29 เมษายน 2562

สุภาษิตจีนO 汉语成语 - O
รูปภาพจาก pixabay.com

สุภาษิตจีน汉语成语 - O


呕心沥血
Ǒu xīn xuè 
ทุ่มเทพลังทั้งหมด

藕断丝连
Ǒu duàn lián 
รากบัวขาดก็ยังเหลือใย ;เด็ดบัวเหลือใย อุปมาว่า ถึงแม้โดยภายนอกจะตัดขาดจากกันแล้วก็ตามแต่ความจริงยังอาลัยรักอยู่ (ส่วนมากจะหมายถึง ด้านความรัก)

💦💦💦💦💦💦💦💦💦


สุภาษิตจีน A-Z

สุภาษิตจีน A
👇👇👇

สุภาษิตจีน B
👇👇👇

สุภาษิตจีน C
👇👇👇

สุภาษิตจีน D
👇👇👇

สุภาษิตจีน E
👇👇👇

สุภาษิตจีน F
👇👇👇

สุภาษิตจีน G
👇👇👇

สุภาษิตจีน H
👇👇👇

สุภาษิตจีน J
👇👇👇

สุภาษิตจีน K
👇👇👇

สุภาษิตจีน L
👇👇👇

สุภาษิตจีน M
👇👇👇

สุภาษิตจีน N
👇👇👇

สุภาษิตจีน P
👇👇👇

สุภาษิตจีน Q
👇👇👇

สุภาษิตจีน R
👇👇👇

สุภาษิตจีน S
👇👇👇

สุภาษิตจีน T
👇👇👇

สุภาษิตจีน W
👇👇👇

สุภาษิตจีน X
👇👇👇

สุภาษิตจีน Y
👇👇👇

สุภาษิตจีน Z
👇👇👇ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...