19 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (43)ประโยคภาษาจีน (43)
🐬🐬🐬🐬🐬


别斗嘴了!
Bié dòu zuǐ le!
เลิกประคารมกันเสียที


进行了一场舌战。
Jìn xíng le yī chǎng shé zhàn.
เกิดประทะคารมกันพักหนึ่ง花开了。
Huā kāi le.
ดอกไม้บานแล้ว


扭开门。
Niǔ kāi mén.
บิดประตูเปิดออก


强迫她做羞耻事。
Qiǎng pò tā zuò xiū chǐ shì.
บีบให้เธอทำเรื่องหน้าอาย
强迫 Qiǎng pò บังคับ ;บีบบังคับ
羞耻 Xiū chǐ อัปยศอดสู; ยางอาย; ขายขี้หน้า


到得比平常早。
Dào de bǐ píng cháng zǎo.
ไปถึงเช้ากว่าปกติ


我这件衣服穿着有点短,不敢出门。
Wǒ zhè jiàn yī fú chuān zhuó yǒu diǎn duǎn, bù gǎn chū mén.
ชุดที่ฉันใส่ค่อนข้างสั้น ทำให้ไม่กล้าออกจากบ้าน


不要坐在箱子上,你会把它压坏的。
Bù yào zuò zài xiāng zi shàng, nǐ huì bǎ tā yā huài de.
อย่านั่งบนกล่องเดี๋ยวจะทับมันบี้แบนไป


我的鞋太紧扎痛了脚。
Wǒ de xié tài jǐn zhā tòng le jiǎo.
รองเท้าของฉันคับเกินไปบีบเอาเท้าเจ็บ


环境逼他铤而走险。
Huán jìng bī tā  tǐng ér zǒu xiǎn
สิ่งแวดล้อมบีบให้เขาต้องเอาตัวเข้าเสี่ยง
铤而走险 Tǐng ér zǒu xiǎn เข้าตาจนก็เลยต้องเสี่ยง ;เสี่ยงเพราะเข้าตาจน


不入虎穴,焉得虎子。
Bù rù hǔ xué, yān de hǔ zi.
ไม่เข้าถ้ำเสือ ไยจะได้ลูกเสือ


有些人就是好问长问短。
Yǒu xiē rén jiù shì hào wèn cháng wèn duǎn.
คนบางคนก็ชอบซักโน่นซักนี่อยู่ตลอดเวลา
问长问短 Wèn cháng wèn duǎn ถามโน่นถามนี่; ซักโน่นซักนี่


你正是我要找的人。
Nǐ zhèng shì wǒ yào zhǎo de rén.
คุณนี่แหละคือคนที่ฉันกำลังต้องการหาอยู่พอดีทีเดียว


支持我们的人很多。
Zhī chí wǒ men de rén hěn duō.
บุคคลที่สนับสนุนเรามีอยู่มากมาย


咱们俩又在一起了,真是有缘分。
Zán men liǎ yòu zài yī qǐ le, zhēn shi yǒu yuán fèn.
เราทั้งสองได้มาอยู่ด้วยกันอีกมันเป็นพรหมลิขิต โดยแท้
缘分 Yuán fèn  โชคชะตา;วาสนาบุญสัมพันธ์ที่มีต่อกัน)  ;พรหมลิขิต 


听天由命。
Tīng tiān yóu mìng.
แล้วแต่บุญแต่กรรม(ตามบุญตามกรรม)


据说他是一个贵族的私生子。
Jù shuō tā shì yī gè guì zú de sī shēng zǐ.
ว่ากันว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสของคนชนชั้นสูง
据说 Jù shuō ว่ากันว่า ;ตามที่กล่าวกันว่า;  ข่าวว่า;  ได้ยินว่า
贵族 Guì zú ชนชั้นสูง; ผู้ลากมากดี ;พวกผู้ดี
私生子 Sī shēng zǐ ลูกนอกสมรส 🐥🐥🐥🐥🐥

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...