12 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (35)ประโยคภาษาจีน (35)🍀🍀🍀🍀🍀


说得煞有介事。
Shuō dé shà yǒu jiè shì.
พูดเป็นตุเป็นตะ別耍花招。
Bié shuǎ huā zhāo.
อย่าเล่นตุกติก ;อย่าเล่นลูกไม้
耍花招 
Shuǎ huā zhāo 
ล่นลูกไม้ ;ใช้กลอุบาย(หัวหมอ)เล่นลวดลาย; เล่นตุกติก ;ออกลาย他好玩弄花招。
Tā hǎo wàn nòng huā zhāo.
เขาชอบเล่นตุกติก你和我就完蛋了!
Nǐ hé wǒ jiù wán dàn le!
คุณและฉันจบเห่แล้ว
完蛋
Wán dàn 
จบเห่这次我完蛋了。
Zhè cì wǒ wán dàn le.
ครั้งนี้ฉันจบเห่แล้ว


这一次我们真的完蛋了。
Zhè yī cì wǒ men zhēn de wán dàn le.
ครั้งนี้พวกเราจบเห่แล้วจริงๆ他吓得心里直扑腾。
Tā xià dé xīn lǐ zhí pū teng.
เขากลัวจนใจเต้นตุบๆ
扑腾 
Pū teng 
(ใจ)เต้นตุบๆ他趔趄着进屋来。
Tā liè qiè zhe jìn wū lái.
เขาเดินโซซัดโซเซเข้ามาในบ้าน
趔趄 
Liè qiè  
โงนเงน ;โซเซ打了个趔趄,摔倒了。
Dǎ le gè liè qiè, shuāi dǎo le.
เขาเซแล้วก็ล้มลง他的心卜卜跳。
Tā de xīn bo bo tiào.
ใจเขาเต้นตุ๊มๆต๋อมๆ她对我笑容满面。
Tā duì wǒ xiào róng mǎn miàn.
เธอยิ้มแป้นให้ฉัน
笑容满面 
Xiào róng mǎn miàn 
ยิ้มแก้มตุ่ย ;ยิ้มแป้น他笑容满面地迎接我。
Tā xiào róng mǎn miàn de yíng jiē wǒ.
เขาทักทายฉันด้วยรอยยิ้ม


这个小孩的脸蛋儿胖乎乎的。
Zhè ge xiǎo hái de liǎn dànr pàng hū hū de.
เด็กคนนี้มีแก้มที่ตุ้ยนุ้ย
脸蛋儿 
Liǎn dànr 
แก้ม(ส่วนมากจะพูดถึงเด็กที่อายุยังน้อย)

胖乎乎 
Pàng hū hū 
ตุ้ยนุ้ย ;อ้วนตุ๊ต๊ะ; อ้วนท้วนดี他是个胖乎乎的孩子。
Tā shì gè pàng hū hū de hái zi.
เขาเป็นเด็กตุ้ยนุ้ย凑合着用吧。
Còu hé zhe yòng ba.
ใช้แก้ไขไปก่อนเถอะ
凑合 
Còu hé 
ใช้แก้ขัดไปก่อน ;ใช้ถูไถ;ไปก่อน狗耷拉耳朵跑了。
Gǒu dā la ěr duǒ pǎo le.
หมาวิ่งหูตูบ
耷拉 
Dā la 
ก้มต่ำลง; ลู่ต่ำลง他满三十了。
Tā mǎn sān shí le.
เขาอายุสามสิบปีเต็ม挤满人的会堂。
Jǐ mǎn rén de huì táng.
ห้องประชุมมีคนเต็มไปหมด他满身是汗。
Tā mǎn shēn shì hàn.
เหงื่อเต็มตัว他做好认输的准备。
Tā zuò hǎo rèn shū de zhǔn bèi.
เขาพร้อมที่จะยอมรับความพ่ายแพ้你下一步打算做什么?
Nǐ xià yī bù dǎ suàn zuò shén me?
ต่อไปคุณเตรียมจะทำอะไร你不能装腔做势来让每个人都喜欢你。
Nǐ bù néng zhuāng qiāng zuò shì lái ràng měi gè rén dōu xǐ huān nǐ.
คุณไม่สามารถแสร้งทำให้ทุกๆคนมาชอบคุณ
装腔做势
 Zhuāng qiāng zuò shì 
วางท่า; วางมาด ;ทำท่าทำทาง; มารยาสาไถย他在装腔做势。
Tā zài zhuāng qiāng zuò shì.
เขากำลังวางมาด捏造要谈的事。
Niē zào yào tán de shì.
เตี๊ยมเรื่องที่จะพูด ;สร้างเรื่องแต่งเรื่องที่จะพูด
捏造 
Niē zào 
เตี๊ยม; ปั้นน้ำเป็นตัว小屁孩。年纪不大口气倒不小。

Xiǎo pì hái. Nián jì bú dà kǒu qì dào bù xiǎo.

เด็กบ้าเอ้ย เป็นเด็กเป็นเล็กปากดีจริงๆ


 🌸🌸🌸🌸🌸ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...