ้าเล่ห์; เฒ่าสารพัดพิษ

老谋深算
Lǎo móu shēn suàn 
คิดลึกซึ้งและละเอียดรอบคอบ

老马识途
Lǎo mǎ shí tú 
ม้าแก่รู้ทาง; คนมีอายุมีประสบการณ์รู้วิธีแก้ไขจัดการ

老生常谈
Lǎo shēng cháng tán
คำพูดที่ซ้ำซากน่าเบื่อ

乐不可支
Lè bù kě zhī 
เป็นสุขอย่างยิ่ง

乐不思蜀
Lè bù sī shǔ  
ลุ่มหลงและเพลิดเพลินในความสุขจนลืมบ้านและภาระหน้าที่ ; ลุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขและติดลมบนไม่จนไม่ยอมกลับบ้าน

乐此不疲
Lè cǐ bù pí  
ชอบอย่างนี้ก็เลยไม่รู้สึกเหนื่อย

乐极生悲
shēng bēi 
รักสนุกทุกข์ถนัด

冷嘲热讽
Lěng cháo rè fèng 
แดกดัน ;ถากถาง; กระแทกกระทั้นส่อเสียด ;เยาะเย้ยเสียดสี

冷若冰霜
Lěng ruò bīng shuāng 
เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง;ท่าทางเย็นชายากแก่การใกล้ชิด

冷言冷语
Lěng yán lěng yǔ  
คำเย้ยหยัน ;คำกระทบกระทั่งเปรียบเปรย ;คำเสียดสี; คำเหน็บแหนม

冷眼旁观
Lěng yǎn páng guān 
มองดูอย่างเงียบๆ;สังเกตการณ์อย่างเงียบๆ

离群索居
Lí qún suǒ jū 
ดำรงชีวิตอยู่โดดเดี่ยวคนเดียว(โดยแยกออกจากกลุ่ม)

离心离德
xīn  
เอาใจออกห่าง; แตกความสามัคคี

礼尚往来
shàng wǎng lái 
ดีมาก็ดีไป ;ปฏิบัติต่อคนอื่นเสมือนคนอื่นปฏิบัติต่อตน

理屈词穷
Lǐ qū cí qióng 
ไม่มีเหตุผลพอเพียง; ทำให้เวลาพูดเกิดความขัดสน

理所当然
suǒ dāng rán 
เหตุผลย่อมจะเป็นเช่นนั้น ; ย่อมจะต้อง...อย่างแน่นอน;อย่างไม่ต้องสงสัย

理直气壮
Lǐ zhí qì zhuàng 
มีเหตุผลเพียงพอก็สามารถพูดได้อย่างเต็มที่

力不从心
Lì bù cóng xīn 
ใจสู้แต่แรงไม่ยอมเป็นใจ; ใจสู้แต่กำลังไม่สู้

力所能及
suǒ néng jí 
มีความสามารถพอที่จะกระทำได้

历历可数
lì kě shǔ 
มองเห็นได้อย่างชัดแจ้ง

立竿见影
Lì gān jiàn yǐng  
ได้รับผลทันที  ;เห็นผลทันทีทันใด (ตั้งเสาเห็นเงา)

立功赎罪
Lì gōng shú zuì 
ทำคุณไถ่โทษ

利令智昏
Lì lìng zhì hūn 
โลภมากจนลืมตัว

恋恋不舍
Liàn liàn shě 
อาลัยอาวรณ์

良师益友
Liáng shī yì yǒu 
ครูที่ดีและเพื่อนในยามยาก

良药苦口
Liáng yào kǔ kǒu
ยาดีขมปาก

两败俱伤
Liǎng bài shāng 
บอบช้ำทั้งสองฝ่าย ;พังทั้งสองฝ่าย

两面三刀
Liǎng miàn sān dāo  
ตีสองหน้า

两全其美
Liǎng quán měi  
ดีทั้งสองฝ่าย

两头蛇
Liǎng tóu shé 
งูสองหัว หรือตีสองหน้า; ต่อหน้าทำอีกอย่าง; ลับหลังทำอีกอย่าง

另眼相看
Lìng yǎn xiāng kàn 
พิจารณาในแง่มุมที่แตกต่างออกไป; ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

流离失所
Liú lí shī suǒ 
พลัดจากที่อยู่ไปอย่างคนสิ้นเนื้อประดาตัว (เนื่องจากภัยพิบัติหรือสงคราม)

了如指掌
Liǎo zhǐ zhǎng 
รู้เหมือนหลับตาเห็น ;รู้อย่างทะลุปรุโปร่ง

料事如神
Liào shì rú shén 
ทำนายได้แม่น

临危不惧
Lín wéi  
เมื่อเผชิญกับอันตรายก็ไม่หวาดกลัวอะไรทั้งสิ้น

灵丹妙药
Líng dān miào yào 
ยาขนานวิเศษ

流芳百世
Liú fāng bǎi shì 
ชื่อเสียงที่เลื่องลือไปเป็นร้อยๆปี

流离失所
Liú shī suǒ 
ระเหเร่ร่อน; พลัดถิ่น

流连忘返
Liú lián wàng fǎn 
ติดลมจนลืมกลับบ้าน

六亲不认
Liù qīn rèn 
ไม่ไว้หน้าใคร

六神无主
Liù shén zhǔ 
ตกตะลึงพรึงเพริดไปหมด ;อกสั่นขวัญหายไปหมด

龙飞凤舞
Lóng fēi fèng  
มีชีวิตชีวาและกระฉับกระเฉง

漏网之鱼
Lòu wǎng zhī yú 
นักโทษหรือผู้กระทำผิดกฎหมายหนีรอดไปได้

路不拾遗
shí   
บ้านเมืองสงบสุข แม้แต่ของที่ตกหล่นตามถนนก็ไม่มีผู้ใดหยิบเอาไปเป็นของตน

屡见不鲜
Lǚ jiàn bù xiān 
เห็นอยู่เป็นประจำไม่มีอะไรแปลกใหม่ ; เห็นบ่อยจนชินตา

落荒而逃
Luò huāng ér táo 
หนีหัวซุกหัวซุน ;หนีเตลิดไป ;หนีกระเจิดกระเจิง

落井下石
Luò jǐng xià shí 
คอยซ้ำเติม

落落大方
Luò luò dà fāng 
สุภาพเรียบร้อย

落叶归根
Luò yè guī gēn 
คนที่อยู่ต่างแดนในที่สุดก็ต้องกลับคืนสู่มาตุภูมิของตนเอง (ใบไม้ตกลงมาอยู่รากของมัน

络绎不绝
Luò yì bù jué 
ผู้คนขวักไขว่ไปมาไม่ขาดสาย

💘💘💘💘💘💘💘💘💘

สุภาษิตจีน A-Z สุภาษิตจีน A
👇👇👇

สุภาษิตจีน B
👇👇👇

สุภาษิตจีน C
👇👇👇

สุภาษิตจีน D
👇👇👇

สุภาษิตจีน E
👇👇👇

สุภาษิตจีน F
👇👇👇

สุภาษิตจีน G
👇👇👇

สุภาษิตจีน H
👇👇👇

สุภาษิตจีน J
👇👇👇

สุภาษิตจีน K
👇👇👇


สุภาษิตจีน M
👇👇👇

สุภาษิตจีน N
👇👇👇

สุภาษิตจีน O
👇👇👇

สุภาษิตจีน P
👇👇👇

สุภาษิตจีน Q
👇👇👇

สุภาษิตจีน R
👇👇👇

สุภาษิตจีน S
👇👇👇

สุภาษิตจีน T
👇👇👇

สุภาษิตจีน W
👇👇👇

สุภาษิตจีน X
👇👇👇

สุภาษิตจีน Y
👇👇👇

สุภาษิตจีน Z
👇👇👇
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...