30 เมษายน 2562

สุภาษิตจีนS 汉语成语 - S
รูปภาพจาก pixabay.com

สุภาษิตจีนS  汉语成语 - S
塞翁失马
Sài wēng shī mǎ 
การเสียเปรียบหรือได้รับอุปสรรคในบางครั้งบางคราว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะพลิกกลับเป็นโชคดีก็เป็นไปได้

三长两短
Sān cháng liǎng duǎn 
มีอันเป็นไป หมายถึง ภัยหรืออุบัติเหตุที่คาดคิดไม่ถึง

三番五次
Sān fān  
ครั้งแล้วครั้งเล่า ;หลายต่อหลายครั้ง

三顾茅庐
Sān máo   
ได้ลดเกียรติไปเชื้อเชิญถึงสำนักด้วยความจริงใจถึงสามครั้ง

三缄其口
Sān jiān kǒu  
ปิดปากเงียบ ;ไม่ยอมพูด; ปิดปากไม่ยอมพูด

三令五申
Sān lìng shēn 
ย้ำแล้วย้ำเล่า

三十六计,走为上计
Sān shí liù jì, zǒu wéi shàng jì 
รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

三思而行
Sān sī ér xíng 
คิดดีๆแล้วค่อยลงมือทำ

三天打鱼,两天晒网
Sān tiān dǎ yú, liǎng tiān shài wǎng 
ทอดแห สามวัน ตากแหสามวัน อุปมาว่า ทำไม่เสมอต้นเสมอปลาย

三心二意
Sān xīn èr  
สองจิตสองใจ ;ลังเลใจ

三言两语
Sān yán liǎng yǔ  
แค่คำสองคำ; คำพูดแค่คำสองคำ

三头六臂
Sān tóu liù bì 
คนที่มีความเก่งกาจสามารถเหนือคนธรรมดา

三心两意
Sān xīn liǎng yì 
หมายถึง สองจิตสองใจ เกิดความลังเล กังวลไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดี

丧家之犬
Sàng jiā zhī quǎn  
เหมือนหมากลางถนน เหมือนหมาไม่มีเจ้าของ เป็ฯคนที่ไม่มีแผนดินอยู่ เป็นคนที่ไร้แผ่นดิน

丧心病狂
Sàng xīn bìng kuáng 
สติฟั่นเฟือน; เสียสติ

色厉内荏
nèi rěn   
โฉมภายนอกดูเข็มแข็ง แต่ภายใจจิตใจขี้ขลาดตาขาว แข็งนอกอ่อนใน

森罗万象
Sēn luó wàn xiàng 
ปรากฏการณ์อันมากมายหลากหลาย

杀鸡取卵
Shā jī qǔ luǎn 
ฆ่าไก่เอาไข่ อุปมาว่า มุ่งหวังที่จะเอาประโยชน์เฉพาะหน้า โดยทำลายผลประโยชน์ในระยะยาว

杀鸡骇猴
Shā jī hài hóu
ชือดไก่ให้ลิงดู(ฆ่าไก่ขู่ลิง)  ;ตัดไม้ข่มนาม

杀人不见血
Shā rén bú jiàn xiě  
ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ฆ่าคนอย่างไม่ให้เห็นเลือด

杀人越货
Shā rén yuè huò 
ฆ่าคนและปล้นสะดมเอาทรัพย์สิน

杀身成仁
Shā shēn chéng rén 
พลีชีพเพื่อสัจธรรม

杀一儆百
Shā jǐng bǎi 
ฆ่าหนึ่งเพื่อเตือน(คน)ร้อย(คน)

煞费苦心
Shà fèi xīn 
แทบล้มประดาตาย ;ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่ง ;คิดหนัก; ใช้สมองหนัก

山高水低
Shān gāo shuǐ dī  
ภูเขาสูงน้ำต่ำ อุปมาว่า เหตุการณ์ที่เคราะห์ร้าย(ส่วนมากจะหมายถึงตาย) ;มีอันเป็นไป

山南海北
Shān nán hǎi běi  
สถานที่ที่ไกลโพ้น ;สถานที่ที่ห่างไกลความเจริญ

山穷水尽
Shān qióng shuǐ jìn 
ถึงปลายสุดของภูเขาและน้ำซึ่งข้างหน้าจะไม่ม่ทางไปได้อีกแล้ว อุปมาว่า เข้าตาจน; อับจน ;จนมุม ;จนตรอก

山雨欲来风满楼
Shān yǔ yù lái fēng mǎn lóu 
อุปมาว่า บรรยากาศตึงเครียดก่อนที่สงครามจะปะทุขึ้น ;บรรยากาศตึงเครียดก่อนที่จะเกิดการปะทะกัน

山珍海味
Shān zhēn hǎi wèi 
อาหารป่าและอาหารทะเล ส่วนมากจะหมายถึง อาหารชั้นหนึ่ง ที่มีรสชาติอร่อย

姗姗来迟
Shān shān lái chí 
เอ้อระเลหยลอยชายมาสาย

潸然泪下
Shān rán lèi xià  
น้ำตาไหลพราก

闪烁其词
Shǎn shuò qí cí 
พูดเป็นนัย; เปิดเป็นนัยให้รู้เพียงนิดเดียว

伤风败俗
Shāng fēng bài  
ขัดต่อประเพณีและศีลธรรม เสื่อมเสียต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม

伤心惨目
Shāng xīn cǎn mù  
เศร้าใจ; เป็นที่น่าเวทนามาก; เศร้าโศกเสียใจเป็นที่น่าเวทนามาก

赏罚分明
Shǎng fá fēn míng  
การปูนบำเหน็จความดีความชอบและการลงโทษ ชัดแจ้งและยุติธรรม

赏心悦目
Shǎng xīn yuè
ชมความงามของทิวทัศน์ซึ่งได้เกิดความสุขทั้งในด้านตาและด้านจิตใจ

上下其手
Shàng xià qí shǒu 
เล่นลูกไม้; รวบหัวรวบหาง ;เล่นตลก(กระทำการมิดีมิร้าย)

上行下效
Shàng xíng xià xiào 
เบื้องบนปฏิบัติตัวอย่างไรเบื้องล่างก็ต้องปฏิบัติตาม เบื้องบนทำอย่างไรเบื้องล่างก็ทำตาม(ส่วนมากหมายถึง เรื่องทุจริตหรือเรื่องไม่ดีไม่งาม) หัวส่าย หางก็ต้องส่ายตาม

少安勿躁
Shǎo ān wù zào 
ให้อดทนรอคอยสักประเดี๋ยว อย่าได้หุนหันพลันแล่น

少不更事
Shào gēng shì 
ยังเด็กอยู่ไม่มีประสบการณ์ ;ยังเด็กอยู่ซึ่งผ่านโลกมาไม่มาก

少年老成
Shào nián lǎo chéng 
คนหนุ่มที่ขาดความมีชีวิตชีวา; คนหนุ่มที่ขาดความกระฉับกระเฉง

少壮不努力,老大徒伤悲
Shào zhuàng bù nǔ lì, lǎo dà tú shāng bēi 
ในวัยหนุ่มนี้ถ้าไม่มุมานะและพยายยามแล้ว พอถึงวัยที่มีอายุแล้ว ถึงจะโศกเศร้าเสียใจก็สายเกินแก้

舍本逐末
Shě běn zhú mò  
สนในเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง แต่ละเลยสิ่งที่สำคัญ; สนใจแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ละเลยสิ่งที่สำคัญ ;ถี่รอดตาช้าง ห่างทอดตาเล็น

舍己救人
Shě jǐ jiù rén 
สละผลประโยชน์ของตนเพื่อคนอื่น

舍近求远
Shě jìn qiú yuǎn 
ทิ้งผลประโยชน์ที่อยู่ใกล้ๆแสวงหาผลประโยชน์ที่อยู่ไกล ความหวังเลื่อนลอย ทิ้งสิบเบี้ยใกล้มือ

舍生取义
Shě shēng qǔ yì 
สละชีวิตเพื่อสัจธรรม

舍死忘生
Shě sǐ wàng shēng  
ไม่คำนึงถึงชีวิต

设身处地
Shè shēn chǔ dì  
สำนวนนี้แปลว่า ควรจะคิดถึงคนอื่นบ้าง หรือ อาจหมายถึง เอาใจเขามาใส่ใจเรา

身败名裂
Shēn bài míng liè   
ชื่อเสียงเหม็นฉาวโฉ่ ;ชื่อเสียงป่นปี้ ;ชื่อเสียงและเกียรติยศถูกทำปู้ยี่ปู้ยำจนป่นปี้ไปหมด

身体力行
Shēn xíng   
มุมานะและลงปฏิบัติด้วยตนเอง; มุมานะและลุยงานด้วยตนเอง

身外之物
Shēn wài zhī  
ของนอกกาย (หมายถึง ทรัพย์สิน เป็นต้น ที่แสดงว่า ไม่มีความสำคัญอะไรเลย)

莘莘学子
Shēn shēn xué  
ลูกศิษย์มากมายหลายหลาก

深闭固拒
Shēn bì gù jù  
อุปมาว่า ปิดประตูตายไม่ยอมรับข้อคิดเห็นของคนอื่นหรือปรากฏการณ์ใหม่ๆ อย่างเด็ดขาด

深藏若虚
Shēn cáng ruò xū  
คมในฝัก อุปมาว่า คนที่มีความรู้แต่ไม่ชอบโอ้อวดแสดงความรู้ต่อหน้าบุคคลอื่น

深仇大恨
Shēn chóu hèn 
แค้นมาก

深更半夜
Shēn gēng bàn  
ดึกดื่นเที่ยงคืน

深沟高垒
Shēn gōu gāo lěi 
สิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง; ป้อมปราการที่แข็งแรง

深居简出
Shēn jiǎn chū 
เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในบ้าน ;ไม่ค่อยจะออกไปไหน

 深谋远虑
Shēn móu yuǎn  
คิดอย่างรอบคอบและยาวไกล ;วางแผนครอบคลุมอย่างรอบคอบและยาวไกล

深入浅出
Shēn qiǎn chū 
(บทความหรือบทประพันธ์)บรรยายได้ลึกซึ้งด้วยสำนวนที่เรียบๆง่ายๆ

深思熟虑
Shēn sī shú lǜ   
พิจารณาใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งและรอบคอบ

深恶痛绝
Shēn wù tòng jué 
เกลียดเข้ากระดูกดำ ;จงเกลียดจงชัง

神出鬼没
Shén chū guǐ  
ปาฏิหาริย์ ;ลึกลับซับซ้อน(ส่วนมากจะหมายถึง ดำเนินวิธีการได้อย่างลึกลับซับซ้อน จนข้าศึกอาจต้านทานได้)

神魂颠倒
Shén hún diān dǎo 
จิตใจเคลิบเคลิ้มหลงใหล

神魂不定
Shén hún bú dìng  
สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

神机妙算
Shén miào suàn  
มีญาณรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า

神色自若
Shén sè zì ruò 
สีหน้าไม่สะทกสะท้าน

神通广大
Shén tōng guǎng  
มีความสามารถอย่างมหัศจรรย์

审时度势
Shěn shí duó shì 
พิจารณาลักษณะพิเศษจำเพาะของสถานการณ์และประเมินการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

甚嚣尘上
Shèn xiāo chén shàng 
วิพากษ์วิจารณ์กันครึกโครม; วิพากษ์วิจารณ์กันเกรียวกราว ;ฮือฮามาก

生搬硬套
Shēng bān yìng tào 
ยกเอา(ข้ออ้าง ประสบการณ์ )ทั้งดุ้น; อ้าง(ประสบการณ์  วิธีการ)อย่างดื้อๆ

生存斗争
Shēng cún dòu zhēng  
การต่อสู้เพื่อดำรงชีวิต การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด

生花之笔
Shēng huā zhī bǐ 
ความสามารถและพรสวรรค์ในการประพันธ์

生老病死
Shēng lǎo bìng  
การเกิดแก่เจ็บตาย

生灵涂炭
Shēng líng tàn 
ประชาชนตกอยู่ในความทุกขเวทนา ;ประชาชนเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า

生龙活虎
Shēng lóng huó  
มีความฮึกเหิมประดุจมังกรและเสือที่ผาดโผน

生气勃勃
Shēng qì bó  
พลังชีวิตคึกคัก

生杀予夺
Shēng shā duó 
อำนาจชี้ต้นตายชี้ปลายเป็น

声东击西
Shēng dōng xī 
 ทำทีจะบุกโจมตีด้านทิศตะวันออกแต่กลับบุกโจมตีด้านทิศตะวันตก; หลอกล่อ

声名狼藉
Shēng míng láng  
 ชื่อเสียงเหม็นฉาวโฉ่; อื้อฉาว

声势浩大
Shēng shì hào dà 
มีอานุภาพเกรียงไกร

声嘶力竭
Shēng sī lì jié 
อ่อนเปลี้ยเพลียแรงเสียงก็แหบแห้ง

盛气凌人
Shèng líng rén 
ใช้อำนาจบาตรใหญ่(เที่ยวรังแกระรานชาวบ้าน)

尸位素餐
Shī wèi sù cān  
เข้าครองตำแหน่งเป็นหมาหวงก้างโดยไม่ยอมทำงานแม้แต่น้อย

失魂落魄
Shī hún luò  
ตกตะลึงพรึงเพริด ;อกสั่นขวัญหาย; ตื่นตะลึง

失之交臂
Shī zhī jiāo  
พลาดโอกาสไปต่อหน้าต่อตา

师出无名
Shī chū míng 
ยกทัพทำสงครามโดยไม่มีข้ออ้าง

十拿九稳
Shí jiǔ wěn 
มั่นใจมาก ;มั่นใจเป็นอย่างยิ่ง

十全十美
Shí quán shí měi 
สมบูรณ์แบบ ;ดีหมดจดงดงาม

十万火急
Shí wàn huǒ  
รีบด่วนมาก; เร่งด่วนมาก


石沉大海
Shí chén dà hǎi
หายต๋อม(เหมือนหินที่จมลงไปในทะเล); หายเข้ากลีบเมฆ ;ไม่ข่าวคราวอะไรเลย

石破天惊
Shí pò tiān jīng
อุปมาว่า เสียงดังสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น

识文断字
Shí wén duàn zì 
รู้หนังสือ

实事求是
Shí shì qiú shì 
แสวงหาความเป็นจริง ;ยึดความเป็นจริง

拾金不昧
Shí jīn mèi  
เก็บทองได้ไม่อมไว้เป็นของตัวเอง

拾人牙慧
Shí rén huì 
เก็บเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นคำพูดของตน; เก็บคำคมของคนอื่นมาเป็นคำคมของตน

拾遗补缺
Shí yí bǔ quē 
เสริมส่วนที่ตกหล่น

食古不化
Shí huà  
ศึกษาความรู้ของโบราณ แต่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้( กินของโบราณแต่ไม่ย่อย)

食言而肥
Shí yán ér féi ผิดคำมั่นสัญญา ;ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา(เป็นคำที่ใช้ด่าคน)

史无前例
Shǐ qián  
ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์; เป็นประวัติการณ์

矢口否认
Shǐ kǒu fǒu rèn 
ยืนกระต่ายขาเดียว; ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด

世外桃源
Shì wà itáo yuán 
แดนสุขาวดี

事半功倍
Shì bàn gōng bèi  
ได้ผลคุ้มค่า ใช้สติปัญญาน้อยแต่ได้ผลมาก

事倍功半
Shì bèi gōng bàn 
ได้ผลไม่คุ้มค่า; ใช้สติปัญญษมากแต่ได้ผลน้อย

事必躬亲
Shì gōng qīn 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะต้องลงมือทำด้วยตนเอง

事过境迁
Shì guò jìng qiān  
เรื่องราวเปลี่ยนแปลงไป สิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ;เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

事与愿违
Shì yuàn wéi 
เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามความประสงค์; เรื่องราวมิได้เป็นไปตามความปรารถนา

势不两立
Shì bù liǎng lì  
(เป็นศัตรูหรืออาฆาตกันในลักษณะที่)อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ ;เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

势均力敌
Shì jūn lì dí 
กำลังพอๆกัน ;พอฟัดพอเหวี่ยงกัน; ฝีมือไล่เลี่ยกัน

势如破竹
Shì rú pò zhú 
สถานการณ์เหมือนกับผ่านกระบอกไม่ไผ่; บุกเป็นพายุ บุ;กไปทางไหนก็แหลกราบไปทางนั้น

视而不见
Shì ér bú jiàn  
เพิกเฉย; ทำเป็นไม่เห็น ;เอาหูไปนาเอาตาไปไร่

视死如归
Shì guī 
ยอมตายโดยไม่ยี่หระใดๆทั้งสิ้น; ไม่ยี่หระต่อความตายใดๆทั้งสิ้น

拭目以待
Shì dài  
ตั้งหน้าตั้งตารอ(ด้วยความปรารถนาอย่างยิ่ง)

适得其反
Shì dé qí fǎn  
กลับตาลปัตร; ตรงข้ามกันพอดี

适逢其会
Shì féng qí huì 
ประจวบเหมาะกับโอกาส; บังเอิญสบโอกาส

适可而止
Shì kě ér zhǐ 
บันยะบันยัง ;หยุดแค่หอมปากหมอคอ ;ทำแค่พอเหมาะพอควรก็หยุด

恃才傲物
Shì cái ào  
หยิ่งยโสโอหังเพราะถือดีว่ามีความรู้ความสามารถ

手忙脚乱
Shǒu máng jiǎo luàn 
มือไม้อ่อนไปหมด; มือไม้อ่อนจนทำอะไรไม่ถูก

手无寸铁
Shǒu cùn tiě  
มือไม่มีอาวุธเลย; มือไม่มีเหล็กแม้แต่นิ้วเดียว; มือเปล่า

手舞足蹈
Shǒu dǎo 
เต้นแร้งเต้นกา(มีความดีอกดีใจ);กระโดดโลดเต้นด้วยความดีอกดีใจ

手足无措
Shǒu cuò 
มือไม้อ่อนไปหมด ;ตกตะลึงพรึงเพริด

守口如瓶
Shǒu kǒu píng  
ปิดปากเงียบ

守望相助
Shǒu wàng xiāng zhù 
เฝ้าสังเกตการณ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

守株待兔
Shǒu zhū dài  
นั่งรอคอยให้โชคหรือลาภลอยมาหา

首当其冲
Shǒu dāng chōng 
 หนังหน้าไฟ ;ประสบภัยพิบัติเป็นคนแรก

首屈一指
Shǒu zhǐ 
เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร; อันดับหนึ่ง

寿终正寝
Shòu zhōng zhèng qǐn 
ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

受宠若惊
Shòu chǒng ruò jīng  
ตื่นตะลึงเพราะได้รับความเมตตาอย่างคาดคิดไม่ถึง

殊途同归
Shū tóng guī 
เส้นทางต่างกันแต่มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

熟能生巧
Shú néng shēng qiǎo  
ความชำนาญย่อมก่อให้เกิดความประณีต; ความชำนาญสามารถทำให้เกิดการพลิกแพลงได้

熟视无睹
Shú shì  
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่

鼠目寸光
Shǔ cùn guāng  
สายตามองการณ์ไม่ไกล

数典忘祖
Shǔ diǎn wàng zǔ  
 เนรคุณ ;อกตัญญู ;ลืมกำพืดของตน

数一数二
Shǔ shǔ èr 
ยอดเยี่ยมที่สุด; เด่นที่สุด  ;เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร

束手待毙
Shù shǒu dài  
นั่งงอมืองอเท้ารอวันตาย

束手就擒
Shù shǒu jiù qín 
 ถูกจับโดยละม่อม

束手无策
Shù shǒu  
หมดหนทาง; อับจน; ไม่มีทางสู้

束之高阁
Shù zhī gāo  
แขวนนวม; ขึ้นคาน; โยนไว้ข้างๆโดยไม่ใช้

树倒猢狲散
Shù dǎo húsūn sàn  
เมื่อต้นไม้ล้มพวกลิงค่างชะนีก็แยกย้ายไปคนละทิศละทาง เมื่อต้นโพธ์ล้ม(หมายถึงบุคคลที่คนส่วนมากพี่งพาอาศัย)ล้มลงไป ลูกน้องต้องแยกย้าย แตกกระสานซ่านเซ็นไปคนละทิศละทาง

双管齐下
Shuāng guǎn xià  
ใช้ทั้งไม้แข็งและไม้นวม; ได้ลงมือพร้อมกันทั้งสองวิธีการ; ขนาบทั้งไม้แข็งและไม้นวม

爽然若失
Shuǎng rán ruò shī 
สติเหม่อลอย; งงงวย; งงงัน

水到渠成
Shuǐ dào chéng 
มีน้ำหลากมาถึงเขื่อนก็สร้างเสร็จ อุปมาว่า เงื่อนไขพร้อม ;เงื่อนไขสุกงอม

水滴石穿
Shuǐ shí chuān 
ฝนทั่งเหล็กให้เป็นเข็ม อุปมาว่า มีความอดทนและมุมานะบากบั่นย่อมประสบผลสำเร็จ  

水落石出
Shuǐ luò shí chū  
นำลดตอผุด ;ทำให้ความจริงปรากฏ

水乳交融
Shuǐ jiāo róng  
น้ำและนมเชื่อมผนึกกัน หรือ เชื่อมประสานกัน กันอย่างกลมกลืน อุปมาว่า ความคิดหรือความคิดเห็นเชื่อมประสานหรือเชื่อมผนึกกันอย่างกลมกลืน ;เข้ากันอย่างกลมกลืน; กลมกลืน

水深火热
Shuǐ shēn huǒ  
ความทุกข์ยากลำบาก; สภาพที่ตกนรกทั้งเป็น

水泄不通
Shuǐ xiè tōng 
แน่นจนแม้แต่น้ำหยดเดียวก็ผ่านเข้าไปไม่ได้ อุมาว่า เบียดเสียดยัดเยียด; ล้อมหนาแน่นมาก ;ล้อมแน่นขนัด

水涨船高
Shuǐ zhǎng chuán gāo 
น้ำขึ้นเรือย่อมสูง อุปมาว่า เมื่อฐานที่อิงนั้นดีขึ้นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ของตนย่อมพลอยดี

水中捞月
Shuǐ zhōng lāo yuè 
งมเข็มในมหาสมุทร

顺理成章
Shùn chéng zhāng  
(เขียนความเรียงหรือทำงาน)ถูกจังหวะเป็นขั้นตอน

顺手牵羊
Shùn shǒu qiān yáng  
อุปมาว่า ถือโอกาสหยิบฉวย(ของ)ติดมือไปด้วย

顺水人情
Shùn shuǐ rén qíng 
ถือโอกาสแสดงน้ำใจ ;น้ำใจที่ไม่ต้องออกแรงมากนัก(หรือไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรมากนัก)


顺水推舟
Shùn shuǐ tuī zhōu 
พายเรือตามน้ำ  อุปมาว่า ถือโอกาสทำตามสถานการณ์ที่เอื้ออำนวย ;สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย; เหตุการณ์เอื้ออำนวย

瞬息万变
Shùn wàn biàn 
เปลี่ยนแปลงไปร้อยแปดพันเก้าชั่วพริบตาเดียว

说来话长
Shuō lái huà cháng  
พูดแล้วเรื่องมันยาว

说三道四
Shuō sān dào sì 
วิจารณ์คนอื่นในทางลบ; วิจารณ์คนอื่นมั่วๆ(ใช้ในทางลบ)

说一不二
Shuō yī bú èr  
พูดคำไหนคำนั้น

硕大无朋
Shuò péng  
ใหญ่มหึมา (จนไม่มีอะไรจะเทียบได้)

硕果仅存
Shuò guǒ jǐn cún 
อัจฉริยะบุรุษที่ยังคงอยู่รอดจนกระทั่งปัจจุบัน; สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ดำรงอยู่ถึงปัจจุบัน

司空见惯
kōng jiàn guàn 
เรื่องธรรมดา; เรื่องที่ไม่แปลก; เห็นจนชินตา

丝丝入扣
kòu 
ทำอย่างประณีตละเอียดอ่อน (ส่วนมากจะหมายถึง การเขียนบทประพันธ์ การผลิดผลงานทางด้านศิลปะ และการแสดง); เข้าจังหวะจะโคนทุกตอน

死不瞑目
míng  
ตายตาไม่หลับ

死得其所
suǒ 
ตายอย่างคุ้มค่า; ตายอย่างสมราคา

死灰复燃
huī rán 
ฟื้นคืนชีพ(หมายถึงเรื่องที่เลว เรื่องที่ไม่ดี)

死皮赖脸
Sǐ pí lài liǎn  
หน้าด้านๆ ;อย่างไม่มียางอาย

死气沉沉
chén chén 
บรรยากาศอึมครึม ;บรรยากาศซบเซา

死去活来
huó lái 
(ถูกตี) สะบักสะบอม จนเกือบตายไป ;(โศกเศร้าเสียใจ)ปิ่มว่าจะขาดใจตาย; (โศกเศร้าเสียใจและร้องไห้)ปิ่มว่าน้ำตาจะเป็นสายเลือด

死心塌地
xīn   
อย่างสุดจิตสุดใจ

死有余辜
yǒu  
ถึงตายก็ยังไม่สาสมแกปาปกรรม

死于非命
fēi mìng 
ตายโหง ;ตายไม่ดี

四大皆空
Sì dà jiē kōng 
อันธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ต่างเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าทั้งสิ้น

四分五裂
fēn liè   
แตกแยก ;แตกเป็นเสี่ยงๆ; แตกความสามัคคี

四面八方
miàn fāng 
ทุกทิศทุกทาง; ทั่วทุกสารทิศ

四面楚歌
miàn chǔ  
ถูกศัตรูโอบล้อมทั้งสี่ทิศ โดยไม่มีคนช่วย

四平八稳
píng wěn 
มั่นคง ;สงบนิ่ง;  นิ่งสนิท

四体不勤,五谷不分
Sì tǐ bù qín, wǔ gǔ bù fēn 
ไม่เอาการเอางาน ;เกาะคนอื่นกิน

四通八达
tōng  
การคมนาคมและการจราจรเชื่อมต่อทั่วถึงกัน

似是而非
shì ér fēi 
คล้ายกับว่าใช่ แต่ความจริงไม่ใช่ ;คล้ายกับว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ถูกต้อง

驷马难追
mǎ nán zhuī 
พูดแล้วไม่กลับสัตย์ ;พูดออกไปแล้วไม่กลืนน้ำลายตัวเอง

肆无忌惮
dàn 
กำเริบเสิบสาน

肆意妄为
yì wàng wéi 
กระทำความผิดอย่างกำเริบเสิบสาน

耸人听闻
Sǒng rén tīng wén  
แสร้งปล่อยข่าวลือเขย่าขวัญ(ประชาชนทั่วไป)

夙兴夜寐
Sù xīng yè mèi 
ตื่นเช้านอนดึก อุปมาว่า มุมานะบากบั่น ;ขยันหมั่นเพียร

肃然起敬
rán qǐ jìng 
ลุกขึ้นแสดงความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสุดซึ้ง

素昧平生
Sù mèi píng shēng 
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ;ไม่เคยรู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา

速战速决
Sù zhàn sù jué  
วิธีการที่รวดเร็วฉับไว

酸甜苦辣
Suān tián là 
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความขมขื่นระคนด้วยความชื่นมื่น; ชีวิตที่มีทั้งความสุขและความทุกข์

随波逐流
Suí zhú liú  
ไหลไปตามกระแสคลื่น อุปมาว่า ไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง ;ชอบคล้อยตามคนอื่น; ไม่เป็นตัวของตัวเอง ;ชอบลู่ไปตามลม

随机应变
Suí yìng biàn 
ปรับตัวไปตามสถานการณ์; พลิกแพลงไปตามสถานการณ์

随声附和
Suí shēng   
คอยเอออวยไปกับคนอื่น ;คอยเอออห่อหมกไปกับคนอื่น(โดยที่ตัวเองไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง)

随心所欲
Suí xīn suǒ  
ทำตามอารมณ์ ;ทำตามใจชอบ

随遇而安
Suí ér ān 
พอใจในสิ่งที่ตนเองมี

损人利己
Sǔn rén  
ทำลายคนอื่นแต่เกิดประโยชน์ต่อตน ;ทำให้คนอื่นเสียแต่เกิดประโยชน์กับตน

缩手缩脚
Suō shǒu suō jiǎo 
หดมือหดเท้า ;งอมืองอเท้า(ไม่กล้าทำเพราะคิดเยอะ เลยไม่กล้าลงมือทำ)

所向披靡
Suǒ xiàng  
ไร้เทียมทาน  

所向无敌
Suǒ xiàng  
ไร้คู่ต่อสู้ ;ไร้เทียมทาน  


索然无味
Suǒ rán wú wèi 
ไร้รสชาติ ทำให้เกิดความไม่สนใจ


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

สุภาษิตจีน A-Z

สุภาษิตจีน A
👇👇👇
สุภาษิตจีน B
👇👇👇
สุภาษิตจีน C
👇👇👇

สุภาษิตจีน D
👇👇👇

สุภาษิตจีน E
👇👇👇

สุภาษิตจีน F
👇👇👇

สุภาษิตจีน G
👇👇👇

สุภาษิตจีน H
👇👇👇

สุภาษิตจีน J
👇👇👇

สุภาษิตจีน K
👇👇👇

สุภาษิตจีน L
👇👇👇

สุภาษิตจีน M
👇👇👇

สุภาษิตจีน N
👇👇👇

สุภาษิตจีน O
👇👇👇

สุภาษิตจีน P
👇👇👇

สุภาษิตจีน Q
👇👇👇

สุภาษิตจีน R
👇👇👇

สุภาษิตจีน T
👇👇👇

สุภาษิตจีน W
👇👇👇

สุภาษิตจีน X
👇👇👇

สุภาษิตจีน Y
👇👇👇

สุภาษิตจีน Z
👇👇👇ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...