22 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีน (6)ประโยคภาษาจีน (6)

↲↲↲↳↳↳


前三天
Qián sān tiān
สามวันก่อนเวลากำหนด


三天前
Sān tiān qián  
สามวันมาแล้ว


比赛很精彩。
Bǐsài hěn jīngcǎi.
เป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมาก


犹豫没用。
Yóuyù méi yòng.
ความลังเลเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์


马虎不好。
Mǎhǔ bù hǎo.
สุกเอาเผากินไม่ดี


开会的人都到了。
Kāihuì de rén dōu dàole.
ผู้ที่เข้าประชุมมาถึงกันหมดแล้ว


外面都是打听消息的人。
Wàimiàn dōu shì dǎtīng xiāoxī de rén.
ด้านนอกล้วนแต่เป็นผู้ที่มาฟังข่าว


大家高兴得跳起舞来了。
Dàjiā gāoxìng dé tiào qǐwǔ láile.
ทุกคนดีใจจนกระโดดโลดเต้น


他困得睁不开眼。
Tā kùn dé zhēng bù kāiyǎn.
เขาง่วงจนลืมตาไม่ขึ้น


看过这本小说的人很多。
Kànguò zhè běn xiǎoshuō de rén hěnduō.
คนที่เคยอ่านนิยายเล่มนี้มีเป็นจำนวนมาก他有一点发烧。
Tā yǒu yīdiǎn fāshāo.
เขามีไข้เล็กน้อย


我想买一点东西。
Wǒ xiǎng mǎi yīdiǎn dōngxi.
ฉันอยากซื้อของนิดหน่อย


快一点,车来了。
Kuài yīdiǎn, chē láile.
เร็วๆหน่อย รถมาแล้ว


这是一个最好的游泳池。
Zhè shì yīgè zuì hǎo de yóuyǒngchí.
นี่เป็นสระว่ายน้ำที่ดีที่สุดสระหนึ่ง


他很耐心地帮助我。
Tā hěn nàixīn dì bāngzhù wǒ.
เขาช่วยเหลือฉันด้วยความอดทนยิ่ง


他不满意地走了。
Tā bù mǎnyì de zǒule.
เขาเดินจากไปอย่างไม่พอใจ


大家十分吃惊地听着。
Dàjiā shífēn chījīng de tīngzhe.
ทุกคนฟังอยู่อย่างตกใจสุดขีด


他说得的确十分有意思。
Tā shuō de díquè shífēn yǒuyìsi.
เขาพูดได้อย่างมีความหมายยิ่ง


我们一趟一趟地去请你,你为什么不来?
Wǒmen yī tàng yī tàng de qù qǐng nǐ, nǐ wèishénme bù lái?
เราไปเชิญคุณครั้งแล้วครั้งเล่า ทำไมคุณถึงไม่มา


送去的礼物都收到了。
Sòng qù de lǐwù dōu shōu dàole.
ของขวัญที่ส่งไป ได้รับหมดแล้ว


我回来以后你再走。
Wǒ huílái yǐhòu nǐ zài zǒu.
หลังจากฉันกลับมาแล้วเธอค่อยไป


他自己的意见是住在家里。
Tā zìjǐ de yìjiàn shì zhù zài jiālǐ.
ความเห็นส่วนตัวของเขาคือพักที่บ้าน


他讲得头头有道。
Tā jiǎng dé tóutóu yǒu dào.
เขาพูดมีเหตุมีผล


世界上没有十全十美的人。
Shìjiè shàng méiyǒu shíquánshíměi de rén.
ในโลกนี้ไม่มีผู้ที่สมบูรณ์พร้อม


这类事在历史上是不少的。
Zhè lèi shì zài lìshǐ shàng shì bù shǎo de.
เรื่องทำนองนี้ในประวัติศาสตร์มีไม่น้อยเลย在同学中,我最喜欢他。
Zài tóngxué zhōng, wǒ zuì xǐhuān tā.
ในระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ฉันชอบเขาที่สุด


在我的朋友中,他最聪明。
Zài wǒ de péngyǒu zhōng, tā zuì cōngmíng.
ในบรรดาเพื่อนๆของฉัน เขาฉลาดที่สุด


他们在讨论中,又发现了新问题。
Tāmen zài tǎolùn zhōng, yòu fāxiànle xīn wèntí.
ในระหว่างที่พวกเขาอภิปรายกันอยู่นั้น ก็ปรากฏปัญหาใหม่ๆขึ้นมาอีก大家对他的行为不太满意。
Dàjiā duì tā de xíngwéi bù tài mǎnyì.  
ทุกคนไม่ค่อยจะพอใจต่อพฤติกรรมของเขา


抽烟对身体没有好处。
Chōuyān duì shēntǐ méiyǒu hǎochù.
สูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ问候是一种礼节。
Wènhòu shì yī zhǒng lǐjié.
การทักทายเป็นมารยาทอย่างหนึ่ง


互相帮助可以加强友谊。
Hùxiāng bāngzhù kěyǐ jiāqiáng yǒuyì.
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถเสริมสร้างมิตรภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


我觉得他很为难。
Wǒ juéde tā hěn wéinán.
ฉันรู้สึกว่าเขาลำบากใจมาก


我能看懂这些文章。
Wǒ néng kàn dǒng zhèxiē wénzhāng.
ฉันสามารถอ่านเรียงความพวกนี้รู้เรื่อง

我看懂这篇文章了。
Wǒ kàn dǒng zhè piān wénzhāngle.
ฉันอ่านเรียงความเรื่องนี้เข้าใจแล้ว他平常很少说话。
Tā píngcháng hěn shǎo shuōhuà.
ปกติเขาไม่ค่อยจะพูดจา


他们也都不喜欢这种游戏。
Tāmen yě dū bù xǐhuān zhè zhǒng yóuxì.
พวกเขาก็ล้วนแต่ไม่ชอบการละเล่นเช่นนี้

他们已经开完会了。
Tāmen yǐjīng kāi wán huìle.
พวกเขาประชุมเสร็จแล้ว

 💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...