14 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (38)ประโยคภาษาจีน (38)
 👇👇👇👇👇


书背熟了。
Shū bèi shú le.
ท่องหนังสือจนได้หมดแล้ว


喝酒过多对身体有害。
Hē jiǔ guò duō duì shēn tǐ yǒu hài.
การดื่มเหล้ามากไปเป็นอันตรายกับร่างกาย


睡眠过少,就会伤身体。
Shuì mián guò shǎo, jiù huì shāng shēn tǐ.
นอนน้อยไปอาจจะทำลายสุขภาพ


衣服穿烂了。
Yī fú chuān làn le.
เสื้อผ้าสวมจนเปื่อยแล้ว


胜利了不能骄傲,失败了也不要气馁。
Shèng lì le bù néng jiāo ào, shī bài le yě bù yào qì něi.
เมื่อชนะก็อย่าได้ผยอง เมื่อแพ้ก็อย่าได้ท้อ
气馁 Qì něi ท้อแท้ ;ระย่อท้อถอย ;ใจฝ่อ


成功不骄傲,失败不灰心。
Chéng gōng bù jiāo ào, shī bài bù huī xīn.
เมื่อประสบความสำเร็จก็ไม่หยิ่งผยองพองตัว ถึงจะล้มเหลวก็ไม่ท้อ


我们在困难面前从不畏缩。
Wǒ men zài kùn nán miàn qián cóng bù wèi suō.
เราไม่ยอมท้อถอยเมื่อเผชิญกับอุปสรรค
畏缩 Wèi suō  กลัวหัวหด ;กลัวจนไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า


他伸手伸脚地躺在草坪上。
Tā shēn shǒu shēn jiǎo de tǎng zài cǎo píng shàng.
เขาทอดตัวลงนอนบนสนามหญ้า


把眼光投到他身上。
Bǎ yǎn guāng tóu dào tā shēn shang.
ส่งสายตามองไปยังเขา
投 Tóu กวาดสายตาจ้องมองไปยัง


周围的人都对他投射出惊异的眼光。
Zhōu wéi de rén dōu duì tā tóu shè chū jīng yì de yǎn guāng.
ผู้คนที่อยู่รอบบริเวณนั้นได้ส่งสายตาอันประหลาดใจจ้องมองไปที่เขา


削减不必要的开支。
Xuē jiǎn bù bì yào de kāi zhī.
ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป
削减 Xuē jiǎn  ตัดลง; ตัดให้เหลือน้อยลง ;หั่นออก; หั่นลง ;หั่นให้เหลือน้อยลง这位大叔,你吹牛也挑个好冒充的。

Zhè wèi dà shū, nǐ chuī niú yě tiāo gè hǎo mào chōng de.

ตาลุงคนนี้ จะโม้ทั้งทีเอาให้เนียนๆหน่อยสิ

*冒充 Mào chōng ปลอมแปลง ;สวมรอย

 

骄傲上了。

Jiāo ào shàng le.

เชิดใหญ่เลยนะ

 

哪那么娇气。

Nǎ nà me jiāo qì.

จะเรื่องเยอะอะไรนักหนา

 

心细才得人疼嘛。

Xīn xì cái dé rén téng ma.

ต้องมีความละเอียดอ่อนถึงได้รับการเอ็นดู

 

能填饱肚子就行。

Néng tián bǎo dù zi jiù xíng.

กินแค่อิ่มท้องก็พอแล้ว

 

 


💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...