22 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (47)ประโยคภาษาจีน (47)
🌸🌸🌸


他突然害怕起来。
Tā túrán hàipà qǐlái.
เขาเกิดกลัวขึ้นมาทันทีทันใด她一点也不怕。
Tā yīdiǎn yě bùpà.
เธอไม่กลัวแม้แต่น้อย他从来不知道什么叫胆怯。
Tā cónglái bu zhīdào shénme jiào dǎnqiè.
เขาไม่เคยรู้เลยว่าความขี้ขลาดคืออะไร
胆怯 Dǎn qiè ขี้ขลาด ; ขี้ขลาดตาขาว他有些胆怯。
Tā yǒuxiē dǎnqiè.
เขาออกจะขี้ขลาดอยู่บ้าง我常常遇见这种人。
Wǒ chángcháng yùjiàn zhè zhǒng rén.
ฉันมักจะพบปะคนเช่นนี้อยู่บ่อยๆ
哄孩子吃药。
Hǒng háizi chī yào.
กล่อมให้เด็กกินยา
哄 Hǒng  หลอกล่อ ;พูดกล่อม; หลอกด้วยการหว่านล้อมหรือด้วยคำหวาน
她很会哄孩子。
Tā hěn huì hǒng háizi.
เธอพูดเกลี้ยกล่อมเด็กเก่ง
不要哄我。
Bùyào hǒng wǒ.
ไม่ต้องมาหลอกล่อฉันหรอก
哄 Hǒng  หลอก ;หลอกล่อ ;หลอกลวง ;ต้ม; หลอกต้ม摸上去硬邦邦的。
Mō shàngqù yìngbāngbāng de.
คลำดูแล้วรู้สึกแข็งปั๋ง你不注意,会出问题的。
Nǐ bù zhùyì, huì chū wèntí de.
ถ้าคุณไม่ระวังอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาก็ได้
他病得很严重,你得叫人个医生来。
Tā bìng dé hěn yánzhòng, nǐ dé jiào rén gè yīshēng lái.
เขาป่วยหนักมาก คุณจะต้องให้คนไปเชิญหมอมาแล้วหละ
我花了许多力气都是徒劳无功。
Wǒ huāle xǔduō lìqì dōu shì túláowúgōng.
ฉันได้ใช้ความพยายามอย่างมากแต่ก็เสียแรงเปล่า
徒劳无功  láo gōng  ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเหนื่อยเปล่า ;เสียแรงเปล่า大摇大摆地走出房间。
Dàyáodàbǎi dì zǒuchū fángjiān.
เดินกรีดกรายออกมาจากห้อง เดินป้อออกมาจากห้อง
大摇大摆  yáo bǎi เดินป้อ ;เดินทำกรีดกราย他们俩的日子过得挺自由。
Tāmen liǎ de rìziguò dé tǐng zìyóu.
พวกเขาสองคนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ
八十岁仍然行动灵活。
Bāshí suì réngrán xíngdòng línghuó.
อายุแปดสิบแล้วก็ยังคงเดินเหินได้สบายมาก
这孩子摆出神气活现。
Zhè háizi bǎi chū shénqì huóxiàn.
เด็กคนนี้วางมาดยโสมากทีเดียวหละ
神气活现 Shén qì huó xiàn วางท่าวางทาง; วางกล้ามมาก; วางมาดใหญ่โต ;วางมาดยโส
他现在正神气呢!
Tā xiànzài zhèng shénqì ne!
เขากำลังวางมาดอยู่นะ
神气Shénqì วางมาดใหญ่โต ;วางมาดยโส
 🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...