20 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (45)ประโยคภาษาจีน (45)
🌸🌸🌸🌸🌸


你应该利用一切机会练习讲英语。
Nǐ yīnggāi lìyòng yīqiè jīhuì liànxí jiǎng yīngyǔ.
คุณควรใช้ประโยชน์ในทุกโอกาสในการฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษ利用他人的弱点。
Lìyòng tārén de ruòdiǎn.
ใช้จุดอ่อนของเขาให้เป็นประโยชน์咱们比试一下,看谁做得又好又快。
Zánmen bǐshi yīxià, kàn shéi zuò dé yòu hǎo yòu kuài.
พวกเรามาประลองฝีมือกันดูว่าใครจะทำได้ดีและเร็วกว่ากัน不信咱们比试比试。
Bùxìn zánmen bǐshi bǐshi.
ถ้าไม่เชื่อก็ให้เรามาประลองฝีมือกัน
比试 Bǐshi ประลองกัน ;ประลองฝีมือกัน他对什么事都毫不迟疑。
Tā duì shénme shì dōu háo bù chíyí.
ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตาม เขาจะไม่ลังเลเลย
毫不迟疑 Háo bù chí yí โดยไม่ลังเล我不希望发生什么误会。
Wǒ bù xīwàng fāshēng shénme wùhuì.
ฉันไม่ต้องการจะให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้น花瓶是我打坏的,但我是无意的。
Huāpíng shì wǒ dǎ huài de, dàn wǒ shì wúyì de.
แจกันใบนั้นฉันเป็นคนทำแตก แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำเช่นนั้นเลยนะ
遭遇了一些意外的困难。
Zāoyùle yīxiē yìwài de kùnnán.
ประสบกับอุปสรรคที่คาดคิดไม่ถึงบางประการ你懂什么!
Nǐ dǒng shénme!
คุณจะไปรู้เรื่องอะไร
不太懂事的孩子。
Bù tài dǒngshì de háizi.
เด็กที่ไม่ค่อยจะประสีประสาเท่าไรนัก你现在的年龄该懂事了。
Nǐ xiànzài de niánlíng gāi dǒngshìle.
อายุของคุณก็ปูนนี้แล้ว ควรจะรู้เรื่องรู้ราวได้แล้วนะ你怎么这样不懂事。
Nǐ zěnme zhèyàng bù dǒngshì.
ทำไมคุณไม่ประสีประสาเอาเสียเลย这家伙有点神经病。
Zhè jiāhuo yǒudiǎn shénjīngbìng.
เจ้าหมอนี่รู้สึกจะประสาทอยู่นิดๆ他说话怯声怯气。
Tā shuōhuà qiè shēng qiè qì.
เขาพูดเสียงประหม่า
怯声怯气 Qiè shēng qiè qì (พูด) ประหม่า; (พูด)ไม่เป็นธรรมชาติ他总是有点古怪。
Tā zǒng shì yǒudiǎn gǔguài.
เขาออกจะประหลาดๆอยู่บ้าง真是个怪人!
Zhēnshi gè guàirén!
ช่างเป็นคนที่ประหลาดเสียนี่กระไร

 🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...