4 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (26)
ประโยคภาษาจีน (26)
👇👇👇👇👇👇👇


这样做既然不行,那么你打算怎么办呢?
Zhèyàng zuò jìrán bùxíng, nàme nǐ dǎsuàn zěnme bàn ne?
ในเมื่อทำอย่างนี้ไม่ได้แล้ว งั้นคุณคิดจะทำอย่างไรหละ如果你认为可以这么办,那么咱们就赶紧去办吧!
Rúguǒ nǐ rènwéi kěyǐ zhème bàn, nàme zánmen jiù gǎnjǐn qù bàn ba!
ถ้าคุณคิดว่าทำอย่างนี้ได้ งั้นพวกเราก็เร่งลงมือทำเถิด别这样那样的了,你还是去一趟的好。
Bié zhèyàng nàyàng dele, nǐ háishì qù yī tàng de hǎo.
อย่าอ้างอย่างนั้นอย่างนี้เลย ยังไงซะคุณก็ต้องไป他不像你那样拘谨。
Tā bù xiàng nǐ nàyàng jūjǐn.
เขาไม่ได้เป็นคนที่มีความระมัดระวังมากเหมือนคุณอย่างนั้นหรอก
(拘谨 Jūjǐn (คำพูด การกระทำ)ระมัดระวังมากเกินไป ;ควบคุมตัวเอง)手被门掩了一下。
Shǒu bèi mén yǎnle yīxià.
มือถูกประตูงับเอา
(掩 Yǎn ถูกงับ)他被狗咬了一口。
Tā bèi gǒu yǎole yīkǒu.
เขาถูกหมางับเอาทีหนึ่ง


这容易引起错误。
Zhè róngyì yǐnqǐ cuòwù.
เรื่องนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย


人们容易把两个问题混起来的。
Rénmen róngyì bǎ liǎng gè wèntí hùn qǐlái de.
คนทั่วไปมักจะเอาสองปัญหานี้ไปพูดปะปนกันง่ายๆ事情没有那么简单。
Shìqíng méiyǒu nàme jiǎndān.
เรื่องไม่ได้ง่ายขนาดนั้น简单地看问题。
Jiǎndān de kàn wèntí.
มองปัญหาอย่างง่ายๆ不能用简单的方法去解决这个问题。
Bùnéng yòng jiǎndān de fāngfǎ qù jiějué zhège wèntí.
จะใช้วิธีการง่ายๆไปแก้ปัญหานี้ไมได้他容易相信人。
Tā róngyì xiāngxìn rén.
เขาเชื่อคนง่าย他不轻易发表意见。
Tā bù qīngyì fābiǎo yìjiàn.
เขาจะไม่แสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆ掩饰不住内心的恐慌。
Yǎnshì bù zhù nèixīn de kǒnghuāng.
ไม่สามารถจะเก็บงำความหวาดกลัวในใจไว้ได้
(掩饰 Yǎnshì อำพราง ปิดบัง(ความผิดพลาด ข้อบกพร่อง) )饭后我们有半个小时休息时间,还能打个盹儿。
Fàn hòu wǒmen yǒu bàn gè xiǎoshí xiūxí shíjiān, hái néng dǎ gè dǔnr.
หลังอาหารพวกเรามีเวลาพักอยู่ครึ่งชั่วโมง ยังพอจะงีบได้พักหนึ่ง
(盹儿Dǔnr งีบ สัปหงก)
我找了他半天,连个影子也没有见。
Wǒ zhǎole tā bàntiān, lián gè yǐngzi yě méiyǒu jiàn.
ฉันตามหาเขาตั้งครึ่งค่อนวันแล้ว แม้แต่เงาก็ยังหาไม่พบ对发生的事默不作声。
Duì fāshēng de shì mò bùzuò shēng.
เงียบกริบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
(默不作声 Mò bùzuò shēng ไม่พูดอะไรออกมาซักคำ )病人需要安静。
Bìngrén xūyào ānjìng.
คนไข้ต้องการความเงียบสงบ
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...