1 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (22)ประโยคภาษาจีน (22)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓


他总是抢重活干,从不叫苦叫累。
Tā zǒng shì qiǎng zhònghuó gàn, cóng bù jiàokǔ jiào lèi.
เขามักจะชิงเอางานที่หนักมาทำเสียเอง โดยไม่เคยที่จะโอดครวญว่าเหนื่อยเลย


他们之间的气氛很紧张。
Tāmen zhī jiān de qìfēn hěn jǐnzhāng.
บรรยากาศระหว่างพวกเขาตึงเครียดมาก
(气氛 Qìfēn บรรยากาศ)


和暖一下紧张的气氛。
Hé nuǎn yīxià jǐnzhāng de qìfēn.
คลี่คลายบรรยากาศอันตึงเครียดลงบ้าง


内心的纷扰使他无法入睡。
Nèixīn de fēnrǎo shǐ tā wúfǎ rùshuì.  
ความสับสนวุ่นวายภายในจิตใจของเขาได้ทำให้เขานอนไม่หลับ
(纷扰 Fēnrǎo สับสนวุ่นวาย)


如果有了纷争,我们就说清楚。
Rúguǒ yǒule fēnzhēng, wǒmen jiù shuō qīngchǔ.
ถ้ามีการโต้แย้งกัน เราก็ต้องพูดกันให้เคลียร์
(纷争 Fēnzhēng ทะเลาะเบาะแว้ง โต้แย้งกัน)


她恋爱了,这引起了父亲的愤怒。
Tā liàn'àile, zhè yǐnqǐle fùqīn de fènnù.
เธอมีความรัก และนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้พ่อของเธอโกรธ
(愤怒 Fènnù โกรธแค้น)


我对于这些谣言很愤怒。
Wǒ duìyú zhèxiē yáoyán hěn fènnù.
ฉันโกรธเกี่ยวกับข่าวลือพวกนี้


腿上的伤口已经封口了。
Tuǐ shàng de shāngkǒu yǐjīng fēngkǒule.
แผลที่ขาปิดสนิทแล้ว


既然知道自己错了,就应该赶紧纠正。
Jìrán zhīdào zìjǐ cuòle, jiù yīnggāi gǎnjǐn jiūzhèng.
เมื่อรู้ว่าผิดก็ควรจะต้องแก้ไขทันที


没有开玩笑的心情。
Méiyǒu kāiwánxiào de xīnqíng.
ขี้คร้านจะคุยเล่นกับเขา ไม่มีกะจิตกะใจจะคุยเล่นกับเขาไม่มีอารมณ์จะคุยเล่นกับเขา


在困难面前从不畏缩。
Zài kùnnán miànqián cóng bù wèisuō.
ไม่เคยเกิดความครั่นคร้ามต่ออุปสรรคเลย ไม่เคยเกิดความกลัวต่ออุปสรรคเลย
(畏缩 Wèisuō กลัวหัวหด กลัวจนไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า)


那里的天气,有时冷,有时热。
Nàlǐ de tiānqì, yǒushí lěng, yǒushí rè.
อากาศที่นั่นบางคราวก็หนาว บางคราวก็ร้อน


不要沾沾自喜于一得之功。
Bùyào zhānzhānzìxǐ yú yī dé zhī gōng.
อย่าไปครึ้มอกครึ้มใจเพราะความสำเร็จอันเล็กน้อยนั้นเลย
(一得之功 Yī dé zhī gōng ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆ)


附和别人的意见。
Fùhè biérén de yìjiàn.
คล้อยตามกับความคิดของคนอื่น


 ↼↼↼↼↼↼↽↽↽↽↽↽ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...