27 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีน (14)


ประโยคภาษาจีน (14)

👇👇👇


不大爱说话。
Bù dà ài shuōhuà.
ไม่ค่อยชอบพูด


不大出门。
Bù dà chūmén.
ไม่ค่อยจะออกนอกบ้าน


他大半不来了。
Tā dàbàn bù láile.
เขาอาจจะไม่มาแล้วหละ
(大半Dàbàn ใช้เป็นศัพท์วิเศษณ์ มีความหมายว่ามีทางเป็นไปได้ อาจจะ)任务还没有完成,心里老是沉甸甸。
Rènwù hái méiyǒu wánchéng, xīnlǐ lǎo shì chéndiàndiàn.
ภารกิจยังไม่บรรลุผลสำเร็จ รู้สึกหนักใจมาก
(沉甸甸 Chén diàn diàn หนัก; หนักหน่วง)


他沉浸在往事的回忆中。
Tā chénjìn zài wǎngshì de huíyì zhōng.
เขาจมอยู่ในความทรงจำในอดีต


沉迷在幻想里。
Chénmí zài huànxiǎng lǐ.
ติดอยู่กับจินตนาการ เคลิบเคลิ้มอยู่ในความเพ้อฝัน
(沉迷 Chénmí หมกมุ่น ;หลงใหล ;เคลิบเคลิ้ม)


他沉默了一会儿又继续说下去。
Tā chénmòle yīhuǐ'er yòu jìxù shuō xiàqù.
เขาเงียบไปสักพักแล้วก็พูดต่อไป
(沉默 Chénmò เงียบ ;ไม่ค่อยพูด)


千万要沉住气。
Qiān wàn yào chénzhùqì.
ต้องข่มอารมณ์ไว้ให้ได้
(沉住气 Chénzhùqì ระงับอารมณ์ ;สงบจิตสงบใจ; สงบอารมณ์ ;ข่มอารมณ์ไว้)
(沉得住气Chén dé zhù qì ข่มอารมณ์ไว้ได้)


说得他自己也撑不住,笑了。
Shuō dé tā zìjǐ yě chēng bù zhù, xiàole.
พูดจนเขาเองก็กลั้นไว้ไม่อยู่ ดังนั้นก็เลยหัวเราะ
(撑 Chēng กลั้นเอาไว้)

几个姐姐都出嫁了,哥哥也成了家。
Jǐ gè jiějiě dōu chūjiàle, gēgē yě chéngle jiā.
พี่สาวทั้งหลายก็แต่งงานออกไปแล้ว พี่ชายก็มีเหย้ามีเรือนแล้ว
(成家Chéngjiā (ชาย)แต่งงาน; เป็นฝั่งเป็นฝา; มีเหย้ามีเรือน)她两眼充满了泪水。
Tā liǎng yǎn chōngmǎnle lèishuǐ.
ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตา
(充满 Chōngmǎn กระจายไปทั่ว ;อัดเต็มไปด้วย)


他的病前几天刚好了点儿,现在又重落了。
Tā de bìng qián jǐ tiān gānghǎole diǎn er, xiànzài yòu chóng luo le.
อาการไข้ของเขาเพิ่งจะดีขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ ตอนนี้ก็กลับทรุดฮวบลงใหม่
(重落 Chóng luo ทรุดฮวบลงใหม่)就冲着这几句话,我也不能不答应。
Jiù chòngzhe zhè jǐ jù huà, wǒ yě bùnéng bù dāyìng.
อาศัยเพียงแค่คำพูดไม่กี่คำนี้ ฉันก็ไม่มีทางที่จะไม่รับปาก
(Chòng อาศัย(เพียงแค่ );ตาม)
💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...