21 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีน (4)
ประโยคภาษาจีน (4)

👇👇👇👇👇


来得早
Lái de zǎo
มาแต่เช้า跑得快
Pǎo de kuài
วิ่งได้เร็ว做得完
Zuò de wán
ทำเสร็จ吃得下
Chī de xià
กินได้ลง快得很
Kuài de hěn         
เร็วอย่างยิ่ง他们正谈着。
Tā men zhèng tán zhe.
พวกเขากำลังคุยกันอยู่他正弹着钢琴。
Tā zhèng dàn zhe gāng qín.
เธอกำลังบรรเลงเปียโนอยู่门开着,灯亮着。
Mén kāi zhe, dēng liàng zhe.
ประตูเปิดอยู่และไฟก็สว่างอยู่我们坐着喝茶。
Wǒ men zuò zhe hē chá.
เรานั่งดื่มชากันอยู่别走了,下雨呢!
Bié zǒu le, xià yǔ ne!
อย่าไปเลย ฝนตกอยู่นะ咱们一起走吧!
Zán men yī qǐ zǒu ba!
พวกเราไปด้วยกันเถิด你在思考思考吧!
Nǐ zài sī kǎo sī kǎo ba!
คุณใคร่ครวญดูอีกทีเถอะ你们或者打球,或者跑步,或者打太极拳,都行。
Nǐ men huò zhě dǎ qiú, huò zhě pǎo bù, huò zhě dǎ tài jí quán, dōu xíng.
ไม่ว่าจะเล่นบอล หรือว่าวิ่ง หรือรำมวยไทเก็ก พวกคุณทำได้ทั้งนั้น
今天或者明天都行。
Jīn tiān huò zhě míng tiān dōu xíng.
วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็ได้ทั้งนั้น


我因为忙,所以没去。
Wǒ yīn wèi máng, suǒ yǐ méi qù.
เนื่องจากงานยุ่ง ดังนั้นฉันจึงไม่ได้ไป


今天虽然有风,但是不冷。
Jīn tiān suī rán yǒu fēng, dàn shì bù lěng.
แม้ว่าวันนี้จะมีลม แต่ก็ไม่หนาว
你一定要小心啊!
Nǐ yī dìng yào xiǎo xīn a!
คุณต้องระวังให้ดีนะ


 💝💝💝💝💝💝💝💝💝ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...