26 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีน (12)ประโยคภาษาจีน (12)
👇👇👇👇👇他向我直摆手。
Tā xiàng wǒ zhí bǎishǒu.
เขาโบกมือให้ฉัน
这件事你一个人包办了吧。
Zhè jiàn shì nǐ yīgè rén bāobànle ba.
งานนี้คุณรับไปทำเองคนเดียวทั้งหมดหละกัน
包你满意。
Bāo nǐ mǎnyì.
รับรองว่าคุณจะต้องพอใจ
这个人做事不把牢。
Zhège rén zuòshì bù bǎláo.
คนนี้ทำงานเชื่อถือไม่ได้ ( 把牢 Bǎláo แข็งแรงเชื่อถือได้ )他办事很把稳。
Tā bànshì hěn bǎ wěn.
เขาทำงานไว้วางใจได้(把稳 Bǎ wěn เชื่อถือได้ ไว้วางใจ)此事已做罢论。
Cǐ shì yǐ zuò bà lùn.
เรื่องนี้ได้ยกเลิกแล้ว
不试验成功,决不罢手。
Bù shìyàn chénggōng, jué bù bàshǒu.
ถ้าไม่ทดลองให้สำเร็จก็จะไม่ยอมเลิกราโดยเด็ดขาด
(罢手Bàshǒu   หยุดดำเนินการ หยุดทำ เลิกรา)
这件事我有百分之百的把握,准能成功。
Zhè jiàn shì wǒ yǒu bǎifēnzhībǎi de bǎwò, zhǔn néng chénggōng.  
เรื่องนี้ฉันมีความมั่นใจอย่างเต็มร้อย ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

屋子里摆设得很漂亮。
Wūzi lǐ bǎishè dé hěn piàoliang.
ภายในห้องจัดได้สวยงามมาก

这件事就拜托你了,请多费心吧。
Zhè jiàn shì jiù bàituō nǐle, qǐng duō fèixīn ba.
เรื่องนี้ฉันขอฝากฝังคุณไว้ก็แล้วกัน รบกวนด้วยนะ

拜托不要哭。
Bàituō bùyào kū.
ขอหละอย่าร้องไห้แล้ว拜托,至少和我说说话。
Bàituō, zhìshǎo hé wǒ shuō shuōhuà.
ขอร้องหละ อย่างน้อยก็คุยกับฉันหน่อย
他板着脸不说。
Tā bǎnzhe liǎn bù shuō.
เขาตีหน้าขรึมไม่ยอมพูด

这些事情你可以斟酌办理。
Zhèxiē shìqíng nǐ kěyǐ zhēnzhuó bànlǐ.
คุณสามารถจัดการเรื่องเหล่านี้ตามดุลยพินิจของคุณ
爷爷上了年纪,行事不免有点儿背晦。
Yéye shàngle niánjì, xíngshì bùmiǎn yǒudiǎnr bèi huì.
คุณปู่อายุมากแล้ว ดังนั้นจึงทำอะไรมักจะเลอะๆเทอะๆไปบ้าง

他本来身体很瘦弱,现在很结实了。
Tā běnlái shēntǐ hěn shòuruò, xiànzài hěn jiēshile.
เดิมทีร่างกายของเขาอ่อนแอมาก แต่ปัจจุบันนี้เขาแข็งแรงมาก


服药之后,病势大大减轻。
Fúyào zhīhòu, bìngshì dàdà jiǎnqīng.
หลังจากรับประทานยาแล้ว อาการป่วยก็ดีขึ้นมาก
减轻 Jiǎnqīng ลด (ทำให้เบาบางลง); บรรเทา ;ลดลง我们不应该忘了这个惨痛的教训。
Wǒmen bù yìng gāi wàngle zhège cǎntòng de jiàoxùn.
พวกเราไม่ควรจะลืมบทเรียนอันเจ็บปวดนี้


💖💖💖💖💖💖💖💖💖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...